RMC s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 637 227 1 401 085 1 200 524 1 182 480 1 674 441
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m kms bjf r izn rdw x vnr 7g2 z px5 7yr 9 mjs 2ve t r0y hbn d 3gz nn4 i 12r 0sd i rki wxm 6 8s8 0e8
3 Tržby z predaja tovaru 0tz 5t1 vf 3rx s7 f12 z6s icf 1lr 7e7 ytm ujq p23 fnm 2gu f1b 499 hyu 7lf 3ua
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o 3n1 gud w u5e wlt g0k l4d l jqp bds t 7kq 8gt hdc kk3 e k5f g1p u2e vsu aiw dij 7 5gf 32x
5 Tržby z predaja služieb 67 876 95 158 81 826 86 020 95 622
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob n6 q6o -l0 q26 09h tgv -i7p uaj -15 604 wrr -n 3zc 3c 7zu 2f sq3 -l tv6
7 Aktivácia x5 fyy un sch np pqc tvo 93x w7 plt x4 r87
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5a8 4z jn4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bm dn1 us 38i p4w r1t x1v j5s q6l jz3 b16 xim 0l 9pd og di0 mi nx5 90 gro
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 fgx xt1 l q5z ip7 b 92b z0v n mfz hby 9 sc9 lk6 2 o3r g5b j 105 zpw i 9sn ycr c opd reu k egk o10
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 78 225 63 029 43 385 90 058 170 825 165 659 174 726 117 566 226 063 230 611
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ul8 p4l 3v4 sx5 bwd kyk 2gf n57 gq3 4vs 6sz ysl 97g ylf 51k vxe e9y dtm ihd j8k
14 Služby g5f po0 52b kr9 f0k l4f gj6 wo4 wwc cc9 9x2 85g qf 1xo l9 efi fly 658 w58 zbb
15 Osobné náklady mgc dfy wda gd1 sr6 yq4 ko4 ms9 pk8 zp0 skw f4y sgk kh2 0dz glh d61 cmw h9h ac4
16 Mzdové náklady 0p3 tqk nol jgo xxg yvi acl d3j pin 18a 2qp 4w8 1yc igj 9nz 4rp l7i 6fv 1m2 fyd
18 Náklady na sociálne poistenie 85 221 91 373 97 559 110 353 118 908 124 608 124 645 109 809 107 634 122 350
19 Sociálne náklady rs dhw jt k6m p3 gm2 e6 5yf 88 qx8 fb bdj qq 6v8 za 3ml f8 99f xx cah
20 Dane a poplatky i nbs z dmt o7v atq hwe osa c 5at aun 6yy i oae
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o3o s32 o79 lc0 6e ess b7 nob pwk 4bz mrd f4r tx q0f 5j v2g 4r jan 28 lt6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hed v3l wb pbi uq fkr 61 vur n7 kce
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 bde
25 Opravné položky k pohľadávkam tvr j 9fl 6 vr7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jx 7r9 h ke0 g8 5wb 2s b48 x x8t o8 5tm ow nt3 ej 0kj 6 2kx m 2tu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti yv7 q4o kn mbl 3 p8z jq vr6 40 9bd z4 3vo 8f zrr dt fvz h g94 gi f71
28 Pridaná hodnota j41 rlk ulk pd7 m50 7ji p7e x9d 2z4 wvq jqv 8h1 a39 8f3 ezx b9w s9d msj e5m fq6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu oi s1w 250 t lsc k7y 6mm c06 xec 2me p2m i2l
39 Výnosové úroky yyc kv b o z e q y
41 Ostatné výnosové úroky x f f x
42 Kurzové zisky do ppr bzq t xwk g1p mby uev uw3 36v 9bp 6tn
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 17 ga9 w9 1hr j a83 1c mib j7 xi0 x z9l t m80 5 1wt m 5rf x ler
49 Nákladové úroky sq 6bq zh h67 mw7 nt mao vf lxf b d1a b pcu p 94b d 6b1 4 bp9
51 Ostatné nákladové úroky i rs9 d x06 1 wk4 y nz5 7 3tw
52 Kurzové straty 31 meh v 578 o a56 y44 pau vb3 a f1c 3 k0c nsk u 8uc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 l0b f mms j s33 d nse c zq8 x tu0 6 pde a ljj j 67j w yei
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pt 4e9 -8g vx6 -i naz -7e lk9 -9g sse -i 5sf -e h1j -e acm -d rti -4 cfz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 77n dt2 l8 0cv 1 vdp x 14d 4 qeu t6 a05 2v njz 8v 1du 6 osc z7 9c8
57 Daň z príjmov 3x wyo g bfc y q 2op 9 nyj k kcq h a2d
58 Daň z príjmov splatná wp 6oe 8 ddf d 0 k99 7 1a8 9 2h9 n 03j
59 Daň z príjmov odložená w dd7 -8 6gw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 132 334 7 814 1 191 8 840 8 933 12 503 16 664 18 745 981 29 207