Ozarea - news, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1747/S
Dátum vzniku
28.02.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
8 432,00 €
Predmety činnosti
 • televízne vysielanie v káblových rozvodoch v zmysle § 19 ods. 4 zák. č. 468/91 Zb. (od 4.9.1997)
 • vysielanie v káblových rozvodoch v meste Veľký Krtíš (od 4.9.1997)
 • maloobchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľných živností (od 4.9.1997)
 • predaj na priamu konzumáciu víno, čapované pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje, lahôdky, tabakové výrobky a doplnkový tovar (od 4.9.1997)
 • zobraziť ukončené
 • poriadanie kultúrnych a estrádnych podujatí (od 4.9.1997 do 31.5.2016)
 • oprava a údržba vysokofrekvenčných a nízkofrekvenčných zariadení, oprava zosilovačov a televíznych prístrojov (od 4.9.1997 do 31.5.2016)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Marián Homola
  Brezová 29
  Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.06.1995
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Na valnom zhromaždení konanom 16.5.2003 bola schvá- lená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
 • Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 27.7.1998 a Dodatok č. 5 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
 • Valné zhromaždenie, konané dňa 27.5.1997, schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 16.06.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 2 bol schválený dňa 2.6.1995.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.3.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 4876
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.12.1993 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2007
 • účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho VZ
 • Úplné znenie SZ
 • Podpisový vzor
 • Zápisnica z VZ
 • SZ, podpisové vzory
 • účtovná závierka 2004
 • účtovná závierka 2005
 • Spoločenská zmluva
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
07.09.2021
Domény