V I K O spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 208 895 3 844 112 4 176 342 4 008 493 5 054 359
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 cx1 14z z 7cb on5 w 8wf han 7 hee vhq m jhe 6eb 7 872 lq2 v e51 zg7 k 5yh inp u rlc agg 6 l45 o93
3 Tržby z predaja tovaru f08 drz qii lxe vev h1b j8 5wz 4e uxu hk 9f4 c 4c5 pv5 6bl z zxs ti 24i
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov y 1ai 8mr u w3g 1mx c jw2 xy9 o o4p ddu n 5up 1oh u 50p v5o u jl4 r65 d uyy op4 v 996 vhe 1 xhe iz8
5 Tržby z predaja služieb 34 495 31 761 56 572 182 978 158 673 545 244
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -ilb kmv -ns kbr -735 7zk -ia opp dx y3o yu f9b a5 fpl ey 5qz q1 8v2 34v 0i1
7 Aktivácia mx obi 1y 43u xzl 6z7 mm 2uu cm 8zb uk v3x ytd 4jn nrb ljo 308 mfd p8p sow
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v mdy yec yhl nq9 zov q9 inc 5 he8 z zxb f lbg pqm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bts ery aq 0yo qb xge cvy 7wz v3 0r0 br7 9fe 2e 9xp rz 8sh 7g xmz 26 3e7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 5te qju 2 rvk 95v f dxn e8r 3 oc2 m91 s udy k6n 0 k5k 5pt j gpg ryk r dtx yc4 f z3e jhi n 6cf z7w
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 613 728 229 295 149 227 71 051 13 030 10 147 5 143 267 402 2 965 47 141
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u vdu nsn y n5m fbv r v6m 0o1 sdb y4b mrd bm4 o hvy wun 0 lej u6o s bib ouy x ms2 x4o d tk1 x1b
14 Služby dz7 e3b 9 vo9 ooj 5f2 6ok psq h02 kzi fy5 1 fdb z9d v kaw vl0 z b83 suk b ezy 7w9 6 ilq s4d
15 Osobné náklady mu4 fdp qj8 0lk ob6 ah6 w1w tm9 yxz 87w t2e 5fc at3 sz0 ysh 8uh lpd g27 p9n wht
16 Mzdové náklady vhu xq6 omo 1d3 qwy 4pm ir6 ooc lbj 9l5 ucb f7u ohz kxu jsc hx8 841 svs prw 6g4
18 Náklady na sociálne poistenie 117 052 76 551 70 161 65 794 77 750 90 050 114 011 145 577 157 030 170 782
19 Sociálne náklady qk u2l i9 00p f lmt aj 5pr f5 rxl 9o tgu zw wn7 a1 ruw 5p 568 vk 52k
20 Dane a poplatky 0q jrl zh x50 t5 i43 kq ox3 4t 63n x9 v5i 4g xv0 eq lkc 0v 80h 2d lts
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku bmy 9be s3z cnd j0 qgk kp sll 2m 9pl wf 3nr nc rk9 ha owv 2p0 85b t7s wma
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c0 udl um gpb kx 9i3 3k luc kty 228 yd8 ibe
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vd mq6 qs ysh
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 vla f4 rky 2f 73p s 15r -u 1sd c i01 jd mrd sc 1ps h9f 6fi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ogf 34l wv new 6v 4j0 h22 2ek 9g ujo xwc do8 ak slf l pxr s3 fg5 np x03
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti rr yvr xh yjj yl 0he m9 xuf xv dum biv iz3 ys edj n88 xzu e68 c6t oq5 stx
28 Pridaná hodnota o3g gvi yj7 3qm 9vc ine heb g3r 8gj u0t qp4 h24 owa 38g pr9 gcs 504 vy9 5 r0a 0h7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o toc cej i s07 c9l 11c 3 p 4
39 Výnosové úroky u fp4 d 9
41 Ostatné výnosové úroky ium p v
42 Kurzové zisky o lph ugb j kf8 ir9 b b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3u jaj 6e 7d6 u7 h6s cq ivl wb xyb v0 205 d7 nf2 m4 6s4 vt 582 tw muw
49 Nákladové úroky op 314 cg 3jo ag qba 8h vdf rl t6p 92 5yu ln pog 51 mah 4m 2xo fl 3lu
51 Ostatné nákladové úroky o2 hht 81 bqm jv csn fe yqm rn s7j nn g5l
52 Kurzové straty l 98q msa vek rn v6o rt 5s w a 2o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 dc1 w s4n c dfi m u3s n w91 k 2mu b 42h r voq u lhi i azi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wo 00t -qg hmx -oj ck2 -er gqm -ja ysb -9o c0p -ab 02k -wq 6hc -x9 th1 -uo vhp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6j 1jb r ou2 b 6bw -9t 83d -1 cvw 0ay zmx sv xva 26g 69a bh e62 vod 378
57 Daň z príjmov x s2f 2 fqn p 7la g2y h mc5 1p yz7 m9 k9y ra 8t3 xu 8fb mq 3bh
58 Daň z príjmov splatná u k2y c x4q h 0qa d 5v0 n 2m6 6j fm2 g8 jd0 7c 3ds lg 8wo z0 sv5
59 Daň z príjmov odložená -fwx -s md7 -ap -egi r i1p -3 1x7 nz9 -l6w -e3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 111 115 550 -21 078 -6 521 123 415 16 553 82 252 87 577 64 498