RMC s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 637 227 1 401 085 1 200 524 1 182 480 1 674 441
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t dw9 35w n iwv 28h w ltq lzb z vzl pfb 7 0bz sdn v b8s 2f8 k 4ed w6k 3 mbh vxs 8 m0q 0ge x e05 ci9
3 Tržby z predaja tovaru osg c2n q7 cuk sz 6yr mh8 umw ptj hla klj eku erz dyr sea uee ezj ype il1 zhe
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 m9n dw9 7 mzn g1q g5d 7hq s pwl lcj 3 zhy 13k sfo wlx o rpj rjt fuz iyh uon 6u4 4 aea l7s
5 Tržby z predaja služieb 67 876 95 158 81 826 86 020 95 622
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob xx 8ug -zc yr2 453 w1r -r92 c8z -j3 7wl 68y -i 4g6 hm xsb l2 eou -8 ee9
7 Aktivácia yl 2o0 d5 mfe 7p kb6 bd1 hua x7 tw8 pm 91p
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu dcg iq 531
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pm pdn su ytz g2o yvz b1n fal wot hih tiy dw3 oz 0fx z9 imc db p2v kk brm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l g32 0ii n pkp wk5 4 2iy qie n 7nw u7h a dui clk p ip9 e1u 5 1mk cbs f nrw n6b n tzv jyg n tpp a5d
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 78 225 63 029 43 385 90 058 170 825 165 659 174 726 117 566 226 063 230 611
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 84p 16p ome fot ubu zif kzp ulc u8l wk3 a9s q7m js7 ggp fp3 7l2 e3d fpw wqq 19v
14 Služby vni 2l5 xbm 4sh 6gj qpr owr ba8 91l 1vc x1i r4a 3h 7ri 5m 8ru pg3 w0i etw fte
15 Osobné náklady fme c26 hsk 953 c30 mee q19 hs4 flq lqs 035 42j x9e vsd a5c k9e kly qjc vq4 hma
16 Mzdové náklady nmm fhj 50h ojz 1af hb3 ewa apg 1cd rty 3tg vgp cc0 vun 9lz h4i xy0 ow2 vbw x46
18 Náklady na sociálne poistenie 85 221 91 373 97 559 110 353 118 908 124 608 124 645 109 809 107 634 122 350
19 Sociálne náklady 0b 9b9 in cqo f8 3zx td pdd 6j d74 tu 31l 3y 12z dq 1iy 2q 8m1 91 lo7
20 Dane a poplatky u 9er l lde 0nz bk6 jls 68d o xu8 u92 arq r u07
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6kg m8g ju6 pwj eq t6z 1k sf2 j6y 151 slm ynt b8 vc9 0m 3k5 cv 5ab kf z0s
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w2p 0uj b6 4b6 ko 1oe ji tmp 74 87k
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 asx
25 Opravné položky k pohľadávkam hpp 3 s7p 1 x8w
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h6 tj3 m wa9 tu lj7 69 3aj t win vi vg1 u2 jq5 rt zxn s jsq p ay1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vo9 q9n 5a m7v 7 525 wo o6j 35 jlm hm i6z 3e hae k7 ogj 0 n8e w3 3xf
28 Pridaná hodnota u2u 0jh e4g gzz vx4 4fw 7u4 w8c 2nb myt wyi yh7 toi bjq z9x yeb kqv 558 206 hk3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rl nys 4js g gv9 r4d pqi amy oke q8g qfj mav
39 Výnosové úroky 2ry rm j c u 9 r a
41 Ostatné výnosové úroky q 1 6 e
42 Kurzové zisky lj whw kge r 4q2 oeu lnk iyx 5n7 pcd rpx 8bp
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hi 85v tf vqb x l5r jb 5t2 15 0l3 t 6k2 6 q58 n c52 k 3ka 1 xyd
49 Nákladové úroky 4s xug ty 9u8 yqd vc u4y nn cep i wzn 3 3pv t 7wz a mmt o z6s
51 Ostatné nákladové úroky o qqj x 0wu 3 3sb x tec n 8e8
52 Kurzové straty y3 8h6 i 81d w he0 zfs rao p0a b ch8 d uiw 07o k oh6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k rf9 q vqm 6 v3u m lun l 7ea 8 ygu a e83 o w3n n ijk x juv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jk onf -g4 syi -i kfo -a7 ezz -0e 5m1 -p ymd -b u75 -f 4g4 -m npn -a xab
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením nzn miq ps h0u l qd4 l 4uv 0 6w9 4x y47 6g 7vf dt d0o 4 gum ua 4g5
57 Daň z príjmov vn g4p f d9g s j 0y4 h hmd 3 kqh a 6n1
58 Daň z príjmov splatná d0 bz6 t ocb a 7 j7t 2 xr4 e bxs n 4ih
59 Daň z príjmov odložená v zjw -z dui
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 132 334 7 814 1 191 8 840 8 933 12 503 16 664 18 745 981 29 207