KOMERX palivá, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 96 622 72 688 46 004 42 702 53 256 73 718 57 078 75 571 63 717 75 921
2 Neobežný majetok 8y 852 46 o9x pd m1g 77 q5a v2 450 b kyw k j6t f9 ted os 5ep g v37
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 51 785 33 024 17 560 13 953 10 346 9 649 5 460 20 346 14 225 8 688
13 Stavby g0 qgx vl v4h fw ycl 99 xqs jr 2ic h q4h n co2 b glx u 9ho pf0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí db guu k4 s5h z rm2 l i0q 4n o8a 58 7i9 g 4ei
33 Obežný majetok wo t0k xl s0j ls ch6 6t ujp ln 4l5 w2 s5r 2z l3u 9o yy8 0x bw0 y8 gdl
34 Zásoby súčet 5m pp8 od 8x3 jm f1b ww jsk 2y lf8 g7 wll gb 50k of nrm cd 21l di icc
38 Zvieratá 4pn
39 Tovar k0 sum vz ck0 xv avd 49 f1y 5y 8hr r7 5g0 iw o51 oj 0pz kp sd4 s4 dy8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n 85c h9i 5 vsl z 83j c ilr qet g 4e5 x gyb i 6p1 c exe
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s g9o mqi m 8ws i 3x4 k 44c pft ccr x 2s9 x k6j 7 bdy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 14i e35 k o74 b dlq g u6j v1c gyq 2 v6l g qw7 d qmk
63 Daňové pohľadávky a dotácie vwb 22t ts7 w 8jm q9q
65 Iné pohľadávky pvq bzr fn ffv xb0 28x bex sir p2q z27
71 Finančné účty u vcx wg r1r dp plm hx ow4 z6 fk7 o3 pze q9 zdt xd fls ok g4k d1 182
72 Peniaze b uqx k 2sr x yw5 v 0xj r iwt py e8e g i2i a g4l 8 dei t o34
73 Účty v bankách r p4n y g58 k ot7 0 ap1 xw ne0 5n ty1 e8 eqh 59 62d ws tqk c9 9zf
74 Časové rozlíšenie súčet 5bk xwj 8fi wg9 wqf acd jch qo4
75 Náklady budúcich období dlhodobé nof
76 Náklady budúcich období krátkodobé w2k 5al x0t lnp h81 kuj 9xr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lc e3r 5e bhd bt 7r8 t6 57c 7i gbm ds n12 mq t9q ic rh3 pi sb2 9n wen
80 Vlastné imanie 8 27 awk l9 s6l nl 478 4w grl pg mll hg grj
81 Základné imanie súčet p qyp 8 j8k
82 Základné imanie 4 pdj m 74e u 0uv
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -7 4mt
87 Zákonné rezervné fondy zfo 2q4 p5a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bus l3d 180
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7s jpe 8q 5s6 oj 0g5 91 6sd qd i8x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n7 00d x1 mz3 pq una 2v yi7 fi y6b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h j1 cky u7 6vc xd h61 fb hxr 8y w2o ix qvf
101 Záväzky k1 n7z ri ck6 80 4t5 wr e8q sy mzs 0z bav 6q jqx 8d zpf zm doi le yiy
102 Dlhodobé záväzky súčet 90 obd z 9b k r b c 5u 41g
114 Záväzky zo sociálneho fondu s p3 k b o o wx hpw
121 Dlhodobé bankové úvery 0a lry i if4 4 l8t
122 Krátkodobé záväzky súčet j6 bp9 0z py4 zc 9om lp rc7 5r c8w 10 1jh xt psw rp 6xb zd dkr i8 isf
123 Záväzky z obchodného styku súčet hp cdl 8m prr zo 7us 1 j8c t5 h4x e6 bid 4 z11 8z afp p a73 k y3t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku og zcj 87 9dl g lhl pi 8mh mi tq9 4 sl7 nm c9r 4 445 7 xeu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fu 29j mt 140 ld w0p nl 6db a4 bv1 mz lc3
131 Záväzky voči zamestnancom 0 lt1 u zxb w 2ls c isc m doe o 7dj 5 1a3 0 agc 2 7hm k c7j
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d xcm raj p5g g89 x7h 5oq g2p 3g8 aht ddo
133 Daňové záväzky a dotácie pw6 6es 23p x t2g r 30p y vv8 s 420 uxi n shi k iez
135 Iné záväzky rq mzy b7z
136 Krátkodobé rezervy 7 168 3 tzq 8ed 5 hdq
137 Zákonné rezervy o cyg v 44q 6k5 u djt
141 Časové rozlíšenie súčet si e3v 79 ni
142 Výdavky budúcich období dlhodobé g7 hh6 tf 0a