KOMERX palivá, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
29116/S
Dátum vzniku
16.07.1993
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti konajú a podpisujú za ňu konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • maloobchod mimo riadnej predajne s tovarom každého druhu okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností (od 26.1.2016)
 • nešpecializovaný veľkoobchod okrem viazaných a koncaesovaných obchodných živností (od 26.1.2016)
 • sprostredkovanie obchodu, prác a služieb (od 26.1.2016)
 • podnikateľské poradenstvo (od 26.1.2016)
 • vedenie účtovnej evidencie (od 26.1.2016)
 • predaj uhoľných palív a palivového dreva (od 26.1.2016)
 • cestná nákladná doprava (od 26.1.2016)
 • poskytovanie ubytovacích služieb (od 26.1.2016)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Juraj Kulišek
  Tulská 85
  97401 Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.01.2016
Ďalsie právne skutočnosti
 • Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločens- kou zmluvou zo dňa 8.6.l993 podľa § 76 a nasl. zák. č. 5l3/9l Zb.
 • Na zasadnutí spoločníkov konanom dňa 27.10.1993 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: Sr 351
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.3.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmulve.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka 2003
 • účtovná závierka - 2001
 • Dodatok k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica zo schôdze spoločníkov
 • SZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • rozhodnutie o zmene právnej formy
 • podpisový vzor
Dátum aktualizácie
02.10.2022