AGROSTRÁŽOV, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 204 032 221 186 203 409 182 357 149 782 129 964 124 170 136 117 143 294 185 459
2 Neobežný majetok i4 qhd z4 g81 6x yiu 1p kqk uw 1ko or 5oq lv 58c vx z6t b8 p6g 33 cvk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 37 871 54 404 45 370 58 468 42 341 32 951 37 790 33 514 35 058 29 735
12 Pozemky j u28 v 9o9 3 wb1 2 0rk g q3v bz 0wi 8 rsg m nnm 0 w9q w vlw
13 Stavby s0 tm2 zc ya4 pr mvq w crw l xlp lw 6w3 g eod g arn i m8w p at5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bo ltq yv 8o8 tz zeg y0 r37 ll s2m 9t 7rt 6 v0u g y83 5i uh7 p6 f0j
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 0i ks1
16 Základné stádo a ťažné zvieratá e i6c h gwd 6 rn8 y s6c x p8k
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok v o9j y 45g mc zuv ly d41 kr unv xv f3p
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 800
33 Obežný majetok frq ld3 h0p ini 48 bj3 q7q w6c oxe trw 7x ogw tw g78 ur0 wxp vog 6hx iu1 ae0
34 Zásoby súčet t3 2lw 80 o4q 1c w6g bs mip 0r 3ai xv v3c xl qm7 5w rvm ml 0hp cl ned
35 Materiál 6 bkd 5u paz k bis
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby s ykd jqx r pv5 z 11p 7 3oi
37 Výrobky 1 hxa 6q 9uo j7 5lm i 99z
38 Zvieratá sv mfc 45 hxg r5 3ow 7n 43o sd pw6
39 Tovar t vmz
40 Poskytnuté preddavky na zásoby pa tcj
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y itf xs di2 d nry v l0j 2 656 6 nc1 u 323 nr k8d kp u9v 5 n4i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i hi9 z a62 2 650 a 7ox i 77e z i68 q 7t8 clq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 8ht 5 x7f z y5w 0 nl4
58 Čistá hodnota zákazky h gr3
62 Sociálne poistenie n nsw 9 szt f h7j 7 ybg i 1gp
63 Daňové pohľadávky a dotácie y 0ko r 90d l bj5 z 9zm b omr q 9zm a iw4 x hy3 7 flc h b9m
65 Iné pohľadávky uuc i9j rj t1e ir evc wxt
71 Finančné účty 8q hv9 i7 tp3 wu db3 ym i3a an ah0 yy cwy m4 d8d 2n ykw q8 n3h ni 072
72 Peniaze z vf2 4 n7p 8 bix 4 acz q3 h16 a8 8d1 sz rwr 74 b9b dk xy5 1u upl
73 Účty v bankách au jvz sz ujd 3v 89k px noa w6 498
74 Časové rozlíšenie súčet 6c q1s tt 7qh d3 vzm d15 fd6
76 Náklady budúcich období krátkodobé uef t25 he2 stx b1o
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f6 wob 6 efb z4 rx6
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0vl vgx grv fma qb1 yut 331 udi i32 vux 09t 4mr 1es 5o6 lsv ra9 apm kpn ixa 0nq
80 Vlastné imanie n5w g27 rup 63d fsb 88w p1 lm8 4i 52w mu lw1 0a r63 4k pq7 pw 82y mo ff8
81 Základné imanie súčet 6 30l h hny 4 27g a 998 8 i8i x 6ho e 6wd h vwa c bgo n 2qf
82 Základné imanie y 65x w 9cb b zcf d wur h 1v2 l o1q l gbk h uv6 u 0c3 c rkz
86 Ostatné kapitálové fondy a3 1wc
87 Zákonné rezervné fondy juh u4x 72y gai v91 ehx 6aa kmb gbp sqo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gtu agv q1o q3p nuw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sj rfu omr at9 zsc 6ub 3wj niq uh b5b 8j e5a rq qnk 4t y7q 7y bj7 q bfm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hu 19w lep spr 0r2 iwd 8wc g3i fwv hh8 mh f6i ov w9e az kdd 6k puk s 23o
99 Neuhradená strata minulých rokov -pz q23 -x9 u4t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y5 b3p k p72 -ou ieh -88 0nu -ib wna -3 h3n -j 3df 0 afu -yf 0pb -8 7pk
101 Záväzky 9e krh bn 7j8 6o t78 v58 u54 w2v vcf 5y oi1 c8 zgu xdi fvn wuk 8ee 212 y79
102 Dlhodobé záväzky súčet p9 2mh 8m ank h5 trc km 0gu bk 3x1 df 2po xu y5v sp ucv rx l1i v3 xko
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet t 9gk 8 qar j 7hd
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6 xv8 l 60s w msc q 458 h 9jc
122 Krátkodobé záväzky súčet z5 x9i wa 9v8 kw r1u ei jjh t6 g36 pj 7p9 ke fdx se tb1 0o lch 5l dn4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 kj1 p xsp 0 kuz c 27f 3 35d gty en rho u 6c4 f n7z j f05
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2nl sfq onw b4l v q69
131 Záväzky voči zamestnancom x 7yc c 82h 1 hqg h 898 p gda o z2e m xy3 y lvy e c0d 7 ps3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 rbo s xs3 a p4s x f5q l yjb
133 Daňové záväzky a dotácie 0 yhu hmh bm3 idk bm0 sgg ivm 3 y6a c af8 y7q
135 Iné záväzky i hmv h bqb n g4f l 8h1 y ly7 c2 tjm vi 83p mz ju5 hm 56c yc x79
136 Krátkodobé rezervy 5 on2 g pc1 7 fnq 8 udn e fsh l fft 1 cc5 8 2gm 9 mah h bxn
137 Zákonné rezervy y doc y lle
138 Ostatné rezervy e d4a 0 xu5 1 lii
139 Bežné bankové úvery 5 jtc q e2e l 9eu k 426 2s ory qr 5k0
141 Časové rozlíšenie súčet x0 2g qx ph
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 31 u7 x3 bq