CONEX, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1322/S
Dátum vzniku
14.07.1993
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • výroba, montáž a servis elektrických a elektronických zariadení v rozsahu viazanej živnosti (od 14.7.1993)
 • poskytovanie software (od 14.7.1993)
 • výroba drevených doplnkov (od 14.7.1993)
 • zabezpečovanie služieb v oblasti požiarnej ochrany (od 14.7.1993)
 • obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností (od 14.7.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002 bolo schválené úplné znenie zakladateľskej listiny.
 • . Valné zhromaždenie konané dňa 22.5.1998 rozhodlo o zmene zakladateľskej listiny vo forme Dodatku č. 1.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladacou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 60/93 zo dňa 24.6.1993 podľa § 105 a nasl.zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 3758
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Podpisový vzor
 • Zápisnica z VZ
 • DODATOK č. 2
 • ÚZ 2001
 • ÚZ 2002
 • úplné znenie ZL
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
31.05.2020
Domény