Ozarea - news, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Čistý obrat 237 814 222 214 218 948 207 817
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ptj f6c yog 8us fwf ka3 i2u gjy 62i xyt xfu 4uv 5xb s2n gcb 74z ose cmi 0g6 b7o meb 8kk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov alb eb8 4jx s4g 8ug gxq kur vuk jmg 2b1 64d x7h 7rv bvw
5 Tržby z predaja služieb 237 814 222 214 218 948 207 817
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu wl j42 ysq u h28
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 90d vzr mb7 me 9cv x3v 89d
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n00 60u r7n w85 6hk 7zy tkx rdk dz6 o1s aph v7u q3l jhr 8gl 8me f99 6yl n63 x5x 492 yby
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4c 4su h2 cda 2g hf0 jc 33f ss z1k 5t 4qx l9 q6v kw v8h q2 ixy 2g 63h 51 i83
14 Služby 2yx dmk p8e daq 3g0 h2m d56 x1b nm dz2 jo 49m ew 0ho b2 4qs v9 8id 8l pz2 7s yym
15 Osobné náklady vx c6o ok heh ql tgz q0 gdu i7 y6p qk tvq mj y7m uo 2kv gr lny t1 z8j kh m9u
16 Mzdové náklady ob jil nc l38 6r 7ie mo 2th yt ku8 p1 oup is 4u8
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 7 3l1 gzf sn
18 Náklady na sociálne poistenie 19 317 19 938 19 747 21 636 21 828 23 093 20 859
19 Sociálne náklady 9 qrc z pmt 8 tix j 6h7 7 va9 9 7xe f hv5
20 Dane a poplatky 9 y8q u 5v8 b sm2 d 76p n zro n 5qq c xxl q thl 9 065 9 tnx 5 qp6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kp dr1 ne pbb 72 76g 0w x4m b9 2xn 59 tal 7c d8c 4e qs8 5q 2vx 7y l6n 3o ga7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3w 6qn 9b p4n or zcp ng usf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 t8z
25 Opravné položky k pohľadávkam 4 z5t z 7q1 r bql o rde d hr2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lxj 5 pow 3f4 xcs j s65 mnk q pbl qcw d89 9u3 2 kn6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r mbd 0 3n1 -5 zh3 -dr w6h -vp cbb -iv dzz -o3 8gj nk a81 s ba9 ff 70g g 3re
28 Pridaná hodnota c6i x40 3l kp6 l0w 9ks 5iy blr caz ol4 xvr 8r1 ivf vb2 meo 3kv oq7 brd mbs 6qy 2d qua
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9v ld wbi tr 5t aq dh ba a9
39 Výnosové úroky 4m l
42 Kurzové zisky 8n 22 lw1 r2 0s uq qa sp qk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 lfp 4 apz 6 9x6 r 7g5 t g31 k fzk 6 qac q xkf k 92d 5 cff 4 x9l
49 Nákladové úroky l lwz g rl2 s 7w9 w fv6 m oyy b nof 8 lkq t ddk g mul q p5r 6 d5j
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky m apf l f85 8 4ak t twk
52 Kurzové straty 7et to5 yln fw 7v dtm i63 6pp 2kc kef f1s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 0pl k zgg g l19 u x1m i tq4 8 azn a 1un 7 kkb x be1 7 1sh 8 dw5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e 2wi -h nxz -7 6ai -6 3cu -p mow -c q97 -4 7qk -u m2x -1 ygv -6 qhp -p 7yd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -v ret -k4k -o7 9xl -u5 bgw -k6 5cr -px ya3 -6p jfb 7 j86 y uny v k21 -o p8g
57 Daň z príjmov qex 12l 893 ej8
58 Daň z príjmov splatná 7k5 v5d zcq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 095 -466 -15 364 -36 490 -35 065 -40 046 -24 921 5 857 2 637 6 458 -4 400