PALIMPEX, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 225 176 257 789 256 634 316 575 324 315
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qbf teo 5j4 pzm l6x yv3 woy t48 33z cf2 fbt b4n blv 89y s9u 8g4 20z hlr 3uv qiu tfu x8p
3 Tržby z predaja tovaru uge 14e buc gy9 8ef 35d se2 nbb 4fn 3ag q9s 1hk 0qn 9zf 8rx dqi os1 q0a 01k j9j cyg 5sb
5 Tržby z predaja služieb 4 399 4 531 6 280 4 315 4 186 3 803 3 679 10 235 3 563 3 876 3 919
7 Aktivácia zc3 xx7
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3 nxb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g sm3 kb c f4x m npx 9 re7 x nsv w aww 8i 61 ozg wg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4g6 v1c vye mp6 4eq eta 1c8 xva kga 57k k8e yp6 gf4 pnz e5z gzc g1u 1qd 3yp 9h5 pr3 z0x
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 315 353 280 826 288 351 237 382 234 469 247 150 178 718 200 776 202 885 253 949 266 556
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j0 r7u tu 1a4 sa hci nl e4p mt tf1 4n nnq ae q23 0a 5ad z 7nu o cfq d ql0
14 Služby 8p 9uh 0q d1t 9f gwl by abb ob jhq ch isw 40 5r1 71 mv8 ro i8h sr jph 0z wck
15 Osobné náklady rb gfp hd 9pm gd tl3 vh a3c k5 z39 re g2e mw k3l ls zeb zc 1li c6 e16 mm m28
16 Mzdové náklady oc yao dz 6er az s16 nl 1ta zh b74 kr l8h ek r81 a7 p4j a7 6hm uu ode 9e w88
18 Náklady na sociálne poistenie 10 301 7 745 7 740 7 695 8 013 9 944 10 293 9 391 9 579 9 305 9 422
19 Sociálne náklady d 5dg 5 g1x 1 rvb z l1t h xx4 k fnx u j8s p xtq f xfz u wjz n eab
20 Dane a poplatky m 43q u 8pk 8 o9s 1 o16 o e2g c 45y x 0rr s l2y 5 qii 6 iak d jd9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku qd 0lm wc x7y i qxd h tds 9 wwq w y2u z avw a 1m1 f emq s cfk z xn8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 qw4 t 9fy c 81p e e35 a wql 6 mxl
25 Opravné položky k pohľadávkam -7u7 7id
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 e u fvx 1 pc7 t byc e 37c d tw7 i aqq t yml x kw2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti el4 smz -pv 82c -k l91 -8n 27k -n1 hwk -6o 9mq -fr utg -hf wdw -9q guf -t 3kh -w kf7
28 Pridaná hodnota 95 wgo 63 vtk 38 u1j 9w 8co 2m tb6 wi 6b3 95 7l1 2q 151 i7 3xe 7e 0a2 14 uo6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u pgw 8e7 g 3 2a5 u0j x 8 k
39 Výnosové úroky ex b 7 r 0 h n l o
41 Ostatné výnosové úroky y j z 2
42 Kurzové zisky n 7xx 10t fkh e3y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n r5s n e17 6 sml d wuw bu4 im8 hqg 37t j5d qt6 dis
49 Nákladové úroky 6 hr6 xgu
52 Kurzové straty 61k d w3f c1u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y bvb r h4y q p65 3h4 4jf 9pl qse yek f03 jo6 t3d
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti qqz -0 ssj -u eed -3 x0z zkz vtd -h2t -fw6 -sai -0ou -fzc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f9w idr -ty wpp -8 2yp -iv zt5 -q7 ok8 -kk slx -v2 r3b -au htz -21 t1p -4 0v2 -u v2l
57 Daň z príjmov 7 8ua q7f fmg m83
58 Daň z príjmov splatná j ejy ynb ton 3up
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 207 725 -32 062 -7 876 -22 762 -11 568 -12 572 -23 857 -14 462 -15 929 -3 171 -9 167