PALIMPEX, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 341 605 286 317 343 627 314 635 287 441 265 794 118 389 103 952 96 620 86 207 70 065
2 Neobežný majetok vu 4co zc tsh 5f fsj hl sql w9 thm lv et6 oz mnb ln mbi h2 953 io x0w dy hd9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 75 177 52 524 53 771 63 393 59 472 55 552 51 633 48 212 45 602 43 562 41 522
12 Pozemky vo ig0 p8 8zx 5h in9 nf b1c x2 a8o zt voj mt 3y9 7m hkr nr tmp
13 Stavby 61 gpj 8n fdw vy spj 7a 697 oi xj2 zd 2ro 5i eiv a7 yxs 75 hbq 6d 5fn co gc3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ue kn0 v lb7 p 1to j kkk 0 vrb n 0vx 1 i2h aht
15 Pestovateľské celky trvalých porastov q 0fa
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 662 888 976
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ohi
33 Obežný majetok zcz s9q ryb 5yv 1f2 otc y1y q8t 8y0 krt ez1 x9l i8 dpz tq kei pv gkf zf 0qq b2 xe4
34 Zásoby súčet 9t ori 5a 7kl n7 nqr up gcz 1h dsg wy 85y nz 191 ps ij8 gl zgg 19 ba3 ll dd7
35 Materiál h6h hrx as wv qao 4xa r24 b8r hk r79 318
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 6f
39 Tovar q8 a59 ut pif ll gwk vs zd6 jd rgo 7a 2ks sm vsj hz olg b4 346 q0 gvk kw z24
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ei 9lx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3ae quv bms fq2 xye 9kf zno km7 o1a drh b5d qtq e vpo e bki d 1g7 8 qbr y dxt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 05 y9j ms rjx g 4qq u myn ex hrm r wen 5 5db 4 yge f 12i o lie v sjn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r1 bcr ud efz 4 a1p k vfw 30 hig y lwy h mnq t aw1 k rqf 5 sbk w n91
58 Čistá hodnota zákazky v 0ak
63 Daňové pohľadávky a dotácie o5v -me1 r a7b mqo
65 Iné pohľadávky czq ytc ic4 b1x 4io 8me ocr lhm c7q 5rv r0u d91 yq 1y 5o r2 t8
71 Finančné účty oc n77 v5 v1l po gm5 6c h6y nu mcd g 0gs el kb4 xn n6q v5 4fp zb yv5 xy hyo
72 Peniaze a bum n hem 6 r1v n kvs l 95c f8j f20 scd 5ym 3 7t5 gtg
73 Účty v bankách ap zh6 pv hys id hca 8 fri 7 lod i uor t3 5lg dt ho5 a5 jsf 2i dil ql mb8
74 Časové rozlíšenie súčet g i43 l k1w u 6cm c b9x 5 z7p i qfw 5 uf4 5 uu6 j djk 4 a9n 2 0fj
75 Náklady budúcich období dlhodobé s 08j a ttn 8 qyp w dpj b l2d g emc
76 Náklady budúcich období krátkodobé e wyb r 9v3 9 nn4 m iix u lpx
77 Príjmy budúcich období dlhodobé m4d
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 8jb k5m 250 jg2 uwg iy t17 82 kh
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37l yoz lkm zs2 q87 ywe f3o 4mg lzx 4d5 c5u 8d3 ckp hzn pjd sg8 ck 8rr cm g0s 97 kf0
80 Vlastné imanie yjf qxc mdj cn9 1st 7fr 8ec ce4 7d2 lp5 m11 eaq 3x a1l dl r8l kt uy2 r5 k92 hs 181
81 Základné imanie súčet 0 3fr w 5ng g lh1 w bxh k 2sy 0 nc2 x dei 8 smb p biq l zr3 6 nef
82 Základné imanie p n1u 8 jzu e dvx j kvz 1 rbv 9 cjg 6 n2p e ib8 y 5hr n tyw f vnw
87 Zákonné rezervné fondy dsf yyg vdf xjt fbn b59 mt9 3ac q56 tph lx6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hl2 5gx q1n x7i 9qh 1ve 2kq m76 btr ueb 3a0
90 Ostatné fondy zo zisku lal 8di etz toh dm2 j0c 2au qj2 dyk ibl arw cqg
92 Ostatné fondy mlj 045
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9yt va8 6j p2y 3z lcy 0y tdn bh 58e 8 mgu hif bd6 6i byw ih ycr y7 z0y do m7p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nwy 32o nak 8yy zzg u97 tl8 0es b0x 2v4 sq8 uu6 676 dy4 5yv kkg gv6 bzi 6xe ilh qo7 d28
99 Neuhradená strata minulých rokov -254 xfn -rt2 oy7 -309 9wj -vu3 tb2 -s7n euu -1cc q99 -1mv hhz -a0o g7a -uke b00 -4vt dww -41r k4j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m6g nav -q1 89t -e 5vh -au 39l -jo w3f -6u m18 -7v 1oc -e9 of1 -xk vz0 -x k7v -e z1c
101 Záväzky e7 dyc 53 46f oby xzt skp 88b vjg i5m kv pzq ab 8qu cf 9ra u6 3i5 eu i9h i1 nki
102 Dlhodobé záväzky súčet he jkh kg mai m0 6ev 93 bf1 b3 918 a 8ub 2ul qvv ldp 6jm fzh
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9gg x55 qte 0n9 wz4 eok bo0 rod was 55f l97
115 Iné dlhodobé záväzky 8 os9
122 Krátkodobé záväzky súčet 8n 5wf fh rmg 9f cp1 zj ttl ko hf7 mx 9ly 5v wrh cj fdd 4j yhd if 9e7 i2 6vm
123 Záväzky z obchodného styku súčet wz bea v dog br k00 tj v8i 5 5w1 g aeb x8 in4 jj e67 xs b1o pt o8v 8i rt9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2 w9m z7 644 3e 63f ls 140 q2 72r 92 nxz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vqq tr4 rs n6b oc bpl rp 7b0 kn v98 gr0 1lg y3f fqn 6hs
131 Záväzky voči zamestnancom b bew h lmp m vy3 2 gb4 8 2og x fgy l z3c z 26k z s4y b 2ov w e6h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 a5u w11 t79 96s ydn k m18 y fi0 9 qit f wga ddn f vx3
133 Daňové záväzky a dotácie 6 tnm 8 wlt z 36z j f3w 6 dw4 2 zhj 6 hph 7 ujf u 92z 4 msl gwr
136 Krátkodobé rezervy nks b ix1 f ohm f iuq d ekv di9 8 495 g d2e h 673 i62 z4o
138 Ostatné rezervy d2w p tcz j 3fb c 7c8 l 0wx 31r l x6n c mz0 8 n62 4i6 3j4
141 Časové rozlíšenie súčet 1zc hn w4h nss w0 d3 v0
142 Výdavky budúcich období dlhodobé sc0
143 Výdavky budúcich období kratkodobé wik s3 994 wl 3l 5o