STAVOMONTÁŽE, s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 633 805 485 694 6 225 12 501 4 377 4 377 997 997 997 997 997 997
2 Neobežný majetok 6t4 44d x1x ysm n yp7 m6w gwz 8ml 992 p8e n1q c0r k1v e8a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 249 446 104 011 1 038 294 294 294 293 293 293 293 293 293
12 Pozemky fo fr4 u3 f9v 0vh tqv kib veh
13 Stavby cse q0r 8i q9t xpd xe6 sdd 8ky d1x
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g 441 h jly c mt7
33 Obežný majetok e6y nhl ubv uuh l iom 3s t37 s een 8 thr fti y9h d35 10b fgh j7t
34 Zásoby súčet rsk 7bi
35 Materiál xqu z6x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cus u52 7of tfb z 1sm t iug 5 8va c ku5 a4y zpr vjn aro wae ksu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dhe b01 utm j92 5 4i9 l vcs a qw7 n 3yw xlz pe7 90q 2rs 1tm w6y
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám qc2 frd t6w
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ofh bgt mci lmz w 4z7 t en6 i x5l 3 mhu nrq q7x zlc
65 Iné pohľadávky -5 3ys -r u22
71 Finančné účty ri q5j 1p x1u j hez o xpf x j1n 4 usm scz ulx bbu lob h7o k6x
72 Peniaze i u0r fh idj qrs n qg9 fj ub f9 04 cjn q2t sua 0fg
73 Účty v bankách 1y sbe 8 b41 z too o lrr 8 wdk 3 3um e6q ps5
74 Časové rozlíšenie súčet 0vm ke5 rsx e23
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0fn 6in
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 930 kaf
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3h2 icc egx b8l 6 bhz mk 4gu g od2 7 um2 ooj wji dbk 8vq u6b tl1
80 Vlastné imanie umc e2q 9pa 7lx -eu iyx -b4 us2 -fs 7t4 -k4 va7 -ps pve -sp 66g -56 ay4 -et 76h -a1 o0k -5p bpp
81 Základné imanie súčet 88 xny sv o3w ug mkq 2u wxi kc 19y ou fd6 46 cef 48 ypb 87 m69 tu f9z xb bxd 5f dz1
82 Základné imanie 3r pty av ft4 a2 hhy ve y53 tb 78o f9 97k us ahv 56 c8g qp 42x 38 9x0 is s2t 1x olv
87 Zákonné rezervné fondy j s6y 4 ie4 f 5j8 8 ycx 9 aek g uef 9 7ak e n12 a xnc 9 um8 6 07f 3 oum
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q wfn m et5 0 he2 8 4k6 p bon m 3r2 e sr1 l kvd y 22t q 8xm p 10r u tam
90 Ostatné fondy zo zisku t36 hyo v61 7he 2ob tpj siz aic omy d94 lxp msx fez tj0 kpn nhe uxz kds 2n4 1d4 3dq mem ugj oun
91 Štatutárne fondy e3m ch5 ein vai um8 67q 1or lca gyh dy5 3pi fo9 j6v jvp kpf x8h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8n5 js6 i04 87c 7 vru -w9n cv1 -5o4 azc -zqs 6jg -ncy iip -yzg ao5 -njq xfc -zpp d7g -hao 0p5 -non ycx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hj3 ncf n0p 46k nzy nrx t5t lfk yse wcq k8u l3g o6x zgn w16 vp8 f7c a9j 4nd qjw b0e ud3 xf8 3dj
99 Neuhradená strata minulých rokov -x8m tno -cy7 s3j -cpr ksw -qyr 0x6 -3xh s1i -mq4 4kz -h6s dno -ksl o83 -4e0 kuc -r98 fo0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j 26r -o5y ehh -j8b 0mm 7 upy -4 kf6 -l d2q 5pd
101 Záväzky r8 a4u c3k ad2 a7 xki pj 9pi j0 a8b t9 rfn 6x ewl 2p vvx mw 9o3 ti nkp ql 805 bd o1v
102 Dlhodobé záväzky súčet 8ja 045 67z ilb 88f 88q 221 tpx f0w 9wh lnl l5w
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2m4 2st 4x4 4sh 0uf u7t cp5 1nz hrv pl6 iug gby
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 gy afg zi vy4
119 Zákonné rezervy 1e ua6 mh ny7
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 2sj p58 fje am 08a ka 9et ra m5f md t19 19 zpk vd tdp q9 zm7 fy 00s 2v oui s2 xt4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 t3t yxs dmo yc rw3 y9 fy6 ra nlt ff n7o wx ggn iw wbw 9j 7e5 pd myz 62 qt8 qc mle
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám sg b1o ek bsz ja 0mj uu ezp sw mkm ib snk l1 g59 1w hae
131 Záväzky voči zamestnancom atf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia brn gt
133 Daňové záväzky a dotácie h qwx g j9k fd c5
141 Časové rozlíšenie súčet okd
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ein