SAMS - BAT, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2055/L
Dátum vzniku
18.07.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie obchodu (od 13.5.2005)
 • obchodná a veľkoobchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností (od 13.5.2005)
 • poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania (od 13.5.2005)
 • maloobchodná činnosť v celom rozsahu mimo koncesovaných živností (od 13.5.2005)
 • nákup, distribúcia a predaj chemických prípravkov na ochranu rastlín používaných v poľnohospodárstve klasifikované ako ZNJ a OJ (od 13.5.2005)
 • poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov (od 13.5.2005)
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 13.5.2005)
 • uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác (od 13.5.2005)
 • správa registratúry (od 13.5.2005)
 • zhotovovanie webových stránok (od 13.5.2005)
 • vedenie účtovníctva (od 13.5.2005)
 • prenájom motorových vozidiel (od 13.5.2005)
 • predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 13.5.2005)
 • grafické práce na počítači (od 13.5.2005)
 • zobraziť ukončené
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 13.9.2000 do 12.5.2005)
 • uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác (od 13.9.2000 do 12.5.2005)
 • poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov (od 19.5.1998 do 12.5.2005)
 • nákup, distribúcia a predaj chemických prípravkov na ochranu rastlín používaných v poľnohospodárstve klasifikované ako ZNJ a OJ (od 27.6.1995 do 12.5.2005)
 • sprostredkovanie obchodu (od 18.7.1994 do 12.5.2005)
 • obchodná a veľkoobchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností (od 18.7.1994 do 12.5.2005)
 • poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania (od 18.7.1994 do 12.5.2005)
 • maloobchodná činnosť v celom rozsahu mimo koncesovaných živností (od 18.7.1994 do 12.5.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 8. 8. 2000 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.6. 1999 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
 • Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.3.1998 bol schválený dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie, konané dňa 24.10.1995, schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.3.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.8.1994 bol schválený DOdatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.5.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5715
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Živnostenský list
 • Rozhodnutie spoločníka z 29/3/05
 • Účt. závierka 2001
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
17.07.2019