KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - Účtovné závierky

2020

Typ uzávierky
Obdobie
01.01.2020 - 31.12.2020
Zdroj

2019

2018

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2017 - 31.12.2017
Zdroj
FRSR
VÚ - P.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF

2016

2015

2014

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR
Poznámky.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31595545_IR_2012.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31595545_IR_2011.PDF

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31595545_IR_2010.PDF

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31595545_IR_2009.PDF