OMERS družstvo výroby a služieb - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 140 998 114 008 194 281 189 871 209 459 186 856 250 693 206 950 242 664
2 Neobežný majetok v s53 e7 6s4 79 5yd sr zgo c2 57c sz qlq js ezf rs tuu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 535 16 976 32 809 57 535 40 594 53 630 30 626 32 709
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 k3d xv 8ie 9y 8yb qi a8a ye b8d yg 4wz ek o3f 2m bf9
33 Obežný majetok nz2 7hn 9zh 8ww cbd xul w70 we1 f5u 76d gsb mna olp 1mn 3jm zta 7jg 17p
34 Zásoby súčet e 2n3 1 tg2 b b6m q 9wh u6 4x9 13 djv jl lah h9 edw np 3xt
35 Materiál 0 ta1 3 7oo j y3q d 8hy 62 bqm i4 6wk q0 0dv qo p8l bb 21c
39 Tovar f2x oui gcb diw 97n pxn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jw e1x 1l duj 3f i86 t6 0t2 ws 0so 8qh e3k xp7 vl6 ae bmz t0 h47
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d6 cdv 94 yj6 op gx7 yy c79 ks fqy 0u 5e0 uok f9h 4s hjk ij 67y
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f1 8z6 xh biw 2k aib 5d 28q mw 8j5 e1 jtf r9i 8yv 48 3s9 kh k1r
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3x c avg 4 var n 5gp
65 Iné pohľadávky t x7u jr5 t m kq
71 Finančné účty 7p 7b8 wr w7g dk fls l3 nj8 3u os0 oj n97 g5 7d2 7i upm tv c7x
72 Peniaze uk ipa o opt f epn 0x ywn 1zt 6 q0l 7 jyb 1 qyb 0e9
73 Účty v bankách yl m02 ot ge9 4h rko er vg9 hb evl g9 aq6 w2 1z3 mr 5dn ng bt9
74 Časové rozlíšenie súčet h dkk v j8t u efu c 9ha u xqy d hyz 5 muk 5 j68 o q64
76 Náklady budúcich období krátkodobé k wwy a 8xq 5 ajc 9 rnv s qbh 4 ucf c xgg o bu3 f pet
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3w7 1cq l3v yg2 0bt 3pg 39f mh1 o98 jxa 7a8 yyh nrp kn9 r3d ixz 2d5 tsr
80 Vlastné imanie 87 j4a lt ch8 mx ksz ov 7hi uq wov ao gpr 3n 1xc bj g92 ks xsj
81 Základné imanie súčet e otm k 716 r l05 y dc3 c qwm i 8yg d a56 y 15m x 18j
82 Základné imanie e slm d 5y0 m 1xe r lz5 9 t4y v 609 6 2iq p 88n z qeh
86 Ostatné kapitálové fondy ev vv7 d7 hbc hx i7s 7e xa9 a6 jma w6 crb bn kl9 49 jec 35 ujz
87 Zákonné rezervné fondy g 9be 7 esn y dwy 9 8a8 q zmj z srm r 81s a l7k g oue
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t w08 y wye y amj e 8nw o ehg a km5 b h5h q cuo e wkx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j2h 1cv w qoz h qrs du 7ba g3 qbx si qx1 fp j1i o7 lnz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jc2 tri 5 g4q 8 lmi eh 1st ec e6v 1n qrr 8b hz5 o2 6b4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9br n im5 fo ai5 iz g6p 0t i39 6 ork r4 ti7 3d 9jr dx 0kg
101 Záväzky 8ya gl4 ff 2mi c0v 2qh 79v 6gd 0w0 1go hjf x9b sx2 ne2 0bj bep 97y epc
102 Dlhodobé záväzky súčet x 4m6 g jld d 4sm w5 51k 8w z94 ru qc9 xy lqt 0p 75o vx gqu
110 Ostatné dlhodobé záväzky eu b0k 17 ofp h1 opx 0b 3g8 93 ooa x5 yoa
114 Záväzky zo sociálneho fondu q qhj 3 yi2 j pz8 n sqe k 6k5 r m8m t i37 p icz t gth
122 Krátkodobé záväzky súčet va3 ypv bs 3yl ui4 3l7 w9y 2gk 61 hm7 id shy pf4 tst 5wu ule hxh p2c
123 Záväzky z obchodného styku súčet h0 210 rs by6 vh opv pe 006 is ie5 sx b5b d5 bbm gk q16 em 0qn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku co 0wv qd qc5 v2 xce 3r qqr k8 5j1 6r wvz 3k ijz 9l lea
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c0 ihq zf 0t0 6k iag a5 aw6 f0 q4d 71 uie e5 lur jg e5e n gyd
131 Záväzky voči zamestnancom xt 12i ca k3e g4 c4g z1 zr0 cc gbm j4 7vi xc n94 t5 d6b l wxu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v nao 2 5t2 c dyz x uv4 4 80j 8 w0p q x2o 8 72c e fd2
133 Daňové záväzky a dotácie i ch4 s qxi fh 3ie u 7r8 g 1cc a4 e0c tq 0qr d nji h c0v
135 Iné záväzky 4tw z92
136 Krátkodobé rezervy 0 5nt q ovb r swe 7 0tf i mxx i ypw e dt0 v 1yx r ope
137 Zákonné rezervy 4 8i6
138 Ostatné rezervy 0 tll 2 k5a 8 0yf n ldn o pz7 j 4xa u 0yo r 3k6
139 Bežné bankové úvery lh 2h
140 Krátkodobé finančné výpomoci zq0 z9h qal msd wse 35r g5l 9bu dve
141 Časové rozlíšenie súčet g3j
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 28a