DOLVAP, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1485/L
Dátum vzniku
11.11.1993
Konanie menom spoločnosti
Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
Základné imanie
6 739,00 €
Predmety činnosti
 • výroba vápna a vápenného hydrátu (od 31.12.2007)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 31.12.2007)
 • prenájom strojov a zariadení (od 31.12.2007)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 31.12.2007)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 31.12.2007)
 • poradenská činnosť v rozsahu voľných živností (od 31.12.2007)
 • nakladanie a doprava kameňa a zemín mimo pozemných komunikácií (od 31.12.2007)
 • výroba betónu, suchých maltových a omietkových zmesí (od 31.12.2007)
 • montáž, údržba a rekonštrukcie elektrických zariadení (od 31.12.2007)
 • prípravné práce pri oprave a údržbe pracovných strojov (od 31.12.2007)
 • výmena jednoduchých mechanických častí strojov podľa odporučenia výrobcu (od 31.12.2007)
 • pohostinská činnosť (od 31.12.2007)
 • prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe - vlečke (od 26.7.2002)
 • prevádzkovanie vlastnej ochrany - ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste (od 26.7.2002)
 • triedenie a drvenie prírodných materiálov na výrobky pre hutníctvo, stavebníctvo, chemický priemysel, poľnohospodárstvo, energetiku a iné účely (od 23.9.1997)
 • vedenie účtovníctva (od 23.9.1997)
 • zobraziť ukončené
 • ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinskej činnosti (od 31.12.2007 do 13.5.2016)
 • údržba, odborné prehliadky (revízie) a odborné skúšky tlakových nádob dodávateľským spôsobom (od 31.12.2007 do 13.5.2016)
 • oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích (od 31.12.2007 do 13.5.2016)
 • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (od 31.12.2007 do 13.5.2016)
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke (od 31.12.2007 do 13.5.2016)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 31.12.2007 do 13.5.2016)
 • medzinárodná nákladná cestná doprava (od 31.12.2007 do 13.5.2016)
 • výroba vápna (od 23.9.1997 do 30.12.2007)
 • výroba kovov a kovových výrobkov (od 4.3.1996 do 30.12.2007)
 • prechodné ubytovanie (od 4.3.1996 do 30.12.2007)
 • stravovanie závodné (od 4.3.1996 do 30.12.2007)
 • bufety (od 4.3.1996 do 30.12.2007)
 • výroba betonárska (od 23.1.1995 do 30.12.2007)
 • spracovanie kameňa-kamenárska činnosť (od 23.1.1995 do 30.12.2007)
 • prípravné a zemné práce (od 23.1.1995 do 30.12.2007)
 • cestná nákladná motorová doprava (od 23.1.1995 do 30.12.2007)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (odpad zo septikov a žúmp) (od 23.1.1995 do 30.12.2007)
 • výskum a vývoj (od 11.11.1993 do 30.12.2007)
 • obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo kon- cesov. živností (od 11.11.1993 do 30.12.2007)
 • poradenská činnosť v predmete podnikania (od 11.11.1993 do 30.12.2007)
 • inžinierska činnosť v predmete podnikania (od 11.11.1993 do 30.12.2007)
 • výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla (od 26.7.2002 do 13.4.2006)
 • banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom (od 11.11.1993 do 25.7.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 13. 2. 2002 bol schválený dodatok č. 5. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 29. 4. 2002 bol schválený dodatok č. 6.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.5.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.6.1997 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie, konané dňa 17.10.1995 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení uskutočnenom 12.9.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.6.1993, ktorým sa rozširuje predmet činnosti. Starý spis: S.r.o. 4271
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.6.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Zápis val. zhromaždenia,
 • Účt. závierka 2004, Výročná správa
 • Úz. spoločenskej zmluvy,
 • účtovna závierka 2007 + poznámky+ výročná správa + správa audítora
 • Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 3.1.2007
 • Výpis z uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 10.7.2007
 • Výpis z uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2007
 • Účtovná závierka 2008 + poznýámky
 • Výročná správa 2008 + SNA
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • účtovná závierka k 31.12.2000 + VS + SNA
 • Účtovná závierka 2010+pozn.+VS+SNA
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky+Výročná správa+SNA
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky+výročná správa+dodatok správy audítora+zápisnica z VZ 26/3/2013
 • Výročná správa za rok 2013
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Zápisnica z VZ z 18/10/16
 • Návrh rozhodnutia spoločníkov z 16/12/15
 • podpisový vzor M.Polko, J. Jančařík
 • Podpisový vzor: Ing.J.Stašo, Ing.A.Dráb
 • zápisnica z VZ zo dňa 13/11/2013
 • Výpis zo zápisnice z VZ z 15/11/10
 • Rozhodnute konateľov spoločnosti zo dňa 21.11.2008
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 21.11.2008
 • Podpisové vzory: Ing. Jančařík, Ing. Polko
 • Živnostenské listy, koncesná listina, Povolenie Štátneho dráhového úradu, Rozhodnutie Krajského úradu v Žiline
 • Výročná správa 2006, účt. závierka 2006
 • Výročná správa 2005, účt. závierka 2005
 • Účtovná závierka 2003, výročná a audítorská správa
 • účt. závierka 2001
 • sz, 3x zmena sz, zápis, výpis uznesenia
 • zápis, pv
 • Účt. závierka, výr. správa 2002
 • Zápisnica z VZ z 19/11/19
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
19.09.2020
Domény