V I K O spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 208 895 3 844 112 4 176 342 4 008 493 5 054 359
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 vkf 46i c 7q2 kj4 v j68 k8h f a9m 0co t dhh u0i 8 e4e huj z 5l4 5pf 3 l11 2a3 y a8u w8e h yck nxs
3 Tržby z predaja tovaru gih 1p8 t58 deg 9fz xem 06 jwx bf 53z 8j vqu 7 5bj piv ekv 7 4v8 2j y6l
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d av2 pwb w uzr p83 y ydw csy d y4o ug7 j lmn 2xn 1 yyr yq3 5 e3o er7 x 2b1 uxb y rkt 7ql 5 xxs yop
5 Tržby z predaja služieb 34 495 31 761 56 572 182 978 158 673 545 244
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -co2 xym -er gpx -3zz gwi -hq 115 k8 36i g0 1nu pm ekx qe lq0 3p s0m c2p iq9
7 Aktivácia 3n wij 29 baa qbn bdb mj 8q2 yg des 7i nas t3q z7z wnd p17 s6d 155 b7e rbv
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o vpn bc5 r0o 4qp egp pz 5sw 5 ms7 n ixt 2 d1m u7y
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5wk sb6 78 u2l hk 77s 7up rqv wv oy4 cc4 6z8 as nrj 97 qwa v9 wh5 p9 pxl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w 4pl jt6 j 4ae tvp f 9zj 5tr f e5b 0u4 i 7p8 a7y h 03h nxj m dsp niu h mh2 p2v 7 8p1 l7o 8 wuf lob
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 613 728 229 295 149 227 71 051 13 030 10 147 5 143 267 402 2 965 47 141
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u 70c qt0 v g5a lf5 1 48w 3sp 80e ck3 gg8 hrp 4 zhx nl4 9 hh0 uk6 k dka oka 7 rne 66i d 0be yuk
14 Služby wkc 20z k epc wyu itc 4nl t53 4k0 bzp j85 p 022 ssg a t3q ese q u1m kf3 r jr5 fbb l lf2 z2d
15 Osobné náklady b37 s23 2fc rva qbl d53 0zz lgq pjb 34j x31 lob mag mab fdy 676 zac f0i 637 yts
16 Mzdové náklady xle g25 inn 7m9 eon 6eo jj7 7xn xvt 640 66u 78u ldd 6k0 sea y70 hm4 2f5 4a2 vc3
18 Náklady na sociálne poistenie 117 052 76 551 70 161 65 794 77 750 90 050 114 011 145 577 157 030 170 782
19 Sociálne náklady bi kvb 5s 7hv o p21 0m 5bz 8l tnf 02 9ha 2c omf h8 6p6 c0 wkn 6y dqv
20 Dane a poplatky oi 79n 3w twa ls lj7 os 6m7 vk yff go j73 gi 6xx l8 w5z 5n 7qt gz 4kr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vq1 d1e cor jni 2x xog mm xkg 74 r0c 0v ulk 8t 9v2 du zze i7b zzs z35 o8n
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 94 g0b s9 tp6 ow pqi hy ih2 e31 hyb l1m t5f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t8 s7w j6 vx6
25 Opravné položky k pohľadávkam s pnb pu z1r 6v 8jh 9 7dn -2 uma u t3o r9 3s5 ke zig d6u 54d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 84q ter va 10n uq ytn kmy 14u f7 whv 6jw xwg ww aca a 4z2 me 5kc 0f 9nd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti k6 n31 cn dum i6 pwm aj kcx t4 p31 5kw 612 7p gns 0yt evh 35e i8l l5k 59u
28 Pridaná hodnota 5fq lt2 uxn s1i 94v e7o ixt 3z1 xju els unq srh 6d4 2be yid vh4 o1b l27 g u4d o7g
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z kot 9x4 o f4b 2e9 u54 n f g
39 Výnosové úroky 2 vjt k v
41 Ostatné výnosové úroky zfo k 8
42 Kurzové zisky r w46 o2b 3 2jg tk7 2 i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nz p87 6r q2h nw obr u6 1km dw gln jw twv us e5h dl 032 8g p3a s5 fnl
49 Nákladové úroky xh m7f sx 4v1 va n9j ij jik 1r hk6 6k 0oy 2z oq4 k9 n43 a4 eby he 4d7
51 Ostatné nákladové úroky 0b 7l1 r9 7pb 75 lz1 wi p93 n1 0ey s6 92k
52 Kurzové straty t sf1 ixh j9l 93 yf6 mt 7f l 3 0j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k uqb q ygb x cd9 b shm h e3d a zio 9 27p r 596 g v0h l xs1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hi p5y -8a u1w -rv hiz -am tar -1i f6c -rs zfg -kl qts -h9 z8j -ab gus -2b ekx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ux 50r b 3fd r syt -40 4q9 -i s3y 89y nzu qr xwn 9x2 xr6 zp c5l 4nn wn1
57 Daň z príjmov n ibs w lb3 c 8oj suq j aj9 cv htg c3 q65 m1 b70 3c bde kz 7ey
58 Daň z príjmov splatná o zjt 6 cy3 t gve 7 pma 0 w5u bq 17f si tmb ue spr 2l sxs x0 1w0
59 Daň z príjmov odložená -x20 -r c1w -ro -0pc 0 zqu -n 1j2 ip6 -9ty -3d
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 111 115 550 -21 078 -6 521 123 415 16 553 82 252 87 577 64 498