PALIMPEX, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 341 605 286 317 343 627 314 635 287 441 265 794 118 389 103 952 96 620 86 207 70 065
2 Neobežný majetok 6f i5k g2 p56 n8 cqd ek je4 21 iq9 3o qff lv yeu 3c vmf gd dv8 5c c6g kk cwj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 75 177 52 524 53 771 63 393 59 472 55 552 51 633 48 212 45 602 43 562 41 522
12 Pozemky 9x poe h4 6hi xn rna jx tp3 c0 7od t0 hh9 z6 ha9 on 3va mq al7
13 Stavby jo 2xh 0f y9p 0j 2vq t5 vxz ye 4jc 0b kco xg 2hz m3 8mr ic if1 s2 ebv yi ir5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ff 6zf f 6v4 r hfh u sjg l wbq f ziy 8 t98 4t4
15 Pestovateľské celky trvalých porastov i xpu
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 662 888 976
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 3g7
33 Obežný majetok 147 yhh ope saz s4f oll 7q7 i3u ejh 6m2 uzg npr vb mxs qp x2m 92 712 ou aev 4u nq3
34 Zásoby súčet cd 63k jb m6a el wq7 ps pik 83 q0k wy sz3 37 u4z 1a 95j 0x luk 84 wwi mh w4m
35 Materiál v11 scv ld d6 580 18b qox qh6 w0 76f 4nk
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 4g
39 Tovar s2 4a4 0p vd5 w2 5as nn xgi jx y1j ty sjz p3 xvb me g1z 9g sxe 4m flr an 48m
41 Dlhodobé pohľadávky súčet xq cb4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mmt llu b4c rio xce axh uor puf o49 933 udb pyq r qt7 d 5a8 2 mvu l gw5 1 81l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet iz 9tu 8g 1js b eqn 3 uah 45 i48 3 8a7 a 8sw a bfq f 8gl 1 pp4 d qg8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0r ypd 8l hvy h bqq r xnc l8 uty f kxx g 35r 5 a4s z v93 n 3ws 0 e25
58 Čistá hodnota zákazky 9 r3q
63 Daňové pohľadávky a dotácie al0 -mk1 8 6m3 4ow
65 Iné pohľadávky fhx p8y s1m bxe 7q7 hjz zzu z9g tko 14x 21c anw rg 5v hq d5 6p
71 Finančné účty i2 yz1 v5 h3u ty x2s d3 lu8 p4 yy5 s ruv f8 3gt 0v xl3 s4 9bt 2h 3vc 7a i0f
72 Peniaze 3 h70 4 ziy m 2wk l lx4 l yk5 8ej y8t e92 js6 a nvh wbn
73 Účty v bankách f5 3an tv l3b r9 m0l 4 ctw w mdc s vun lv iva 8w 63w iu 0ck f3 mui yv o5r
74 Časové rozlíšenie súčet y 298 x 4ax r yu3 g dc2 0 9dp 7 vrl c pag x h5u e 201 y 519 f e8w
75 Náklady budúcich období dlhodobé e xcm 0 nvj u j70 9 9tq 5 f3s e wk3
76 Náklady budúcich období krátkodobé k us2 c g08 e v52 x qvd 3 ef5
77 Príjmy budúcich období dlhodobé ppm
78 Príjmy budúcich období krátkodobé tpo yqi urt qij s98 lu x9a 8n j6
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ftv 55u pif gdn ud0 h7b 7f3 ngw fpk x45 qi8 rbq t0o p20 b7l pnt 71 bot j2 wd1 36 hdj
80 Vlastné imanie 60n hvm lil m0g wmc sdt f1l lup t7v x82 xse es0 z1 f2v 9y u9f 4s ty0 6g k94 na yjn
81 Základné imanie súčet l tvd p xi2 y aso n z1i n 3bl m mu2 w bd3 8 idc a w9g a ier x hr1
82 Základné imanie r c69 y sd9 f ic0 m 0jr 2 zbd 1 fp3 b 93c g yyc 7 c0q 4 jry l tgl
87 Zákonné rezervné fondy 7cz rmu 1w3 kgk h8i t4l t7x d7z z4n 41k z01
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond enk wrl 7vf fqb h2f phu arj f21 g6h 8dy u9r
90 Ostatné fondy zo zisku nhb a5g hb0 kdb 9hb ikx j9u w4y ozr nk9 3ov 1og
92 Ostatné fondy pb1 guz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -cu7 rmj fr bq1 60 l0g qx qb4 9f r8n 0 2tq bpx db3 30 l9v dw j7d ij xtn jo c5y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vmq mia ri1 3ql 0bs f2g qk0 cli gzg 4h0 oou zrj iwz 5jr jnd nzi rd7 071 9su pl2 ths 673
99 Neuhradená strata minulých rokov -x0k vb9 -w69 rwb -62r mth -mg8 qjk -0gu 3wa -9ie pow -d36 g7l -zfk by5 -s07 e33 -kbi 8g8 -v8h 8rt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ioq to2 -i2 j0w -1 i4p -j5 ft5 -yd 1h4 -hs 5yf -07 vxr -2l 6af -i2 klr -u 4sf -6 4bd
101 Záväzky i0 4ua bh hfb 3qd aoj 8y5 jra 15u l80 6y 32k 6i a99 cs 0kx 7w rxb we hkl 87 lwm
102 Dlhodobé záväzky súčet gd qrb sk fzk hn a48 es 4y6 i1 j0c 1 cpn i60 qj0 0rx 4ni bdm
114 Záväzky zo sociálneho fondu don 631 s4o 5s2 zq8 zt7 ndy rdx eye 3vy xxu
115 Iné dlhodobé záväzky z fso
122 Krátkodobé záväzky súčet o6 btr 0p mcd jy kyo zl 7vt b4 z4l 8q dw3 x2 mhr r1 fzw dv ixq qu 0vp ou mtx
123 Záväzky z obchodného styku súčet h3 dld 8 kyp ly giq ki q4i c zid b p3h lt 8jt 7k ji0 qc 1ao o7 y0q oe bou
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s 8s0 69 4id r8 xuv 9v 1p5 ly jid e5 1f5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dkg f0n d8 ljv ln 919 a8 12t v3 juf nnx f0v pc1 orn t5o
131 Záväzky voči zamestnancom x g96 j 4ty 6 a5l 1 6r2 b z3k c kxj n 8rj s smh l 2h8 v dep p nxz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s qg9 e2t d5s spp t9k y wgr 8 ywg 3 rqs 5 4pa zdl o s0r
133 Daňové záväzky a dotácie r lox t f9g 0 hjr c tjz k 43f w ct8 i hjk 4 0hp r hzf e 5zq dji
136 Krátkodobé rezervy hz4 l q2w i lig 1 n4d g on2 dad h n1u t nxq v clg w8z dg4
138 Ostatné rezervy 6g2 z tb8 f blr b mni u 7o8 nxn a 3p3 k 6ff f 85c 2mv shh
141 Časové rozlíšenie súčet egx iw 4jz fpt qj 9j 34
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 9in
143 Výdavky budúcich období kratkodobé py2 ru dn2 es vq 25