DOLVAP, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 14 270 318 16 130 591 15 368 347 17 396 230 15 367 301 16 300 953
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 35 dgz 7xq ja y4r 40e f2 xkg wb4 l6 3mz q6p fs k4m ukx u9 vcd u3y 46 ora uwa 7f 23i nj2 f1 xjt 7rf 95 hfj hxi
3 Tržby z predaja tovaru t bdz f 1ej 1 jaf a ah4 3n 47j
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov is 3s0 jr8 vn r22 vqc x5 yjw 7mq 5n gn9 bqa km u06 dx5 og n4t 6ep hf 218 qd6 hy 6s2 dkn aj nrs bhr qr 36j 3nb
5 Tržby z predaja služieb 498 766 764 419 977 337 950 362 1 002 844 777 117
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob zk9 7y8 -lxi s1v fkc plx 27e 7o4 -7qp tag -314 be5 m33 loq -equ buj n64 f7t -hx v3m
7 Aktivácia ogl ye1 wcs v77 9d7 70i 9j 9nk ls4 vo0 6y8 8h6 pgz 270 ekc 4ek 0yy bfd but pnk
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1r2 tyq owt 9uj ntn nco so2 z5s e4d bai zl3 v2m 6ew yae yt9 a67 jk0 e6i opp e17
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f 8vp y4v 2 tj6 ydc m ove r5h f ets e5v 8s2 u4z dmp b3h 33j m4t 1zj ja0 k81 5ym v 3zp 5tu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yi plx f9c wr xde lje w2 qup e4n po fqs 4d9 o1 7sp lx6 kk 557 1yv zw juo ear 4f 5e1 tef i5 55d 3h2 38 6dc 3zo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 547 5 682 6 179 4 761 18 593
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 qzd 3p3 i pw8 436 n xop k45 x qkb l8y y mkt ze6 6 dyt 009 s i27 3m2 r 16w ck7 6 nf0 tkg r wyy iav
14 Služby moa z50 z l37 jru b 2o9 4o3 cam kap 7oq hns b agw 9e4 0 znc 56v q 9j4 utc 3 lsd rf3 2 828 7zj
15 Osobné náklady d 9kk oct e o1c lco o 9n6 4hy v las kcb 7 4q4 zl8 q qlz mqw x m07 w0q 8 dal msd 2 33f bhw c msy rn2
16 Mzdové náklady b 0wm nmv o 42g 171 i tuj x6x p eya vxr b wpv f87 d hqf t05 n dkr 6k5 i ech fly 3 tzf v2g n 91s 0p7
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva o2 qap 5k 55p lc xw9 2o cnq 7d 7u3 x3 zmb zu bht zw no3 uq te2 2q e6b
18 Náklady na sociálne poistenie 1 137 832 1 180 358 1 212 576 1 116 973 1 150 723 1 245 474 1 260 848 1 342 092 1 417 147 1 559 949
19 Sociálne náklady b5q 89a l9j t0z zrr 3p0 wu0 2m8 oem kiu zj9 cnx cwi v3x wpe s9y 3vc 3iv 363 p29
20 Dane a poplatky zh6 lpm 9qe n9y crc vfo 7yq w9r 7ri xf4 0aq r4v spg fuq 9e2 qcr hlz 7v2 g6j yql
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y 14z sjd d tdj lb6 5 cgn 1zl l 2k4 p4d 3 mve fx1 p jdv mj3 3 594 x8w z h8h k5n 4 euu qt3 q hv8 mvh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 6bg 7hb a e3d td5 7 noy rxf r i41 6ff v lwh v3n 5 4g0 1xn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6j z6a a1 ntz vn1 af6 aqp fw9 uu3 bwl o88 jhp ngq idq oi3 36c hx loy zdf 2f6
25 Opravné položky k pohľadávkam rg 222 8 qpg 1 kzu -x vxt -ll lhh d4a mtt x 2iz -7 kdo -x 20x 8 tuq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y z8i dm7 1 ssx t23 s wnh cj2 u mqu vdx 1ix ynu mk9 tnz pxr ln0 qgu 5qm 4pj 462 n ctx 66u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b s49 ixj 7xr zyc -jay zgz -8b6 3jy -3vm cbd -2x0 vuv -ni9 j9y w 9ay uxm x9s iz1 bhm 6mc
28 Pridaná hodnota 4 9as 71r 1 r2d idw i hu4 5ly 2 fwa 858 n to9 v6d g uc3 slr s uf2 nxf y n64 wnd 1 1bt 9y8 i mok lkm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 22r ij6 74m wsh y pgr 5ue s0h yiq rn pv5 9h2 cp9 qea hyi j5 jds n0e umb 9zs 5wi
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov z unx sfj 29b 92i b jhr afi sz1 d4d fsc 6de g08 u1l lh spc nyo y6p tob 9eb
39 Výnosové úroky b dar e ekn dk pma 7 4v0 j lye j7d rkc se9 lpe l 7wj
41 Ostatné výnosové úroky 7 qmi 45h gpd ebp 2gq 8 srq
42 Kurzové zisky 6r1 ecz m4o 7k2 osh fcy vie dw4 cw pic w7 aax zj xv0 g6 obv 4f 05o gi qyy
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti r m9v raj xr xi m z rd 0m on l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fly 5m7 vky 9a4 te7 jaw o8m b9z 4fi qup br l5s ds 2w6 u4 qbk qt rpc u1k es2
49 Nákladové úroky 74j 0ug wgi ax7 gg7 262 qt v9z 1p un4 bx ao5 4i hcq sz xa8 uz 08p ki pxm
51 Ostatné nákladové úroky cp f3i ti ocl md 5o5 vi 2hm ij xcj ye eut
52 Kurzové straty a5a sun 253 ik3 ijn rwk g2y rio eia 53u rq 3pm 8v j8b mx 4a3 7p nzy 5l zwg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 31 hds gc y7g i8 2oq r qnu o mto c7 rga y ens q 0bw o xrx v tci
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 8 6kr 1pq rjh ow7 o6c n9g tc9 mgm -njd aq8 3j0 wzi 3bx 001 r msi j5a r9q rvs o65
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením cpk 5m8 e4l kz4 bvs nbt mn wgm -iq1 ucp -c3u rqj -f6 nsk 1 3v0 a7h vu3 8fe glp ved
57 Daň z príjmov kym 5lo jl6 203 ll x9q -gl txr -8nd r04 -wu 7eu -7 7jo c0f 3cw kzj jdu 1jv abc
58 Daň z príjmov splatná wt t1j j8 tt5 i7 p6y gv 4sl k38 0s 967 9o h1i 6kn 6s7 yl3 7yl n9v qvb
59 Daň z príjmov odložená 6f lk5 6s rhi -ez zop -ok 00c -1sf jcp -cb 9af -34 6if -asx mxi -nx 13v -og 52m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 453 103 535 886 568 892 32 013 -525 745 -167 040 -61 800 887 698 383 872 686 723