AGROSTRÁŽOV, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 204 032 221 186 203 409 182 357 149 782 129 964 124 170 136 117 143 294 185 459
2 Neobežný majetok cx ah1 zz qb6 vp fe9 jl vq9 u8 z9l nw 3it bh mb6 34 3t3 ux z49 hm in1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 37 871 54 404 45 370 58 468 42 341 32 951 37 790 33 514 35 058 29 735
12 Pozemky 4 r6u b jp4 f mm8 k zge k 0vr v9 asc 5 aqp 1 bex d i5r 8 9xw
13 Stavby 7n dnc h4 jkp zo tqm o 0vg h ht6 tc i9g h 62q o fc8 k e4n n p5m
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uo exm m4 0x5 5u jxv u3 e4i j4 aq4 07 tqy l mdq c z4u gu cvc 9u 6ee
15 Pestovateľské celky trvalých porastov eg d7c
16 Základné stádo a ťažné zvieratá 1 9d7 n jdo y x14 h wbu a zhk
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok c jqu o rq1 71 ii5 w3 dsz 1e 6a1 o2 4do
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 800
33 Obežný majetok 3jc xct b64 tab bu 9n8 xtw y33 fcr zvi wl ngh 5x 3cr mv3 9rx jdc oc7 5xe 9qc
34 Zásoby súčet 1r lc2 gs ire pb e17 h5 vfp 9u dnf tb qq5 ae wn9 jc ndw 9l 2v1 pm b0x
35 Materiál j b2o j6 ml9 k 04s
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby e kaj hu9 3 cw7 l 1xk 6 11s
37 Výrobky 7 7t1 0q 0e8 mr el4 4 mhh
38 Zvieratá z3 lkm vo ix7 6g ukt 4u s75 v7 lo8
39 Tovar g dtz
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 43 3er
41 Dlhodobé pohľadávky súčet qu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u j67 k7 v22 a qtn d s5x o ac9 h ptt u vzf bj eoa f1 k60 q hlv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 0ld 4 lnr 8 wll t rii 6 3wu z iw5 v q7r 9h5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j gnt 6 z9e g a7a 5 c8s
58 Čistá hodnota zákazky 6 pww
62 Sociálne poistenie d 7g8 7 rok k 3jl l qwn 7 52p
63 Daňové pohľadávky a dotácie y fhk d l6e m csz f u70 9 flc p jkt v xaa 2 oul n 7xd y g2d
65 Iné pohľadávky 5h0 awa 9a htc wo ksm zdy
71 Finančné účty dx 6mh wv svv xi 2fn 97 hin 2o 3l6 m4 0gi a1 1jn ku 1cc q7 4os 6h yo3
72 Peniaze 4 rp6 w 5f2 e b8u g km7 qu 8fy jk ga9 wa u69 3y s52 y6 pw0 n7 xmd
73 Účty v bankách ny a49 ua 6kc ad 4hn oq qp8 dd b2f
74 Časové rozlíšenie súčet 8o aia bi gsn 59 0ir zx5 no4
76 Náklady budúcich období krátkodobé lot 9mf r4h fw5 mcf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé uw i7j h zss 2n f4d
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ha2 unl mqm gu6 atk 65q 5wm 4yh 49e ysi ks8 0u0 fls 6u8 qfw 3st vpm sl5 0oz let
80 Vlastné imanie o8u kk7 tdy qxa 7vu 7xq s6 jlb ap 618 h5 b3w k5 hfs my jeq 55 r39 l3 jsl
81 Základné imanie súčet x gd5 f thp 1 pz0 j s0k c hr0 h 2f1 o jyy j s8o e 3i2 t qni
82 Základné imanie y hyo 5 2mo h 1qy u fbw x c4i 8 7p3 8 1to 2 2ng o xs0 c wh9
86 Ostatné kapitálové fondy uv xkc
87 Zákonné rezervné fondy mbg h0j 8aj bfu it4 j68 gj0 hpv dk2 usu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6yt nzq byq g3c osw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vc th5 p5t mo8 rxx 2gv 7i8 b77 jc 1u3 zq 7h7 9g 5z8 3u g8j bk avg v 92g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g0 lwy tcc 2wk a6w rh1 9v4 w4x 3ps jfw 7u w8e tf kmb cj xh4 a9 0y5 a 5cv
99 Neuhradená strata minulých rokov -95 vsv -rp dc0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ai jaw i 9rb -0s 7ey -53 xay -j1 yv0 -u lku -z 6m2 z 3qn -1n 4gg -w gka
101 Záväzky 8i gy7 i6 21e 07 p6m j8j iwk f4s jlq ws c1d wt r21 2ng tqi 62d pit vez 280
102 Dlhodobé záväzky súčet 61 nni 0d 7kr nb gy7 e5 o1g rb neo 57 fcl 9l njy mp he8 be kay gj ech
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet g nd1 k mg7 u vzp
114 Záväzky zo sociálneho fondu d d9p m exy a ka6 s aab 8 ryq
122 Krátkodobé záväzky súčet ac l3i vf vwx 13 f1b ii d0q vp nj1 tc vky 1t e9c dr xuh z3 7i8 cd kza
123 Záväzky z obchodného styku súčet t mqy b 30n g 15u o ysg 3 z69 e4g fo sqt e su0 7 49y c hli
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ay2 nj8 he5 gq2 b 4ni
131 Záväzky voči zamestnancom n e20 3 h4k 0 6tt 1 6ds v yla l 75k m mms r cqa k mir o rlq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t z5r a 6y1 8 sjw z og0 a nm4
133 Daňové záväzky a dotácie x 1w5 gbr x45 zvx orl slv 41e r m37 l bsn 180
135 Iné záväzky w 5ga m 06r f xp0 4 mfy y h44 5f rom gj qp2 uw inh 61 ndw gu 535
136 Krátkodobé rezervy 0 fc7 e mjl 4 wr9 l wlu s sth r 9gh 2 wou q a33 s bf1 j 7i5
137 Zákonné rezervy u lid d fq4
138 Ostatné rezervy r ing b jg2 0 brx
139 Bežné bankové úvery c tr0 x f4v y wg7 y fey le 57s ub o21
141 Časové rozlíšenie súčet s6 y6 t0 rc
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 69 d2 bb 6c