Pálenica Štiavnik, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1569/L
Dátum vzniku
16.12.1993
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
27 783,31 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie (od 16.12.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Róbert Palko
  Štiavnik 1302
  01355 Štiavnik
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.07.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.8.1998 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.11.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.7.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4467
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.12.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva.zep
 • dodatok č. 4 zo dňa 16/11/09
 • spoločenská zmluva zo dňa 16/11/09
 • Spoločenská zmluva z 20/7/12
 • Spoločenská zmluva zo dňa 21/11/2011
 • Vyhlásenie o prijatí funkcie konateľa + podpisový vzor: František Červenec
 • Podpisový vzor: M.Vároš
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • Účtovná závierka 2004
 • Účtovná závierka 2003,
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2005
 • účtovná závierka 2008+poznámky
 • Zápis val. zhromaždenia, účt. závierka 2002,
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • účtovná závierka 2012 + vyhlásenie
 • účtovná závierka 2011+poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ z 20/7/12
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Prezenčnálistina k zápisnici z valného zhromaždenia.zep
 • Zápisnica z VZ zo dňa 16/11/09
 • Zápisnica z VZ zo dňa 21/11/2011
 • zápisnica z VZ dňa 26.06.2009
 • zápis, výpis uznesenia, pv,
Dátum aktualizácie
22.11.2022