TERAPO, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1821/S
Dátum vzniku
23.03.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb (od 1.8.2016)
 • prenájom strojov a prístrojov (od 1.8.2016)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 1.8.2016)
 • elektroenergetika - dodávka a distribúcia elektriny (od 15.2.2008)
 • sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (od 23.3.1994)
 • montáž, výroba a servis elektronických zariadení do 1000 V (od 23.3.1994)
 • obchodná činnosť s potravinárskym a textilným tovarom (od 23.3.1994)
 • prenájom motorových vozidiel (od 23.3.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • V dôsledku exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného doručením exekučného príkazu č. Ex 833/2013 súdneho exekútora Mgr. Pavla Miku, so sídlom exekútorského úradu Krupinská cesta 5, Zvolen zo dňa 30.09.2013 zanikla účasť spoločníka Ing. Libora Kevického v obchodnej spoločnosti TERAPO, spol. s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 603 467 a jeho obchodný podiel prešiel na spoločnosť.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 12.1.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 5049
Uložené listiny
 • zápisnica z val. zhromaždenia
 • Zápisnica z VZ
 • zápis z val.zhromaždenia
 • rozhodnutie
 • zápis. z val.zhromaždenia
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • spoloč.zmluva
 • spoločenská zmluva
 • SZ
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Uznesenie Cbr o nezrušení spoločnosti
 • prehlásenie
 • živnostenský list
 • Osvedčenie
 • Koncesná listina
 • Živnostenský list
Dátum aktualizácie
29.01.2023
Domény