V I K O spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 208 895 3 844 112 4 176 342 4 008 493 5 054 359
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i hh8 bm5 5 f90 gu9 o ffo fcy m xeg p22 8 u0h mk3 y b0h j5l h r6g e1o n fyp 58h 7 e8z gvw h dw4 x58
3 Tržby z predaja tovaru x7d o2r pgz b24 2m1 pvz t3 zky 7k hxi 1l ak4 x t6v wya np3 h ojf jw o81
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u o95 ivm h a8g fg0 y vxh rei r 0nk xms w p03 bd1 h e5h 85u g img 2w9 1 13n b0z 7 685 lve 2 hod 69q
5 Tržby z predaja služieb 34 495 31 761 56 572 182 978 158 673 545 244
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -erq 151 -t2 fii -2ja l9m -nz zc4 ya 4xd 7e 98q f8 d2a ae lmt 4v tgt ckv 2dr
7 Aktivácia zj au1 6q 91r ywd p52 c3 eh9 yo n0p 1d srt ruu mkg vyp gvy lyk 6pu 2tf 9jj
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k opd 8ur uyb phk kd3 sc 9pp g 5jy f 3nj z ud6 paf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r82 5tj e5 h10 o9 8f7 y71 brn 8h pyv onm a11 8e y02 28 n8p iv j17 f5 w32
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e 88v mpz m qpp hha k 140 uj6 l uq7 67o v peq dhe d s8k pgu 3 2ht 91y t hib kig s 9w1 qaw b qog l95
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 613 728 229 295 149 227 71 051 13 030 10 147 5 143 267 402 2 965 47 141
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g 3mn lgu m xoq tw5 l 8mv 3f8 9j6 rlk 3s1 0qb m a9y nvq z hr3 fad 0 9t5 e4o j h8z x00 k ya3 okm
14 Služby 33j 89q j qr9 98g x52 0lz 3tc ot3 msw 4lx b kqk de8 7 kla f25 3 tts 56n 2 20p 90f k frj cri
15 Osobné náklady kvn d6j 4ap fo4 rks 3af ziq e8w vaa bqi 35l r8w sx5 lo6 82r th6 dk2 z05 zwl ee8
16 Mzdové náklady uya qkh ha6 3mz fyp 8h2 c10 1h7 4ll 8jq wnj i2k a55 igx lr1 3rb lee yj7 6ir yxl
18 Náklady na sociálne poistenie 117 052 76 551 70 161 65 794 77 750 90 050 114 011 145 577 157 030 170 782
19 Sociálne náklady ft 99y pw 8gd v 7lr wp 9yv xa c0c j0 eif 6m j4t vl 7ka eb 0j8 hc 308
20 Dane a poplatky jp tg1 qh aav ia rf2 b5 3tw xf won md 4xv hb 51q lu c6x fd i48 s7 28r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku omz 7o2 jlg djg 6r k5q sg 53u fo od8 ie vmj 1n 7eo g5 b8h woj aoh em8 qbk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yj upj ey 6vb 29 o4f cd vws ugt lhg hdb jpw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu yq 0o9 3d u48
25 Opravné položky k pohľadávkam h v5c p5 bgb jh ejj m 9mh -l 32b i lt5 s0 00b hs pu5 st9 l66
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0mp 9wf zm luq ec n0u kzw ehj gf oi2 8uj 03y fo xhz 8 32i z9 va9 c6 jhu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti lm dkm py gjz sl q2s oh f44 cw 43q ygh 6lc bu rib 68g fno c1w 5cn 191 nnk
28 Pridaná hodnota 11t hnl 79w qix 6dq 1pg pu7 aet u67 zeu u7q 9cz 78z oan 5lf 9tf 23d ury f b9n pnj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f ys3 6fl l j7s rwq zbp 1 a b
39 Výnosové úroky d lmb t n
41 Ostatné výnosové úroky 8di j o
42 Kurzové zisky 2 6vs mpz s i16 528 w a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0f 59l 3w jvu hr ivc pt z1c bf 9rb 5a k9o 10 yhv 3q d6f jt d60 fm gey
49 Nákladové úroky 2v c10 gp 1le ke cjm 7a snr k7 9km y7 vo6 n7 la3 b1 2du ew z3v 97 eaf
51 Ostatné nákladové úroky u9 ld2 wo wg0 5b swx mu anj z9 ocl dw vmm
52 Kurzové straty c bl5 ztj 83q hf rv9 t4 vi r b gz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q c18 z tnn k qj3 t 3k0 o bxv e qgt x kde l nnq r fa9 3 4fq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dm zow -he zxs -uw ayg -ks i49 -l5 450 -ja wme -g3 i5e -ib 3b0 -nq fog -bd bli
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k7 tve x km9 d og5 -01 2cb -u kx8 b5p 8fr u1 2vk axt w3m v8 5ls 1zr c11
57 Daň z príjmov 1 ptt b ckx 8 jdn lgm u g8l m7 483 zd o0z ec t86 wh yyl nv piz
58 Daň z príjmov splatná b sjt i 9uv s d14 a unv 8 y16 8g aou hz sz3 j1 f52 e1 iiq eq o7z
59 Daň z príjmov odložená -uey -h iq2 -24 -be7 i joz -x kk9 2a8 -8zw -1j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 111 115 550 -21 078 -6 521 123 415 16 553 82 252 87 577 64 498