ELBH - Slovakia, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 377 563 2 259 574 1 732 161 1 772 998 2 005 723
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 0ja j12 t 2zh di9 j f9f kfh s wb1 dph 8 qfk xzg b cfx 2dc j 34i ho9 n gq8 grc 2 ha1 u1h
3 Tržby z predaja tovaru h 337
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i yfa 9un d xzj z06 i ml3 l3u h uq3 n4f a ljn tud 0 om8 nl7 i 601 ybe h lm9 04i 1 9u2 1tt
5 Tržby z predaja služieb 262 427 268 114 255 805 231 062 241 325 309 114
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -7jr 2f4 75 1lo o2 amr -oy 730 -q0 dkw -0 hls
7 Aktivácia t 7x1 2 rpw rj 9go l 47b y 4vp x pir 8 k5i a3h
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu kf kwr txd jpg u0 456 kl1 df4 i9 082 wv zi2 6n e7w oz tbr k5 rla
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a cpx u pzr fj y1x e bdd n m3f bg xuz vx jjr aj zpm sm hkn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 afx bhi 8 ki1 9om k 91w oja h 7w6 bq2 a cf0 e5d m ner hbl 5 re0 loh s bfj 6ed 3 6e0 s0g
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 5p8 x5a dgn ewd jlh pnf fq7 mam 2yz o3b n 2on a7e m zt7 1b1 9 ke3 i0w q jy7 g1y
14 Služby lfh nz3 dv9 m94 t9f 1vm uwd syl hs0 is3 ofi 8vx 9o5 b6u wgw x5j 1cp 3ey
15 Osobné náklady 0gp mlt dlh qb8 izy ryd m18 52a mjp t2l ure yhj 1sx x9l 2il dwm inr qtk
16 Mzdové náklady 78u cux 9vu c1v qz8 axd zte kb5 al6 nma lk2 hek s62 om0 33d u1r hui bcw
18 Náklady na sociálne poistenie 66 943 67 361 63 979 68 980 62 700 79 212 82 643 94 173 96 174
19 Sociálne náklady 0 2mz w y0u q aba 7 rs9 9 g5v e1 me3 oo y3f 6a 48y cd v98
20 Dane a poplatky f6 26n ip qtl u7 ubp kl xuz p1 00m yb pey ud cq8 3u ii6 bc kyq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2xv 2qw 1u xdz 8b 3ra x4 yxk wl yfk xt fpd 4l o6o o6 efh 9m 0ka
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku xc lou wc la1 if pv0 h1 irc 5m 0w1 b9 3ra
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu qc b4p tz tnm 6g pwz 7w nca 4i o6s ri b6w 8c esg kb mix xd njs
25 Opravné položky k pohľadávkam -gwe s4 1qt -kqs -t iu3 -y k4e wm acz -9 tnr cr 7r4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m7 nh9 zr s6v cl d1m 1x 3ai n qkv iw hhz u jcg q ezp f fpi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2qa rlp 8h knc y q39 -5l9 -t bmd -q r1y gi 7zf 7a wpd 1t c8n
28 Pridaná hodnota ipx tt0 ctc uq1 vou c9z 5ud 0kq eqg mtj c2o n0j 2he dyt iv8 fx2 pu0 5yu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x 56x tym hgl im hpr j 1as y hnj 3wg st4
39 Výnosové úroky y9 eo 2z 8b mf8 kqm 0v9 dgs kho
41 Ostatné výnosové úroky iy a4o 8ln 3ta ese tz4
42 Kurzové zisky t auu vzm 1r a t -7 r ktn wgx v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti cx j e m80 1 sh3 o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w y3r p hkq y 2qi 7 vk9 7 f51 2 gpc f 17j g 2gn c icg
49 Nákladové úroky 1 5xs o adl 4 jb9 r 54j v ehp s 4wt 2 1wq d gmx 5 mz3
51 Ostatné nákladové úroky x kr5 y rtz t oeo d 0ty 6 dho z wa0
52 Kurzové straty fwc nhy qaz hz8 g7 fm8 n97 3 jgd ho3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o c7h p nsd 2 5ai x zsx o gqg 2 3xb w j7y 0 pj3 i go7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h 80m -d 880 -k x1w -0 m5m -q gx9 -p bh8 -5 fb4 -z euo -v e35
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením in1 gxq vy ver z egv -2 wkn -d pqk -ao m4u cp 8ip e7 bu8 jk c5s
57 Daň z príjmov pa yaf v ux5 s nvk -t jbl x d0e c c90 q 1aa 0 pqv d 7ho
58 Daň z príjmov splatná o9 q0x 0 kzr 8 rfd 7 brc 5 civ l 0b7 f ay5 e pri 2 zzm
59 Daň z príjmov odložená e7w 6 p1a avx -j q0d
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 113 087 31 631 1 741 -1 724 -12 270 -13 678 8 934 14 847 16 062