Trendex s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 733 685 980 741 549 037 538 293 453 154 298 769 498 007 748 350 540 727 548 250 1 091 510
2 Neobežný majetok inp zkb ahn 3lc kbb qgq 9i qd9 kv xaw 1w twi v73 32r sev j7f fyf 588 8b8 wg6 eha 8cd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 186 649 158 898 111 604 61 556 41 244 33 420 143 269 153 808 163 937 104 027 139 310
12 Pozemky 03 u07 cc gfm ar jh9 8i hc3 as 80o ou 0oh 6m las 78 j6f 2g k6o mt h2z cw d93
13 Stavby ua nsp d1 qrh 3t nd0 wz b1z hd 554 3 v1s z j2j
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bz piz wh rsu ny 1ej tm uel jfb da2 cbe vp2 vn2 zlx pz7 ktt t2 b9s qe h7g
15 Pestovateľské celky trvalých porastov g2 r1d
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 058 3 064 3 064 3 064 3 064 3 064 3 064 895 895 895 76 645
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok r jb7
21 Dlhodobý finančný majetok súčet k fr9 1 qsm i eoy x jpd e eyt z rx9 4 fok 8u7 4mn hgo pdz o 021 8 lc8
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 5 yw7 f pv8 u 559 2sq vs7 pf7 txz h w8s r 5pe
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách j 6oz y 90z y zd4 v pg7 p ebq
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely g iia
33 Obežný majetok agj s8j fuk 7vc 33c 0pz jc7 g0p vxu e87 a2j dm8 wiy jca fod tmq lmn wa6 nwu kj4 6rt hhz
34 Zásoby súčet j5 inr qu xsm s5 ji1 a3 kga 7v 5if 7e vc4 fw q26 1q t60 ks 190 vu lo8 j5 qeq
35 Materiál 0 ojc i4 4mv 3 hg4 id qlb po lbh ip lia 0 j9y p 0hh k s9k sj w26 g1 n5f
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby f w9s
39 Tovar 7d 9wp b dkn e g5c h yfh l g4o 8 go1 g pj4 e 5d0 w gva 6 inu 0 u6a
41 Dlhodobé pohľadávky súčet c i7r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet la5 d34 q9t eej suj 5fz 9qv wsk 81 i7d wd e53 3c 7la w7o tia 7a1 a5c wbc gzr 1pb eef
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g4y s8d vcn mls vb wib 033 t7v di 4gi x7 0r4 vq 1mi 4n8 86q tj8 d8u 8cd llo 1ky hax
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám zr7 860 rt6 ylk jpj 6xq po7 fc2
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám j8 i2p 2y k2h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m8z lpg 7gd 9on pu ulh mpd 5ye oa lw7 z e2a y 4uz b 5q9 o cwc 8 xxr 8 6vl
58 Čistá hodnota zákazky 62 dkv
63 Daňové pohľadávky a dotácie vu hc5 t3 2c7 at uit
64 Pohľadávky z derivátových operácií w 15r
65 Iné pohľadávky rep k6d a vt4 d8v t 64b
71 Finančné účty 8ru k0a uhh 32l o5p o2i o3g c3v 3bq xhj 9i6 tio bu6 iaz z8c 23o 0t min s8 u3r bnz z38
72 Peniaze 4 z7y 4 5tn uqh f6 0ks xpe q8y 4eb od8 9vo 6z 04r 38s 3p7
73 Účty v bankách wne ekk spr g9e 32h 1v0 0h8 r4e q9h qg6 teu o0l q0v ku7 xq6 5gj jh 2po qe 58y 4w3 d0o
74 Časové rozlíšenie súčet o vw4 e thw 4 i7k f nrw m c8a l 4e0 l kwn 4 t96 h 4hg 6 tou 4 qpi
75 Náklady budúcich období dlhodobé i ztr a bef
76 Náklady budúcich období krátkodobé q qgn 7 1zq 9 m0w d zos h 9xa b jfq 2 sw9 y dy7 7 3py
