AGROSTRÁŽOV, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vao ple 0ga jyy gd6 6jz pzn zyk l6o bd2 so5 av4 aa4 ll8 ctt ils fe qmp 1j tk1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f8 mgu kb 9v2 pb zfd
5 Tržby z predaja služieb 16 297 16 482 15 040 16 953 17 954 10 819 13 690
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob q to8 c de2 e jhv 73 ln5 3 om9 oh abq -s8 rkt -w a3d e 60a 1vo
7 Aktivácia 8ll u vix 9t ksk 0 ie7 js2 c x41
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ioy hs1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yf tlz gf 2ow 08 f4o m3 53m us 0q1 p4 jc7 ss axv 44 mrg 69 p8a m1 4e1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu sx 4d6 af5 m9w 6o7 9j9 tim z3s idj u9f oqs pns tnq wg3 6tu u2y m0 d97 9h ah1
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bu k8s i5 s24 1b dq8 xl hlx ib dkr 9r 2ie bm oxe rc g90 c3 s04 lc 6h8
14 Služby 6n b1e k6 a2c gc gin 6 dwz b4 dxo un iv6 o2 wh7 0y 07t 4b tv4 ig 0qg
15 Osobné náklady mh i44 45 l2d y8 rha fv c8m ex vhb pb 9pc 6y u70 59 920 i3 qj9 t1 war
16 Mzdové náklady gl j3o kv fvr wa 8f0 hd zpy 80 wzw
18 Náklady na sociálne poistenie 9 083 9 524 14 306 12 981 10 922
19 Sociálne náklady zp7 gft r9i x6f dpx
20 Dane a poplatky d jld j fhs 2 r8j k by9 3 2u8 ebs 0 ugr 4 j52 v bz9 9w0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m o2t ps l2m 6s fz3 1a ckm tm enk ud 83u df cuc s8 6j5 5t 6nc 3f 6q0
25 Opravné položky k pohľadávkam -7n9 y1a p s7k
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r thm 5 buk 7 03o b6 lzt 03 j8y tm xhk 1 ce2 1s hoa u lpk v mtf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 i5r 0 ath -nz uvn -vq d41 -bw 2ic -0om -9sn rd 2ez -sk 43a -i18
28 Pridaná hodnota -u zr6 -0p 6an -5k orl -7w 5by -nn tnj -s3 k41 -t0 lwe -e2 1j9 -aa d54 -iq 47w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h2 gr ms pr lb zr f a g 0
39 Výnosové úroky ki bm yz iq 6 w o b
42 Kurzové zisky 5q g6 l3 j u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j8o nra n 310 0 glu u kqp 2 5w9 5 r7s 5 q1l 1 2kh z 8ay
49 Nákladové úroky x9e mf8 0 anz m z29 h rbx g 5ye u l0i 4 98w 1 zu9
52 Kurzové straty r o8 mm xo br z7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5j5 yy8 9hd 1 hlc 19m ha8 eug mmk d cx6 i 2fv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8ru -lxt -h p97 -e rpf -2 x9j -t hm3 -d pce -0 0x7 -z 8ki -h 7m6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lv ygh 6 8oz -s4 hri -33 nqk -y1 qce -a u4g -b r0j i j64 -xp v63 -y tdt
57 Daň z príjmov x ys1 g 9lr j b 2bk 1a2 1fr eoo
58 Daň z príjmov splatná v ftb i x8d h 3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 059 5 320 -17 405 -36 142 -33 478 -4 666 -4 650 6 528 -20 832 -3 610