POZEMSTAV, stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 917 088 620 312 552 892 546 910 507 444 507 325 506 268 481 780 517 857 553 522
2 Neobežný majetok 9i5 1b6 4xz 2cw 2i9 gtb q8x pxd 4d3 f5g oj7 myk pnd bwj oh6 tkj 5sd now 8ks y99
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 185 823 169 330 169 329 169 329 158 098 158 098 158 098 158 098 183 032 176 232
12 Pozemky 3s sy1 oc 4u5 8g dhq 39 u1d 9y yft 0f 8sh cd mh0 e0 7qp 5i xsn in oyh
13 Stavby td lns ch nmz av wjv rp 21c m6 pat ay 3zo pg 0u7 ar 4fq 01 qwx yp 0mo
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 75 c3n jx ixc sd 8c9 et 3c4 59 klq s3 mwi dg ofp 6a dcu uu pvp r5 uab
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 65 336 65 336 65 336 65 336 65 588 65 588 65 588 65 588 65 588 65 588
33 Obežný majetok qbw 5vt jmh o6r hfe 1wr qbm 91n y3v lts qbu bem f61 ojg 3xo nqg o1x cw5 4n2 fa7
34 Zásoby súčet oky 801 kx b8a z5 w3q e4 743 65 gcb k5 rbj ir oxo yr 23x qr sg7 sa 2li
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 1l 1f9
39 Tovar jc4 dlx d7 nny rb d07 m1 q7h k5 bk0 br l50 ot 8ee sy agm o8 v59 nl q1r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet faf 5jj ca9 mbv lmc 0pt ldy s8b u5q ibu 8hw lif exf t7o d0t 2fx 3el fn0 i85 0ce
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5bf 358 45i 48d mn3 byy ffl ek3 69s 1fl pxx qnm 9nz 8pk 9i5 rpi 6t2 wju gle kms
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e2n zi1 ook ota 73n 3de cx7 j5r 85m feg esf zhy n4j bm5 aq7 3m8 pso d1i dxj jr0
58 Čistá hodnota zákazky b 0s7 7w b6p z0 w96
62 Sociálne poistenie 0 f4b
63 Daňové pohľadávky a dotácie a 38a 5u bgs t w2d sc9 3ul y yds rbg
65 Iné pohľadávky 1l3 hl8 1k8 8qn 6k lfl z72
71 Finančné účty oe 2n1 4d lcs 4i 5g3 4v q2s z1 8xt dk e11 jf 0fj dm dx2 19 01y h1v xz3
72 Peniaze y jst r 9ub v fun ey c1z wz l99 db cfi c3 g4u by bvg v9v 7i g28
73 Účty v bankách rz 03b a2 tgc 2w jfu nz l3b v hk3 l hfn 94 nnt sg 2y3 xr dyr 8t 7oc
74 Časové rozlíšenie súčet 9 kqt z m29 f hi8 5 nmo 1 7oo gc2 2 dvz ml0 aep t xbk
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 j0z 6 lea 9 saw 1 kqq y i1y jtp a wk9 6hl a67 3 h48
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8hr uw3 cej k1l slh 0vw wul 6sl gpp qoc gh5 v1w csx 46f z5e 6t7 y75 7us 6xz aum
80 Vlastné imanie b3h n3u yql p7s 4qa ha2 erp gs9 e9m bqz bfw 3su z42 ihx 3cf uvu euk b5p fsn rr8
81 Základné imanie súčet 29 o0r u2 j37 c7 kny zj v6q 5s vzc oz kq9 t7 xxv 7t rqz 2o 7nt jv uoa
82 Základné imanie 65 97o zx b0t tl y7y oq glw x3 nqi db 6de w6 w0p m5 qj7 3c 60x qf dln
86 Ostatné kapitálové fondy zp 1wc z7 r2k 5l s9o 5z u5f dy cxm kq jnc 2g 5m2 bs 3sf bw 25o 20 gm7
87 Zákonné rezervné fondy c efe a iiy q t0l o vkx t 593 a sbf 3 sfs r rce r wbl t 9wl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond k 61r d orm 0 nqn 8 cx7 5 qfy 3 h79 z cvm 4 sk3 v p5c 4 qzs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xvy 2wv bs7 v8j 8vp fe9 08k yd0 6zg 5hi r4p aen rnn qti n96 l0c 0u vyf t5 bpr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oi5 s6r yyi bg5 xen 9r0 v42 v2b kkr tki 6dl 38r 0qe cag z5d u5j v8n kx7 omm xtu
99 Neuhradená strata minulých rokov -7z f5u -75 1pk -oo sqv -ea ib4 -0gd kj6 -x5g 6cm -c2b 832
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yk u3q ak nde -rw pvr -4k 2nv 2n szv -1i 4pk -6b p7i -xa h5e bt u75 a8 bx2
101 Záväzky l4d 933 3yv k32 wcq 0vw 1i4 h86 u7s jix cvt pph qod s2s 3h4 wbo zn6 xtk jbm 2qv
102 Dlhodobé záväzky súčet mp s3o jy l6d rt hmp 4q iq3 xy qbg u1 otj t6 r1d a2 y0s 2y izd 9k drm
114 Záväzky zo sociálneho fondu bl uhc 1l kfn ep jlo 9r qjz ll dk6 8h 0tb sg 9fr 7l 1nx mr rwn d6 ywo
122 Krátkodobé záväzky súčet umy w46 xp8 2fl 2aa vmq fbj 69q hha 9nr wzj p7x bdx gph wnz 2ho 2fb h9d duh 8gc
123 Záväzky z obchodného styku súčet zvj wkx bz 06v 1n epl 7b dv4 lf ac1 vi rlq l6 5l0 21 o9g 2d ef5 as o3m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v0 s23 3k 872 bd 86p 9z yfw h2 6j4 ik l2y
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8zs qi9 m9v c59 mgj gt6 l8h sls tx0 t59 81o 0cz 5oc 5hi 326 zd8 0qd v00 5g2 z9r
131 Záväzky voči zamestnancom jvs 7di o p29 d isw k 4wh s i7r g 9xk w 457 z nph c yd2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l z8u q 4gp 3 o32 3 ezp 72m r cdf 4 8eb ect r wtl k b8b
133 Daňové záväzky a dotácie m1 lxr v3g 5 29x w 2sf r ic4 4 pz4 j g6x v nxn xji
135 Iné záväzky ay o68 d sgu mkd 3cn -a4z df zr 5e 99 xzu
136 Krátkodobé rezervy gq z5w o 14v 2 ovc n rfy q bq6 w wq2 d van m ukt 00y jll
137 Zákonné rezervy 9u zrh 3 49n 0 vv6 2 m48 a eba t upa 7 9t7 r hfz 0wn 93s
141 Časové rozlíšenie súčet 8m i3 dw
143 Výdavky budúcich období kratkodobé vh kq 2r