POZEMSTAV, stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1778/L
Dátum vzniku
23.03.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
13 278,00 €
Predmety činnosti
 • cestná nákladná doprava (od 27.3.1998)
 • činnosť stavbyvedúceho , pozemné stavby (od 27.3.1998)
 • činnosť na elektrických zariadeniach do 1.000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A (od 27.3.1998)
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 23.3.1994)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľných živností, okrem predaja drahých kovov (od 23.3.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.10.1997 bol schválený dodatok k Spoločenskej zmluve.
 • Zapisuje sa Dodatok č. 2 schválený valným zhromaždením 24.7.1996. Stary spis: S.r.o. 5043
 • Zapisuje sa Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, schválený valným zhromaždením dňa 23.4.1996. Stary spis: S.r.o. 5043
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.3.1994 v zmysle § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5043
Uložené listiny
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15/12/09
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • zápisnica z VZ zo dňa 15/12/09
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.10.2007
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2007
 • Úz. spoločenskej zmluvy, podpisový vzor,
 • Zápis val. zhromaždenia, vyhlásenie správcu vkladu,
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
23.01.2020