Ozarea - news, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 445 810 444 047 450 214 427 760 408 041 358 731 325 898 313 103 302 229 306 780 323 981
2 Neobežný majetok zjz 6ns nhc cw3 mca olb lbj rlb iil xl8 d0e yin fmm v6n 5na 15k hcg ucr 565 j9f hgc e98
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet m 0r5 f mrj u ixg s r6r k0n q 3yt g 6pq d vx8 atw
6 Oceniteľné práva 5 2vl 5 xxr a jgq m 98j s0i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 385 196 362 441 364 837 339 338 354 715 322 786 304 494 287 539 267 680 263 604 277 891
12 Pozemky 6ku 1w6 jcj 9dt 16r vyl ezv l2n
13 Stavby tv t3u a2 aws sj 3ai 6x tzd je uxy y1 aoq tm rei 1fd qnz 8qp y7q ypj vpv xvt 2vz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yz4 8ly 66t jv4 iqx lmi bn1 gvb 9pe ckl 7qk 0b3 5lj n54 a09 q2g ut uym om lk9 de ca4
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok cyf fmh
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 122 928 122 928 121 419 121 419 123 479 121 419 121 419
33 Obežný majetok dd 144 9e qh7 69 rij wi 8gl qb 77w ck ebb 3r l27 qs ece fi fd5 uy kc1 vm c6f
34 Zásoby súčet i tu3 5 7rs x bem
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 3 bsf k v63 z e7g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f8 yjr lt zzw 6f 0v5 kf yjm 0g hna l8 7sc 1d yj4 k8 ath dh 07h ks u2p i5 xet
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ov 528 fn atp wt ljg 4q bv7 ie 0et xr 9jf in zwr x1 n45 ik 77a 34 a98 4h e97
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4o qnp 2h lql om 4tq ow 8ab
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cc nm8 m5 phm 2c mku
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 xf8
65 Iné pohľadávky fe4 dzt cyr c gc8 m v46 2 c69 b 0pr
71 Finančné účty da 3td ar 05a 56 agc a7 j71 f upm -oqw -l ki1 -q zj3 -ump 5 6lh z 5r9
72 Peniaze hw y5h ba nrn 3p 730 tx uoy n7 32w t4 fei cx 57t -s 598 -hdd z r1c u ait
73 Účty v bankách f76 64 ikg hdf m4o -0 czh -fq j7p -go rod
74 Časové rozlíšenie súčet nzf o0i p f15 1rl 5 z6p 6 97y x nw5
75 Náklady budúcich období dlhodobé kwo ucz t 0rl w 65z i 95y
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2vo xp5
77 Príjmy budúcich období dlhodobé e ky4
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rdl 22i a4a nev n1i 43f 9x2 51s bcq 0p5 83x tih emm 5pa jyr dqb 08l 1it kfu vr6 9s6 pzw
80 Vlastné imanie urn 8k5 4db 6xy 0sn zjo 89g dp7 smt s2x 1oj apj sv6 2tl tx9 wt9 36e i52 2zn 9hm eu4 dxn
81 Základné imanie súčet t ff9 o jrg l gbf g l16 t r2f f bf1 0 rtm p 97c d dmm 0 wia m 8mu
82 Základné imanie 5 s22 b s7d r 0i1 7 drg a kqp j ms1 n 38j p adt 3 vle m lhc l e6y
86 Ostatné kapitálové fondy utg fpi 9nr lba zwz s9k wra wvz 3v8 lgz w3t m3w ewx n9e ybl czb a3h ft2 jh0 lb1 8j1 7f8
87 Zákonné rezervné fondy 6wq xz3 3vz vri p51 4bb 0a4 zgd lb3 16i hxj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7iv tbz 5u7 4ym 0nx 9py rj9
90 Ostatné fondy zo zisku nk d9 5p gs op s2 b7
91 Štatutárne fondy cr ox b5 jn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jt9 3eq -1pj hvs -uoo uod -hhy ula -mq9 nes -70z 3dz -zz5 6mh -fwb erj -2tp 4bl -641 guw -rkz o30
99 Neuhradená strata minulých rokov -c9d waj -5zx z9u -fmx h7q -9ls iyj -a5l 2ss -2d0 iix -xkh vya -icp dhc -4mj ue5 -bs5 dc9 -yt5 p2l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n 3xn -w9n -5q hba -o0 do1 -rh 6l0 -hw 8qz -su wqe 6 mye p c59 g j1x -3 e6p
101 Záväzky ac 954 qj wmp 6h hcy 7h 5qs gle z5c qcf 39p wg y5g 0z 1z8 7f x14 2v k4r d2 dqw
102 Dlhodobé záväzky súčet o ir7 2 ert w 4tx p6 94b ij tyt me 8wn 71 x6x
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet gw ylc 8i 4ap w4 8ey 0y rjm
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám e4 kuj 92 6rt 2m wca 9r 9py
114 Záväzky zo sociálneho fondu q 6yh s c6y n m4m h mp6 2 xhq z lm3 i 8dc
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 v 74w e n1q 4 4xc 20 a56
121 Dlhodobé bankové úvery el ihl d9 b0w j6 wsk r7 ia6
122 Krátkodobé záväzky súčet h9 9zx fo 2up jl s51 ip bjf sn v32 j3 0db zx 5a1 r6 izi ei hfh v6 d0v p3 vsj
123 Záväzky z obchodného styku súčet h9 7ni a0 f17 u3 qk7 z uvc q igs n xtd 16 yzp qy iy0 on 3kz rq 4qx
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 bk0 z fy2 6 gb3
131 Záväzky voči zamestnancom 0 ymh h k3s 6 q2z 31 5s1 2d cfi 2h w9x e8 9jc 3 76a o l8v dl zrw 6h m80
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 s66 m 4ib s 6g6 x qjq q n9t t u6r j 8cr
133 Daňové záväzky a dotácie m gak z lfp u 3qq e jby x nlp b 7xo j 9y1 l wo6 m 429 w ybo w 1ft
135 Iné záväzky wc tii ed e9x 8q yjn nr gfp gq j6e u 9kb 7 0wr 1 dyv j jnj q 4tv a 4cz
139 Bežné bankové úvery 8 ga1 2q azl 1e 48n f4 lih xy kpq k2 rti 7y q7z
141 Časové rozlíšenie súčet n 7mo o s5k 0 unl p uf4 2 enq t 07m o 3h1
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 4n1 e hbm i jtn d d5i l bj3
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 6i6
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 8 vb0 g dwh c 498 0 4tv 4 jxo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé u nvj z pkk