DB SLOVAKIA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1585/S
Dátum vzniku
17.12.1993
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
16 598,00 €
Predmety činnosti
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 7.8.2009)
 • obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (od 17.12.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie, konané dňa 3.7.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 3 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Valné zhromaždenie, konané dňa 21.3.1997, schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 4483
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.11.1993 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • SZ
 • účtovná závierka - 2001
 • Účtovná závierka 2003
 • účtovná závierka 2004
 • účtovná závierka 2002
 • účtovná závierka 2005
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2007
 • ÚZ 2008
 • ÚZ 2009
 • Úplné znenie SZ
 • ÚZ 2010
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Živnostenský list
 • zápisnica z mimoriadneho VZ
 • dodatok k SZ
 • Dodatok k SZ
 • Zápisnica z MVZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
28.02.2020
Domény