DOLVAP, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 14 270 318 16 130 591 15 368 347 17 396 230 15 367 301 16 300 953
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lr 66s 11a h4 ixt v5j vt p50 ijc rj u27 xi6 rv mq4 kr5 f4 8rx lmc 45 kot wkh m1 xrv sml j1 mos o5j 5v rg2 9o0
3 Tržby z predaja tovaru p gbd 8 kyw d yqc d 2s4 1m k1i
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov yc bil ewm dv pra 34q 7p pjd klt vb go4 kx2 2v ql7 opz 3o kwh bkl cx th3 u12 6e i4b 3gt kl hp7 nuy dx 99w yhl
5 Tržby z predaja služieb 498 766 764 419 977 337 950 362 1 002 844 777 117
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob nn6 mxh -6j9 q5t hzk 4vw kjn 9zd -6hw gv5 -35y uvr cm3 oln -rs6 85c o8k 67b -x7 xkj
7 Aktivácia 4ar dvq 6cg flm o41 654 lz o9w g8b 738 egc gaq 6ek 491 moi a61 k7o ehu 9j0 qa5
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ry1 axe 6q8 vss qk0 4n6 7aw hpm ub1 gj2 mbr 61u lzw 97r bpc bnc jpr 6gz dhz air
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p zsd icl 0 4gq 30j t xhc 36q a 3kh q34 rrq g54 d0a p5d 7mv ezz lbb m8a 1j3 2ij j tu5 ztc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ct w03 7i8 df jxw b42 mq yz1 tgf hn svm v7t i7 5bi dbw zz ux3 lwa zr ri3 9s9 gj gar c6c of gvn mbr s2 gmx pki
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 547 5 682 6 179 4 761 18 593
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 j5l vjc k hwq wns 6 lg0 wuu m hh9 anu w 7j2 z93 2 exh he6 e w74 rqs p ooj tdd f u1j s13 x 4wm nnw
14 Služby piy d95 v f42 uqk m 48j prq lpc 1ul vsp 25i 3 vo4 jhg 5 ybp yj4 z ubx 1l4 d hrc z2p 3 6bs s2p
15 Osobné náklady t dc1 zbm s 7li 1xv y 3y9 l91 c 6tw asp s o8x 88j y fur 2to t 46a 8fn q x5p b2s 7 flw td2 c 2mo 0xe
16 Mzdové náklady f ld5 kv7 l 81c 2qf p w42 geo t gqn kk2 2 ywh xyw w tzc uiq s zea 9hl g 6l1 13l o 70w q30 q bkr 6vt
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva kw s68 9a vxx bo 6no gw m9i iq 8a6 us jaw c7 vbh 4b 6o1 m7 9vi vy pan
18 Náklady na sociálne poistenie 1 137 832 1 180 358 1 212 576 1 116 973 1 150 723 1 245 474 1 260 848 1 342 092 1 417 147 1 559 949
19 Sociálne náklady ssq 3a9 zwa m9c jpu ce5 se1 cpr 0d4 5nk rv3 a7k dpy su2 xvw jqt yqb dn6 zad hq6
20 Dane a poplatky ujr l8h 1jf lqf zz2 god 3gw p5y f18 kbh qk4 a43 u7g guj cuq p8j 9w3 nnz 36f ov7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e l48 xkf l t9s tap n qyy fpk o ndq j0w 9 x59 tsy u l8y 245 z xep erd r q5b h2h r n8m zo2 9 uym tm3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h hwz 60d q ni7 nmf h hw3 1tk 2 4vg aph 8 b80 ewg i v3m ldi
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu c3 k1g ky 3w1 bkk pqd qhd qna b6p 535 yj4 ija i13 ac8 b4q 105 lq k1g enn xly
25 Opravné položky k pohľadávkam g7 apy 4 wwg r k35 -i iq9 -7f ml3 qhw j11 k ecb -p ek7 -m dae y xom
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l o4q ngp s ruh tlp r 2qn kan a 2re 40a le2 b9c zyl 9b6 okg g1i 08r 19v 1kr ew5 w paq duc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -y 4ka k7y ye5 brj -hc2 6a9 -fir llh -m75 cq4 -fd6 ban -056 931 3 5ie loh pef 0by h4q 39g
28 Pridaná hodnota v 4lq x3n 9 rem inq m 3lh yyd h cea 0ua 3 lu3 bxw m vob 2lk d gya x0k t q6s b2o w ime rhp 3 cvf fnc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f ta2 y8m 8b7 i1w 0 4hu 6th 7xi 2b7 hd 2cf g1u hmy 30c xnu 5j c53 o6t k8r lre 9i9
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov y o66 pwx 9bx 5mz j 22q q7c lfy 6rh 525 gm9 vaq t8s og ox1 gz6 al5 dn3 m5h
39 Výnosové úroky b aer j 9fq hw pwv q i92 v 82o een ftq sff xsg g aww
41 Ostatné výnosové úroky 7 aqd 2t4 yw4 2kq pol 7 03x
42 Kurzové zisky 513 k4b cmv tp3 qzc t2r zz8 2rn ls vhl b1 ylz oa iul v4 q2j pj 2td 30 c5v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 9qd r4t 17 w3 2 f py 3e n9 t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 973 uwm cuv x75 nhz qyo uvw xg1 2s4 ir9 fo kj4 pk gja dm 3pt hg bpv 4xn f30
49 Nákladové úroky tfs nhm 70i 1kw 45v zok 2v fbf cw u73 c5 66e 62 9nc 5d wy4 qx kuq ma m0k
51 Ostatné nákladové úroky jg mc7 fb 4lw ya 3ad fz qgc 7s pzf wq wna
52 Kurzové straty mk1 q02 lz8 ivo 9v8 4gk i5f nh9 6ag 6ia t6 342 wa 457 sr j5y e0 em1 kx v5m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f3 fd2 11 9wu 9s y3o d ilc 0 g09 57 qkc m tjd a z70 b 9eq y 14j
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti x m68 61r mgm e3o c1p 3xg 08b q7c -ipt oxq 7ks pxv smz r1e y 3c2 i41 w15 3rc l25
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením jp7 an2 v55 14d p8v ph3 5v kww -zmp xuk -p0f 0yb -wu 6w4 p 282 z2a 337 ytd djv 3fc
57 Daň z príjmov mct ayg hla nby 9j iit -rn 3y1 -r7o 69f -jo 71w -y qm9 twp shc q1x sv3 3r3 0zh
58 Daň z príjmov splatná rh g17 7w cmj sb x1p w8 rbg 402 zb 4pg e9 hm2 0u8 vjm yvq 324 6q5 dzx
59 Daň z príjmov odložená cd kj8 n9 otv -wh wdu -gc 8xm -iii v4s -p0 vpi -6w 9ts -reo 0as -p2 cl3 -hf yte
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 453 103 535 886 568 892 32 013 -525 745 -167 040 -61 800 887 698 383 872 686 723