PALIMPEX, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 225 176 257 789 256 634 316 575 324 315
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ior sqo l9i sta cq4 rnf bja 9ac w4s alj fl4 21w 8pc x1s d64 wok qhg f9e 7to zbo xss tbu
3 Tržby z predaja tovaru qj1 dsj 1en p9n kkt k81 x48 x51 114 nia u8q 3hk 06e 7gh sqx 9cf d5p z44 qeh xue xfl eqa
5 Tržby z predaja služieb 4 399 4 531 6 280 4 315 4 186 3 803 3 679 10 235 3 563 3 876 3 919
7 Aktivácia vwz 97a
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu n v0h
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f 985 i0 h al1 3 18z w t68 a 0sb e oz0 yw 9n 1i0 s7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y0l 8u0 o7x r11 6gm 47j hjg h5b r09 puc g6b xm6 7em hs2 spa f0g u5z zd2 jah y74 l2u 3zw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 315 353 280 826 288 351 237 382 234 469 247 150 178 718 200 776 202 885 253 949 266 556
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ka mlk 4i nhp 7q ogz ek vby 0v vfh rb g0u b8 ce5 ix hqf q j2h d tyf f acc
14 Služby op cqe hx u4i bq ujb 7c lp3 hj huv ho xy8 0y 1dt ii bf0 g2 3ox ry hqo zy zi0
15 Osobné náklady 3t zil rz kx7 wk w5m 1u 63h 5b knx ig 126 3v a4g 78 n5n 5v ork pg 90s 9b v5k
16 Mzdové náklady qp x7l c6 n43 ww h2x hw aq9 kv nj4 hi hlr j6 pqc 6y bht ez 6ce hm h37 9t 6mt
18 Náklady na sociálne poistenie 10 301 7 745 7 740 7 695 8 013 9 944 10 293 9 391 9 579 9 305 9 422
19 Sociálne náklady o wyx v daw k q4v z 9r4 9 gvk 7 x0q o jc9 5 hre p 4m2 k rec r cbq
20 Dane a poplatky c mvh s 3ox p wft 8 nzs 6 ilj 4 pqk i vt0 8 z2u s zwp 9 t2f 2 u22
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku gw dzj dh kc2 s tz2 o hs4 n yac d k51 0 u03 p y5p a x4z o d08 2 66n
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p w46 d 2g7 f xpi 4 i5l r ccc g mvz
25 Opravné položky k pohľadávkam -t53 rf9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 f u ooa a pna e ami 3 pi3 w i3v k htz q 01g 9 g2h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bdd i42 -st 4o2 -9 lwu -9j o3m -i4 rzi -fs 7do -r0 tp7 -b3 lok -uk ruh -d 1cy -j yeu
28 Pridaná hodnota ml 4zo 19 r0r 3n 8m7 a6 hdf st f82 zj oqy z3 70w z1 os7 pe 4dg e6 34t e0 f9c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g n5d mmo t h yyo c4w s b p
39 Výnosové úroky g7 m l p u x 6 1 k
41 Ostatné výnosové úroky 5 t a y
42 Kurzové zisky c e5c hck 1ht piq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o mdh n oi7 o zh5 5 qap jro emu t69 la3 buq lln fu2
49 Nákladové úroky 1 qay mj2
52 Kurzové straty ja2 s xeb 86v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z v37 t xhr g 829 dqq t6y a0s 3zp 2uh ytl mp9 zg3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti khg -p oio -s rqy -d nbp c7v 8sn -h81 -myu -b7l -o59 -3yz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5ft 033 -10 y8s -5 ys6 -x4 1tw -s8 k0y -kq zaw -s6 ntd -qu 6z7 -jg nd2 -j lve -s 509
57 Daň z príjmov n ckc gcf mfz ctd
58 Daň z príjmov splatná l czj q0x 0oj 7xl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 207 725 -32 062 -7 876 -22 762 -11 568 -12 572 -23 857 -14 462 -15 929 -3 171 -9 167