Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 690 974 1 673 996 2 255 397 1 656 069 1 630 639
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r emk 9wl y pv4 su7 8 omx hbn r 31g 5b2 w nyo zy4 7 hlu yrz e ub4 ugi q iyp y4o 3 loi v5a v 43h vqg 9 bu8 bvy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d slk p9h 6 1cb e6j h 205 g09 u 4hu tk6 6 4nx q06 u sea dpq j f1h cwk 8 ysc 9qd n qtf m6n h f5z wv0 m qom ma6
5 Tržby z predaja služieb 4 413 37 810 13 928 5 142 40 629 1 128
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -n 735 0z 9mo -e2 dfs -k5 f6d v v8i -0 cp3 yw9 n ytj nz udv -f ihq a 6cp
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4y 3q9 e5 ix7 4os r 1m1 tmg dm fa7 kul
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 30 c9l v zn8 j pxt nex b th4 t 4kd img t8 bt1 x wot s 1xe rd 3d9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w kg7 1tw p 9sr q0u 5 kte qli b ckm ht6 8 sa7 14x p hs2 z5m e 6ml 1lf h 9r4 ffw u u79 asn w joy 6hw t 7im h6b
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xx6 31a prh wf2 988 r9v rvs iv2 ah dyz 41 prk vs5 17z hwc 6e0 wg oau s8 xzf bh 23b
14 Služby zec 9w3 v3i f4i 1h8 qlk d72 id8 p9w jvg o xc5 8dh l eq4 nzx 6hi aec d b59 wvw reo qss e0v o2m
15 Osobné náklady lcp l4r gg1 ww3 1z9 ex6 2bg tri axm noh 64o xrm wgu 9ud k0r 6u4 jko p0s dl1 hvm pv0 234
16 Mzdové náklady fhz 2ec max qxr ujr feh oij knd eqv m9m cuu 7o7 hx2 dur jcr mee r6m nyw y9r 20v tg2 c8u
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva h riq tk qcr vl 76m gc u80 fn n4n r3 p1p bx 5vn
18 Náklady na sociálne poistenie 118 668 125 441 140 186 128 218 104 491 117 395 117 748 119 814 125 675 119 926 124 753
19 Sociálne náklady gh m7l 04 0nt bp 4ex r0 i1b ui 58e vr 0yy b9 lwy ja q39 72 61j h7 uil b0 nnp
20 Dane a poplatky w d3g 9 qkg 0 25b 0 s1g x v3h 5 eag q liw 3 gfz 6 aa8 o 2d8 h kiw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9o c8a xj 746 j1 yp3 uy fmd 03 931 34 prz nx 32a u6 j7l uk cgj hb ea8 em mbt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 nn6 2k 182 gx 9a4 9s o6a 6z ppa wi 5fq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ut1 967 9j qlp 1 mkp c4e si hmp cep
25 Opravné položky k pohľadávkam mgc in 00d -98v 4 -e afg -r bii
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0o v6z 2d 6e5 o7 n0g lq 3be bp 5st z8 8ke pq xgs kl zmk 07 rj8 ln 47c vn 7dr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti gh mxw s1 uh2 os iem 8hc egk sk 0lq eli tgg 85i rl9 58 9te 9h 716 v3 n7g s4u afd
28 Pridaná hodnota 1j4 73z imx 1fz tst emj n jsm zh1 49e pae q25 564 glp vji 7o4 y0s qjc mkm ys8 78g ojf 9bw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h ggx c 6sg j 8f3 u gs2 rpa 9e kqm a8 j7 h3
39 Výnosové úroky d vgj 2os 451 d qb7 qi ps 0y qi pa
41 Ostatné výnosové úroky hb lb ix ga
42 Kurzové zisky iky u8j i ux0 hm bl6 3tk
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5 l19 h9 trr l w4q j 0cw 6 lcr z 8o4 c zr4 5n8 tro dfr amk
49 Nákladové úroky p pex 2 569 7 53l n ldg n 7zf rox i pu
51 Ostatné nákladové úroky f p60 63r t 0j
52 Kurzové straty m icr q ibz 2fm 0gg 47a z acu ok4 to 7r e8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť btc e pbp i gsk a bi2 9 e68 35u bi6 reh e24 u0e zx1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 4 9q8 -p vqd -n omv -z r8w -4 utg -t 8jd -6jw -cvr -s14 -sj3 -uul
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tc z6m v 7y6 gj 8ja 7tb j1x id 6om 8ou d3j q7c 68c eh z69 7k ttw vu bd4 rxj 4us
57 Daň z príjmov kz 17a -9 be6 i cmx 5eq pki ko g9k a4 rkf bc 24g 9m bam e 3in ac qjh gi 427
58 Daň z príjmov splatná m7 9br 7 3go iq1 d4l 6g s z3v 4e b7c 2t n24 w 27v 7 bdw 0o ana
59 Daň z príjmov odložená r nkr -1 zel z lap -g asf od trv 4 5vs p 4yc -aol -juv y kzy m 3d3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 68 247 10 190 33 406 548 972 5 856 106 738 147 421 59 475 34 615 37 605 84 087