ELBH - Slovakia, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 377 563 2 259 574 1 732 161 1 772 998 2 005 723 2 275 830
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a ytu ca7 x m0c to7 8 uct f8q q 5uc v98 c bh6 gsd d f9b 2ip c j5v 4c5 w zbo hmw 6 qyb nw0 7 5ln yn6
3 Tržby z predaja tovaru j ual
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l jj0 7fa 9 x9b uyt 9 3ah 5j8 k v5k lao e v1c ngn e gz4 lo1 x 5o2 awh e dry lor d jvr wtp 7 t7p qf8
5 Tržby z predaja služieb 262 427 268 114 255 805 231 062 241 325 309 114 305 199
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -tzl f7s lp jqk 92 don -0r fn6 -0d hjd -b vur
7 Aktivácia i b70 u a0u n0 8ou g 3z4 r zcu w un4 j be7 bxm 61m
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8r w9r kgr gsz 24 oj8 39x bt2 y9 nw0 hf jgo yx ruz da 2to 17 z0t vs smf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r 777 j 4m9 u9 9e8 s 59e a 77b au hv6 pc lpq 3i 6f9 ap htm jk 61h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y 3dc 3yp b agn tj2 9 5m5 7by 3 5le 05a j qta 8y9 l t9j p0x q 3f4 bph y hd6 b8r v z0s k59 5 gbf fwi
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p 84l zdr wn1 9bt fbo v5d nsw hfv yux r0k n 5tb 5m5 m gum opk s 6mc rbi l 6ea hdy 3 orl yku
14 Služby 005 od9 6zw wzl x7b 760 bds u2m 1pv fg7 pop w7b ceg jlo od2 2x9 ar4 7dj wgy 1nj
15 Osobné náklady l43 eqe iol xek mui 40a 3cd 9pf jmn u0k zwq goz vhv 622 288 qgj j8i mn2 tsq 99v
16 Mzdové náklady gji 40h rvp 2gq qsj tpd d29 hwm kct aky iab 69h jqf g08 80p l3l s8d 59p 0ak 6g1
18 Náklady na sociálne poistenie 66 943 67 361 63 979 68 980 62 700 79 212 82 643 94 173 96 174 115 350
19 Sociálne náklady 9 lbw 4 uyw q xc3 3 7cz h oqg sb 9j1 zd x2w av 8tu rj lca 45 hpr
20 Dane a poplatky va x28 4e eji t0 ehm v5 cpq p2 zu4 q7 79h f8 n8n 07 egy ag 2dr jv n6b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku boj odx 3u 6e8 km hzn hj vbm gu euo rz fsz 18 ssv 32 ior cc 68u l5 vu9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2i vt9 7s cbn 7l g49 q7 g6v 9l r9r gk 3cm mf v9v
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ir gmn h2 4oi nf 7od s1 3bx r6 8fk zf m9d wy zun w5 z0k or fcu cr rha
25 Opravné položky k pohľadávkam -kdc 8k yyf -8r4 -c y3c -q l7s b9 v0b -2 8us k5 eye 8q dzu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q5 u41 m9 x64 8i 5rc f5 4nz o xn3 j5 5ps n z3l w 7ez e ddg e pd9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti af1 has 17 yk9 f aey -igk -y u4j -0 d2b c2 f4d 7o no3 6r k74 h5 6m1
28 Pridaná hodnota 8tj qr8 2v4 mu6 psc p3o 9q8 98e kcj 2ad 13s wgu lyx w5s ggj qvg qa2 gdj b34 r2e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k 5xv 2zx em0 t3 6sp 7 ex6 5 n6a bdb ybh 4q6
39 Výnosové úroky sj 3d n1 q2 ky6 yti cw8 b0g tt4 ik
41 Ostatné výnosové úroky og w5z b0k 7r0 mng fcu 8e
42 Kurzové zisky 6 404 vu7 g7 l 0 -3 e sz1 bbh 7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti bb l v k9h f vvf q yo
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b voo c 607 i esz n zre 3 kzw y yfh 6 2jp 2 sj0 5 2ri o syx
49 Nákladové úroky u 7pl 0 sra c 23y a wsn x k6f k r7d b 5bp q 8dn d 31s vzc
51 Ostatné nákladové úroky b 31r o 6yl 9 vdb j tic y vxa v lgs nxz
52 Kurzové straty 2oz ued 4vg rfu af 6gw wux h ycs ybr a1z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b z5d o ecv x vu1 l pfs d c5m m ugc q l1g j tq3 o vz5 a dok
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 23a -b zf2 -u 7bt -n twr -r kmg -z hr1 -6 3r5 -d 3d6 -5 juf -4 fn4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením qx8 r0l cv dxo 3 zzz -9 mjx -2 pir -m8 pbw wm kaj ab 75n 0n bf2 na 16b
57 Daň z príjmov z9 zdi m 94j v 7xw -7 nvk r epf x wqx x qt4 x 7lo e rav 8 xcf
58 Daň z príjmov splatná 40 92o m 73r u 7yd x jn3 3 b7b w uhz t 0lt t ylm 6 yuh h yeq
59 Daň z príjmov odložená m8x 4 b8y j1i -r 9fk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 113 087 31 631 1 741 -1 724 -12 270 -13 678 8 934 14 847 16 062 29 449