V I K O spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2301/R
Dátum vzniku
26.04.1993
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje konateľ samostatne a za ňu podpisuje tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 25.7.2019)
 • vmútroštátna nákladná cestná doprava (od 9.6.2004)
 • výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (od 26.4.1993)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 26.4.1993)
 • výroba kovových konštrukcií (od 26.4.1993)
 • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 26.4.1993)
 • výroba prívesov a návesov (od 26.4.1993)
 • vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb (od 26.4.1993)
 • sprostredkovanie obchodu (od 26.4.1993)
 • maloobchod a veľkoobchod (okrem koncesov. živností) (od 26.4.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Doplnok č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 201/98, NZ 198/98 zo dňa 22. 07. 1998.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.11.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3390
 • Na Valnom zhromaždení konanom dňa 03.11.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3390
Uložené listiny
 • Správa nezávislého audítora
 • Správa nezávislého audítora za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Rozhodnutie konateľa, jediného spoločníka
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2009
 • Správa nez. audítora za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2011
 • Výročná správa 2012
 • Správa nezávislého audítora 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Listina o ustanovení do funkcie
 • Spoločenská zmluva-uz
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve
 • Podpisový vzor konateľa
 • Koncesná listina
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Zápisnica z VZ
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum aktualizácie
25.05.2020
Domény