RMC s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2489/R
Dátum vzniku
01.01.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 6.2.2010)
 • projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 19.12.2009)
 • výskum a vývoj v oblasti technických vied (od 10.3.2009)
 • mechanické úpravy v rozsahu voľných živností (od 30.1.2004)
 • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (od 29.12.1993)
 • maloobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov (od 29.12.1993)
 • veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov (od 29.12.1993)
 • sprostredkovanie obchodu (od 29.12.1993)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 29.12.1993)
 • zobraziť ukončené
 • uskutočňovanie satvieb a ich zmien (od 19.12.2009 do 5.2.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Michal Rafaj
  Puškinova 796/10
  Nová Dubnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.1994
Ďalsie právne skutočnosti
 • Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia prijal dňa 22.12.2003 Dodatok č.3 k Zakladateľskej listine, ktorým zmenil sídlo a rozšíril predmet činnosti.
 • Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia prijal dňa 27.12.2002 Dodatok č.2 k zakladateľskej listine, ktorým sa zosúlaďuje znenie zakladateľskej listiny so zákonom č. 500/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník.
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine notárskou zápisnicou N 313/98, Nz 286/98 zo dňa 20.7.1998.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice NZ 297/93 JUDr. Ľubomíra Kojtalu, podľa §§ 57 a 105 a nasl. zák.č. 513/93 Zb.
Uložené listiny
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Výročná správa za r. 2007
 • Správa nezávislého audítora 2007
 • Živnostenský list
 • Uplné znenie Zakladateľskej listiny
 • Výročná správa za r. 2008
 • Správa nezávislého audítora 2008
 • Živnostenské listy
 • Úplné znenie zakl. listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Mária Rafajová
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2004
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát za rok 2002
 • Dodatok č. 3
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za r. 2001 s príl.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.12.2003
 • Rozhodnutie jedin. spoločníka, Dodatok č. 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum aktualizácie
23.02.2020
Domény