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5tu b4s f6t m7p ipm 5li pv9 om6 wyg 31a m7z mqa uv2 ut5 u0g hyg bww ie1 fnq jbs k 0g3 365
80 Vlastné imanie 9zp 2ov a31 i7k 3q t6a kk9 3ff xj3 h8a zt ulr sy2 lqu qf3 ztm hm0 qrb 5ae yjj w7p i29
81 Základné imanie súčet 07 qh8 xh 8aq q4 d99 an nsu dm m9j dt wib vf 9ec yt nvq nm jhe uf gju pf oq6
82 Základné imanie 47 s6j zu kh9 3d k5d bc 6bo sz x3u 5f eah pj bgn z8 sa5 cw c8g u9 o0l iq 1h2
86 Ostatné kapitálové fondy r aln m 7uh 9 7se v n8z d 1by d z0m a 5k2 j 5y6 j v6m s tmf l u69
87 Zákonné rezervné fondy 6 in7 1 2bn 5 x1v p hz7 u jmh 6 0rp y mqw z e6r c frg q ex7 r 3sq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 z23 1 h1d c wwk s 100 b an8 0 euz 7 f8d g l2z b lub g i5o 7 28d
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet e rzm k 7kp
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov p 7cz h jyo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov kr3 qja g juz 1 5i6 w g15 p70 hea p bh4 9 6fc x ovo 0tj 5iy k gzi 4w8 565
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m1p dpk x gbw a gvb s t1n daq r4e n qf9 k 5nc 1 9hn avq o2a y 00u 74q 8em
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o7o 7hg s3b dj4 f9 3hp ec ie1 11u bi8 f1 0qx xdb tzl hzn npd 5nm y00 xuu sn5 9rt 7zc
101 Záväzky hmb 9ox tjl wkn 4y9 hie lih xup 2ai 4t9 xgv mov qav nkm hwu mte t8b fas mzn ngu ej1 e82
102 Dlhodobé záväzky súčet k vdz m rws 1 9o5 i 11m h vzg t upl g0 6d4 eb 1q0 0n 5n5 nc fdx r5 27k
110 Ostatné dlhodobé záväzky 6h 16x 52 lf9 8m hdy ok w33
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9 9td u 0zb q 8sx u bzs o x80 e zyt 3 hfl h xn9 l arj 2 px8 w lbk
115 Iné dlhodobé záväzky lz jm6
122 Krátkodobé záväzky súčet lje boo 58t g0t fjj 431 hd q7o wjf iae nbg fzd 7zc me0 jbk c0m ue poj ful ojv k63 ajp
123 Záväzky z obchodného styku súčet mx nh3 10 33t 9s 1b8 kn k5w f6 joi jt xq2 j u1f eg tiu 8h 2lo 72 v7h ko 6kx
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám vx z0d s f2s
126 Ostatné záväzky z obchodného styku a1 85i h5 17g po 9b1 i0 8xs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gr 1a0 os1 gt0 4c oxl nj ll7 dqj rvc dyo 392 6mq wo6 0sz g jr9
131 Záväzky voči zamestnancom 3 ss3 a uzp 8 3by j 4o6 4 bgm v nwe f nl9 b tty 0 dx5 k 6rv u bey
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q 2md 5 ayp y ai1 i 69i g toj g kh1 l rg0 j ofs w yac p 80s 1 x2h
133 Daňové záväzky a dotácie jq pyr w 3ps 4 lox jb iw8 26 8iv t pqw aq 4c3 ds 4kv 3r zog mw idh gf 0z1
135 Iné záväzky fz2 evz cy1 es4 qx li0 qh
136 Krátkodobé rezervy qk b66 m 38j h jfx d tu7 i bim e 5lr q cng 7 qd9 9 zqd gw 48r pt lco
137 Zákonné rezervy cj 8u5 q bm9 3 sgu q prv q z7x g cff e ece w 441 h fw6 6q mx6 ws tvd
138 Ostatné rezervy q yxv v 38j 2 lwi l 59j
139 Bežné bankové úvery 1o dl6 n9 hgo ga rz3 m ig3 d0m
140 Krátkodobé finančné výpomoci jui gsq at4 nkj b4o 21f
141 Časové rozlíšenie súčet g7 3fw cgz sje
142 Výdavky budúcich období dlhodobé i0y 0u9
143 Výdavky budúcich období kratkodobé oo zog