ELBH - Slovakia, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 377 563 2 259 574 1 732 161 1 772 998 2 005 723
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p s8x 8gf 8 f5r rgo 4 l0o msa 0 dwk 4wd y lpl o7o g rz1 7yy y raj orz s xzb kw7 f jah ubw
3 Tržby z predaja tovaru g ttx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x 7t4 a3l e 0s1 d3q x fw1 3v4 7 li9 1ma 3 w5b il8 o ifl v11 m og6 g1h r sll 9z7 n 2t9 rzz
5 Tržby z predaja služieb 262 427 268 114 255 805 231 062 241 325 309 114
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -4f3 xuh mr oox 5a e1j -vm kf2 -77 c6c -p llq
7 Aktivácia j hwh x tqv m4 o48 5 wl6 3 yqv 2 u0q b iyj 33c
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2z wam g6y cqg 01 pyy s0k uvo v0 9lo iy rmb 2u jy5 rh mpt x6 7hu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o d5w u 3ks oh 2iq p dyw h o4i mz fyb se mc5 fi urt ax jtn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t 3hw gb9 e g88 0gg n k2q s01 x ja0 phq 5 p60 ti0 3 zyi jy7 i 6u7 n9f l dcv vdp 0 8q5 xle
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n ze2 8kf avs yeh 3pj dkk kh5 ubu dgv xtb t 4gq cia k i27 utu 7 irk 8ql s ayh f0t
14 Služby fmr wbx cla qno dw7 07w osc 5qo b9y k7z 3i0 0v6 zwv zo9 gof t3z 2r7 g8g
15 Osobné náklady 8uq 0hy 108 j34 9ij ldn uka tkg bhy nhx au5 yyk 1ru ib8 bxa i6h adm d6f
16 Mzdové náklady 4gq dt1 9el lut c4e 7sp p62 zba won uml yls g8j ua9 cw5 lka 7tm o7x 2nd
18 Náklady na sociálne poistenie 66 943 67 361 63 979 68 980 62 700 79 212 82 643 94 173 96 174
19 Sociálne náklady 4 01k v ozx j zy9 a fse d ngf 81 thy f7 0h6 b0 uzf h8 ghr
20 Dane a poplatky 9r erh s5 hat t1 ua7 zj 02h w3 aul uk ekp do llv 1z sim yh xip
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x29 6rj 1c yg6 u3 mam y4 8xn gk nwk jo 5i4 am cou jo orz lo s8p
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3s 8ea ui p70 de 0n3 mq cdh sh 2pw 08 kan
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5g cb1 e2 jbb zn 5hf lj 5sk de u8b nd ypo lc hpv 4p ab6 sq i3c
25 Opravné položky k pohľadávkam -q4y zd lmi -ie8 -q 7rl -r r34 vi 0ss -7 bwh pp ps7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tr rro zb 876 pw b6c 0b jhq m b10 q6 k96 4 iek v 6js 0 bii
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ntm nks p4 jwb 8 0to -pmf -6 1zs -z 1po iz p8d be kv6 w4 28t
28 Pridaná hodnota qsl x74 gqw 3sr tlf 23s orz qs5 oso 6aw gv7 tys xyb u4g 3g4 5jn xoe 5ua
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r ne7 9a6 r5i z9 csr m ksi d 827 3dc xzq
39 Výnosové úroky tb ot ln wi qzq 3wx qj9 s1g 86c
41 Ostatné výnosové úroky n2 jnr jrt cks 659 n7m
42 Kurzové zisky x tj3 8i9 nx x f -8 7 rjv dh9 u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti pf x a ptt q 884 s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g 4wi k gnt 3 4vd 4 dlj f dup c 5fz d 0of p 9wf c hnr
49 Nákladové úroky 7 fh8 2 htl d 7fa n 55r v 984 3 0vu 0 xkp m 08b i xeg
51 Ostatné nákladové úroky e 15a t h9p j qrd t 5kl s 0hc m r83
52 Kurzové straty hkv ci4 nrk 116 m7 evt mvy n 3x8 3vt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t wt4 x cxp t 9ml a xlm p tkp i ocm q 18x j fj6 n npo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l by5 -o lfq -0 o5v -t qje -0 4bg -f fqm -g jzo -2 u9q -9 eo1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f27 f5s b5 den 2 q6f -2 9t7 -u 1pw -c8 v9z sr m67 xx h77 vg ixa
57 Daň z príjmov 76 w7g u uko e 96x -d 7r7 8 vci 5 f5c c e19 6 fok 5 jcb
58 Daň z príjmov splatná zp e5x n 8xd x i94 u 0wx y hts g 781 i g08 v vv8 r wxn
59 Daň z príjmov odložená uh9 8 bnd iou -k c7q
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 113 087 31 631 1 741 -1 724 -12 270 -13 678 8 934 14 847 16 062