SAMS - BAT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 434 986 335 620 336 648 293 971
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sm6 3p9 a5k s6l lop f4c eks 7ul 9qw ik3 jhn syg 8wu yge
3 Tržby z predaja tovaru 4q3 slq qal xwf osx kzt ywo hix bmc g7m f8y 32y m8o khm
5 Tržby z predaja služieb 12 160 10 699 797 711 11 4 010 40 108
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e98 b mdl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l3 5 t8r k 66g z lcz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0qi q49 92d 0sg ny1 yjb jzi 0cu ebk ikg ssl lyv j9n xbp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 525 820 494 810 658 453 381 946 298 276 294 476 273 446
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h r35 qj bil 7 mdp u 1ad r qpb 9v hi7 bb df0
14 Služby io icx 3e stj 3g 52y rq axi s0 ara fz nzu d yxo
15 Osobné náklady t6 xzu of 66x q8 oqr ce tsa 50 fx7 s g4o ep r93
16 Mzdové náklady t f6h 1 2bg 36 3of 3 9bz 5 cyg 9 vnk 7 ldx
18 Náklady na sociálne poistenie 2 443 2 408 3 015 3 219 2 944 2 111 2 565
19 Sociálne náklady 9p5 gam hie ihf z64 6un yt3
20 Dane a poplatky f wcz 070 27n 2 1iy 7tk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 go3 v nvx n k2x h n6u k 99w 1 va0 4 rbs
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 53d 7 fnl w vdq y h91
25 Opravné položky k pohľadávkam i cir a gv4 -x0 kyl -5 xhx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 33 6hf 5o p4r gq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h rzr v7x h3j c 9ep 3 pvc p fn8 -ni prl
28 Pridaná hodnota ff wgt tg hw9 y6 fvz 1r u06 cb eec y4 s2w 4 qg6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gv w mz 7 d p
39 Výnosové úroky nc n 5t 9 9 p
41 Ostatné výnosové úroky h n l
42 Kurzové zisky qs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 gsh 0zu l1s krp bxk pf3 udi
52 Kurzové straty aj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 g84 ulv 0y9 abr opu cjq rh5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 2fn -n6a -5q6 -fir -urf -er1 -dmo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n 2pd -rf2 nsn 0 ycu 0 pr5 f aro -s9 h1z
57 Daň z príjmov b0 v0 q0 nuc
58 Daň z príjmov splatná 3j r5 dt r7h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 380 -599 324 4 458 3 936 3 469 -10 813