EKOMSTAV, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2613/R
Dátum vzniku
31.03.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (od 16.2.2006)
 • pozemné stavby (od 16.2.2006)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 28.9.2001)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 28.9.2001)
 • stavby občianskej vybavenosti (od 26.4.1999)
 • činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby (od 26.4.1999)
 • veľkoobchod s hutným a spojovacím materiálom (od 26.4.1999)
 • údržba a oprava motorových vozidiel a náhradných dielov (od 26.4.1999)
 • zámočníctvo (od 31.3.1994)
 • výroba, montáž kovových konštrukcií, kovových prefabrikátov (od 31.3.1994)
 • demolácia a zemné práce (od 31.3.1994)
 • záhradnícke služby (od 31.3.1994)
 • sprostredkovanie obchodu (mimo koncesova- ných živností) (od 31.3.1994)
 • reklamné činnosti (od 31.3.1994)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 31.3.1994)
 • tesárstvo (od 31.3.1994)
 • maloobchod so stavebným materiálom a polotovarmi (od 31.3.1994)
 • zobraziť ukončené
 • činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby (od 26.4.1999 do 15.2.2006)
 • cestná nákladná doprava (od 26.4.1999 do 15.2.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 10.5.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy, dodatok č. 4 a menovalo ďalšieho konateľa.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 9.6.1999 odvolalo konateľa a schválilo zmenu spoločenskej zmluvy /dodatok č.3/.
 • Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 21.2.1997. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 14.5.1998.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.2.1994 podľa § 105 nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5104
Uložené listiny
 • Dodatok č. 5 k spol. zmluve
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Dodatok č. 6 k spol. zmluve
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Dohoda o vyplatení vyrovnávacie obchodného podielu
 • Zmluva o odplatnom rozdelení a prevode obch. podielu
 • Výpis zo živn. registra vydaný Obv. úradom Trenčín
 • Živnostenský list vydaný Obv. úradom Trenčín
Dátum aktualizácie
15.11.2022
Domény