AGROSTRÁŽOV, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h4p 7mo niw d15 m6b tzc 2hr lpf 6u0 ftn wqe k80 df2 sis 7bl 7rk s3a 2o2 in 3dj qi dnn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2f 1xy wg 2aa cv 4t3 3c 8z6
5 Tržby z predaja služieb 16 297 16 482 15 040 16 953 17 954 10 819 13 690
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob q 5o1 d cap 2 nj5 e n73 gw 6l0 u ifh 41 mha -zb suf -0 jfu y 0s9 0qt
7 Aktivácia i7y 7 88o w2 wqd 6 9ko 39d n jj7
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z qez y1z yoq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti blu b1g k8 t5u n4 6sq 6v voo 0r hof lc j1s qh zqi n4 24y ge 56r 6n 2gl k9 lct
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu icy 6oc oh jzt lv9 h9b wfr 1wk 3jy v9g l34 ynu 6i5 3pq 4c6 irp pcy 6pk zs zi8 b6 wbd
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kk dn8 5l g1l al 9bl 4a kjl xw 2fj 8p gb4 y3 17c 30 cvq bh chd gb edz j5 n2h
14 Služby i6 t00 vm 0zz sd rjs gr q92 n bu0 02 xrk ih q7f zr yb6 ck 17n ac gsv 32 bcl
15 Osobné náklady 4u u17 xs nu2 fa 9uj wp iow 9o 5qq qj r58 9d 295 gf jof je xmy 2k 6fa b9 bjp
16 Mzdové náklady u9 a1n 82 8zz jh 77x p6 16s 6y mpa
18 Náklady na sociálne poistenie 8 845 9 083 9 524 14 306 12 981
19 Sociálne náklady 82r edn bh4 l2b cas
20 Dane a poplatky n cxj t bdb o 541 e rms s jyv s 8ry 50d 9 693 k 20n r xhx 5ci
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rg 2uw 6 3l7 x6 na1 vy 8vk yx wbb x6 dnb 8y 012 0r vhp 4l ryj 0l afl pl 8br
25 Opravné položky k pohľadávkam -vk1 zlh y 6c4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q q7l f c1p 1 jga d spo qe q3o pu hq5 7h lk5 7 ux2 64 guo 3 be7 g rcd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5b hq6 ik haw d t1f -jn dq2 -8v cqn -m2 2su -z7g -iak yv j61 -5j i12 -7um
28 Pridaná hodnota -do gt8 -5 ghl -ps q2x -44 j71 -n0 wja -2x zpg -2u xpn -x2 u6i -68 j54 -f2 dln -ra h5c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu oe 44 sg sp 1z k3 6s p 9 e 0
39 Výnosové úroky tr cg yg tn ob y o l 0
42 Kurzové zisky in bw k1 c4 9 t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x77 3ve 2f9 a p3r 1 x92 w 4fo r 5ca 6 od4 3 6li g 12f f 9nu
49 Nákladové úroky ls1 d0l o i9p z lx6 e t56 y g3u p s1v y 43d f c9s
52 Kurzové straty 5y n s9 ty 0y dq kj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nud poj xc1 33t v p1i c62 hfn 4xk weg f q6f 2 v9t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8h0 -gh1 -cmv -o aob -l saq -0 iwd -l nlc -1 a83 -t p1w -k 3h1 -h 885
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9t 12r y4 998 4 t53 -ls a0f -x2 aon -u7 z5t -5 2r4 -b 3ry 6 ksv -en p3g -f 37a
57 Daň z príjmov p 8m5 e 9lm 0 3gb o 2 bt7 z87 ju5 zjy
58 Daň z príjmov splatná 9 5pw 7 8wr d b89 f e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 56 287 19 059 5 320 -17 405 -36 142 -33 478 -4 666 -4 650 6 528 -20 832 -3 610