Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2768/R
Dátum vzniku
26.08.1994
Konanie menom spoločnosti
Konatelia v mene spoločnosti konajú a podpisujú samostane tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • píliarska výroba (od 10.5.1995)
 • výroba jednoduchých výrobkov z dreva (od 10.5.1995)
 • sprostredkovanie obchodu (od 10.5.1995)
 • cestná nákladná doprava (od 10.5.1995)
 • lesníctvo vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 26.8.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • František Matušík
  Rozkvet 2011/27
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.02.2015
 • Peter Stoklasa
  Šoltésovej 1709/228
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.12.2012
Dozorná rada
 • Miroslav Bubák
  Šoltésovej 1723/242
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.03.2019
 • MUDr. Darina Korbašová
  Rozkvet 2002/10
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.03.2019
 • MUDr. Ľudmila Čičková
  Rozkvet 2076/159
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.03.2019
 • MUDr. Taťjana Žikavská
  SNP 1427/7
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.03.2019
 • Jarmila Tomanová
  Praznov 90
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.03.2019
 • Peter Zvak
  Dolný Moštenec 145
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.02.2015
 • Ing. Juraj Pekár
  Rozkvet 2033/71-57
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.04.2007
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník, dňa 30.1.2003 schválilo zmenu členov dozornej rady. Zmena zakladateľskej listiny a jej úplné nové znenie spísané notárskou zápisnicou N 24/03, NZ 11047/03 zo dňa 14.2.2003.
 • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 217/02, NZ 217/02 zo dňa 26.07.2002.
 • Valné zhromaždenie dňa 28.3.2002 prejednalo zmeny v orgánoch spoločnosti a schválilo dodatok č. 6 k zakladateľskej listine.
 • Dodatok č. 5 vo forme notárskej zápisnice N 168/99, Nz 169/99 zo dňa 27.10.1999 k zakladateľskej listine.
 • Dodatok č.4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 61/99, NZ 64/99 zo dňa 15.4.1999.
 • Dodatok č.3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N ll7/98, Nz ll6/98 zo dňa 4.6.l998.
 • Valné zhromaždenie dňa 26.03.1997 rozhodlo o zmene zakladateľskej listiny.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.3.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 5941
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice čís. NZ 282/94 zo dňa 12.8.1994 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5941
Uložené listiny
 • Výročná správa za r. 2004
 • Výročná správa za r. 2003
 • Výročná správa 2005
 • Správa nezávislého audítora 2005
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Výpis uzn.zo zasadnutia VZ
 • Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor prokuristu - Jozef Jágrik
 • Úplné znenie zakl. listiny
 • Výročná správa za rok 2006
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • ÚZ zakladateľskej listiny
 • Rozhodnutie konateľa
 • Výročná správa za rok 2009
 • Úplné znenie Zakl. listiny
 • Výročná správa 2010
 • Úplné znenie ZL
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2011
 • Výročná správa o hospodárení
 • Not. zápisnica N 24/03 NZ 11047/03
 • Podpisový vzor konateľa
 • Správa audítora - Súvaha, Výkaz ziskov k 31.12.2001, Výročná správa,
 • Not. zápisnica N 77/02, NZ 77/02
 • Zápisnica z VZ, prez. listina- výpis z uznesenia č. 4/02
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 13.03.2019
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Výročná správa za rok 2013
 • Výročná správa za rok 2016
 • Výročná správa za rok 2017
Dátum aktualizácie
17.01.2020