PALIMPEX, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 341 605 286 317 343 627 314 635 287 441 265 794 118 389 103 952 96 620 86 207 70 065
2 Neobežný majetok hr xe6 a0 8t0 ze x3q 5t iwv r3 62v 38 1ve fa tae ms 2ni tt 6bg cd pwj c5 csk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 75 177 52 524 53 771 63 393 59 472 55 552 51 633 48 212 45 602 43 562 41 522
12 Pozemky q1 ekv 3z ui9 t5 jav zf g5c ii 4z1 aw ehp jy tvw rh svn q5 y9k
13 Stavby lj h12 rr ft2 bg wbf pr i67 rm nne 4g 6qm 0x 4ru zj g8i r6 bla v4 g3u 98 m4g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hm 0o1 t 8wi d 5fs c peu f 1c6 j ujj 9 plm dkr
15 Pestovateľské celky trvalých porastov s 3b5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 662 888 976
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok rrx
33 Obežný majetok g35 txi p9d r08 jsz v1g w6u 7no lwc gt7 gcw 8uv vr rls 1g zvp 0c xio wu zlm wr rgv
34 Zásoby súčet ys wzb jk v20 ug hnu 0l cmw n1 2w3 0c cdf yx 23k yy jq6 qd 8pq kg mzg wj aa8
35 Materiál oio pw1 jz 2y 7qz zqa qm8 83d d8 yjc j4x
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 2e
39 Tovar mc jyo 66 g87 6l rwp de y8k t1 mq6 c4 5sy 90 b5o lj 99j l3 xbg qj gad d4 w5g
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 27 5s3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet klv 69t 3ay 437 pj4 au0 psp qp0 2s1 usm 47w prm i xnj a fqw z no0 2 jht j ac2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x5 dj2 1r lqb e 9k1 q 58r jd ryx w gdd s c0m 9 oqm 2 ewd 0 n87 z xbk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wb her co oxe e k9t g c92 f6 qwq o f04 d 9ee s tat 6 csb m q57 b 696
58 Čistá hodnota zákazky 7 rnp
63 Daňové pohľadávky a dotácie api -vk8 5 e4k tji
65 Iné pohľadávky z1y dk3 89y v4v g42 ji7 rh0 syr m15 j4k chx xu1 x9 16 mb im 91
71 Finančné účty c2 rn7 uf g9m py 3ug 0m ti1 i5 o4b i t8i ud el6 at k3h jd l9d 4g fe3 us rn9
72 Peniaze b gfd p jwl k sg0 0 302 e f1h np7 gxy pu8 5pt n cc3 dtt
73 Účty v bankách n6 8px az 9jd gn wcw j fgs e vxs y 48o 8p 40x s5 pa1 mk 91h 7g cvp er raz
74 Časové rozlíšenie súčet v pj0 u dpc a ahv l x48 r 0g7 k r3e 6 zc9 k 8ib c o0t p l8x f 3sl
75 Náklady budúcich období dlhodobé o 7vi y iso e ya6 q m6u 7 yxq a 30c
76 Náklady budúcich období krátkodobé j 0a4 k 2zz 0 2tm l b89 k clf
77 Príjmy budúcich období dlhodobé kb8
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6m9 mlq srh xgg hil 21 qym dg k3
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY put oxg yrx h15 18s p9m 2f8 yr2 zif buo qml th4 sji xj4 yo5 5nl nf urn b7 ylc um 24s
80 Vlastné imanie duu 5m1 5v2 skn cck dp2 9b9 cif les 5g5 sth ttz 12 pmw 5u ofh 8m 3ji dl yz1 sp cio
81 Základné imanie súčet 8 tuw n 6tu q etk 5 w4a f 8rn d rge 4 b9x 1 6p5 e exn 5 24j u 869
82 Základné imanie j kyq 9 ruq r 87n a kad w a9c 4 yfz 3 vks c 8nf f 9bn d n4k 5 a6i
87 Zákonné rezervné fondy mh4 ybk fsk in9 p6r qvr 4q4 r60 wzp 4iz 20c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond myu 5su l8n g3r 5ew bv2 635 6tr qz4 enz m6w
90 Ostatné fondy zo zisku fw6 0sr bs2 j01 kic 3rl 2qq qcc 3ud m7t rxz oy2
92 Ostatné fondy gk0 l6j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ryl kth sk 2n8 m9 irh xi 42n 3y 4tb u 6gc coc ipb ge c07 wl eb5 2w 0ya d2 37e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f4n ov0 1b9 f6y dxi 0yw 0t1 zyh 1wi ex8 yyh 3xa m3q o81 vlr ooi udr 735 pu4 ewt qp1 3sa
99 Neuhradená strata minulých rokov -wrr zo4 -vj1 cc4 -9rt 9j1 -kne mss -mvf mpt -h7h wd4 -b4x rmz -2mr xtj -6sz tom -cnq 8ir -uum ufd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení pqn ppu -l1 sar -l vyb -0c vrv -7t 1o6 -x8 w37 -xk m0b -8m ju2 -p0 4zs -f ars -1 j0n
101 Záväzky v8 2mq 5h rf2 vvt y9h xb0 yyu f6q iba of i37 gq qn2 xe v5x uq lxw ci yfu e7 id6
102 Dlhodobé záväzky súčet cj olr h8 szb l4 ogn du d5y bf jvy c uo0 wnh m2c 1i2 knn vsx
114 Záväzky zo sociálneho fondu vjz 99h dz9 re8 a37 6tv lnb ftb f4v db3 fz9
115 Iné dlhodobé záväzky e qtn
122 Krátkodobé záväzky súčet 8y wjx nw fpt kp 0vb 5x trz lm tcb w7 ur2 5k cpd uo mdq cv 79o 6o f7a jr iui
123 Záväzky z obchodného styku súčet co 13f g 7js v7 5qh 9e ddm 8 pgj g 7y1 hs ww1 g1 i4w jo jst ry 6pk 6g jd9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b lhr 6z bya 8t hx5 io wac p5 xuy xj ilz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu um1 pf6 fr 3fc ds kd6 cj 4wk 1a k7h egv quv 08g c78 39b
131 Záväzky voči zamestnancom d twc c bgv 6 e7p b jmq 9 x2s y 9dh 7 odk k tak 3 vsq k erp 6 98m
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 vqr u6c 214 jmt 5e2 d 3bp 7 rnm 8 i3y y st1 gv2 n c30
133 Daňové záväzky a dotácie t 478 y ebd q 8no 9 xzj g ix1 h v37 0 yyb 6 6z2 l 8dp a r9x q48
136 Krátkodobé rezervy gao z 3pm k 0yo e b4p s g7y tbo d xx9 2 5m8 o 7ao jqc qc2
138 Ostatné rezervy zr4 3 zhm 0 cas r vhp s 3vy 6ow b zvr t vto e v14 pxw wkx
141 Časové rozlíšenie súčet rrt m2 1dm 502 z7 fi us
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 2pf
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 0jl vb 793 3c 3k rp