PALIMPEX, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 225 176 257 789 256 634 316 575 324 315
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 82i mxs ilu 68v 6bg kkh 824 fjy t3i 4rf 1ao wvk dde jxt imn mi4 log l6v slv 8a7 a2i hky
3 Tržby z predaja tovaru 2do sul c4u 583 kfa f6v egv 23x bpe wdc acg vey ee9 pwm f2k kdb mt1 q0e 40z 5kt p46 7ka
5 Tržby z predaja služieb 4 399 4 531 6 280 4 315 4 186 3 803 3 679 10 235 3 563 3 876 3 919
7 Aktivácia 9zc z85
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p c7d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l une p8 y 54o 1 cyu k 2eg k v7f x b1u nw vo tmp z8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 99e 4qn e24 6uf om9 fs6 hfx 3eg o0r ag2 3j4 bua y7t xwd v2m 0h5 ant 4br yv4 otq cyw gq2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 315 353 280 826 288 351 237 382 234 469 247 150 178 718 200 776 202 885 253 949 266 556
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o0 x9a eq um5 t3 wvg 93 53s oc lsl oi fel bz ig0 nq 964 m 2o5 x jjf v kin
14 Služby gh lcg b9 b06 52 yxj qz pfq 7l w0m ll kf8 rz 73j i8 lsq m2 3w2 xi f4v ym tt7
15 Osobné náklady ii iui 6v rhz jc x98 x9 cze 7k fn6 ep xug od 07e 83 3rw k9 tyw lh 2u7 fw sx8
16 Mzdové náklady uz 0uk r6 rp5 k1 ict 7s wt0 d5 bqy ku 3te 39 wc5 xy 5ji 1x 518 vm 4bk 1q ub9
18 Náklady na sociálne poistenie 10 301 7 745 7 740 7 695 8 013 9 944 10 293 9 391 9 579 9 305 9 422
19 Sociálne náklady e 5k1 1 q35 4 5nm 6 b72 a iah o 2p0 2 nfq i zv6 w vtk 2 hex f mwd
20 Dane a poplatky 6 7ur n 87x d hrf r isa d a8f x gpz k zc8 i qtv l 5h8 9 q34 y cjy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku td 3j5 cv j54 x q5s l 281 4 gt7 7 05b 0 mph o wf6 9 ub8 4 e0f 0 ypp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o 1e9 0 u9c m yct v 5o2 7 vp9 7 0q3
25 Opravné položky k pohľadávkam -p7n h8l
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r g t wj7 b 1xp t 2bo l m1h p mw9 1 ht3 z 1av 3 12f
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 07m tod -dm 45z -t s91 -dr m7t -cs rrb -3d cnl -xw p1n -2p u24 -dk vfg -b dtt -s rqf
28 Pridaná hodnota xh 66b m7 ftx tp g0j jv zt2 uo 8s2 5l wo6 s1 k4q 4l b5m bg 8vo im 3jd 2o aks
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 n0b wdc 4 x 09e gvk b x g
39 Výnosové úroky 7o a 4 y a z s h m
41 Ostatné výnosové úroky 8 z u p
42 Kurzové zisky g gyt ep1 cj8 t0w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p 41o k xua f yw8 c ckd sr2 zh0 lxo 8kl ud1 rr2 fbp
49 Nákladové úroky v fpx 3qb
52 Kurzové straty kd2 r nyx 6f2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 71u 2 tzw p ymu o3s kpa stj 1qd e7r 99c 0b5 txg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 9ir -k 81z -s 42n -3 8gb nlu 6o5 -v3v -0t2 -nkw -7j8 -0x7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h9z l1j -6f xy6 -i b0l -mm w01 -k5 rz5 -e4 6rw -wa u90 -jh 6ar -cx sv1 -y 9uh -3 6x9
57 Daň z príjmov b 4t2 yxg 3km rnz
58 Daň z príjmov splatná q c8t n78 h3q ttw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 207 725 -32 062 -7 876 -22 762 -11 568 -12 572 -23 857 -14 462 -15 929 -3 171 -9 167