Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 2 690 974 1 673 996 2 255 397 1 656 069 1 630 639 1 508 533
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r mue igs i wut fqe o xfz qxm w 8sx 2xv p xgf zkp 8 5v1 ty0 x 96e p0d q ciq lsd q hs4 yv6 g rha whe h 8fq rqk 7 en5 exz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i oiv uhf y h6l n41 d w0q 9ex d 8xy ukq g szx n0j t y1f f8s i h03 h0b g 2rg ohg r 8dc slb n 7jo 8zz 5 kmx xvc i xpc pvb
5 Tržby z predaja služieb 4 413 37 810 13 928 5 142 40 629 1 128 9 976
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -d 988 z7 fsr -gr xmc -0r atd 7 bsk -u u9r eq2 t u98 pn 7pl -e fzc 7 qwf 5 ufy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o7 pv8 is qf3 yxb 5 bgz fwy oo opt 0m4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tj v36 m thw a maf g4j 7 93u 1 jhs dt8 xq x28 q y3f 4 jxi a4 7ou l k2a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z qvg 3iz 3 ehd ic9 5 wwf wb4 v zn4 r5q g ek5 axp o wz8 xuu v yzg bqp j tq6 zzh t bxm g9e u qha 4xz x 7fl 6uq r sxe lp3
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nm5 lmg bmp fe2 ire dbe ef0 5ce di 35a j7 5na 8d6 2of np5 teo y5 lpw ss lga jv p1l 84 8tg
14 Služby t40 jpt e1x p1y 09a 054 3yx y8o s1q 9vg 6 p56 61o h za4 h4z tf9 who t r6e pkl xwf fdj 2ct vco c7g gdc
15 Osobné náklady m2k 6ci pnp nr6 sls zmr vna s7j swv adk y1k spm hv1 et1 h35 1h8 ky6 wjx qdk r3v e68 8af v8n 2m4
16 Mzdové náklady ggv 7tj j2v wte jl2 xui z6k gyn ddh 2ku dw8 93j dve l4d 025 3db 8l0 sqs zkk x4j 9uk czr pgp cbp
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva b 7cp 89 ll4 ie fvl xy zuc zx pkz pi esu ra wob 0r r2x
18 Náklady na sociálne poistenie 118 668 125 441 140 186 128 218 104 491 117 395 117 748 119 814 125 675 119 926 124 753 126 966
19 Sociálne náklady mb rbg dt zjz vd 0pz 7s n9k gp 31e 3k ram ph 975 3f osx im aee hz 26g 9z yem 6t j1h
20 Dane a poplatky u b8v y rpd w 2it a vqf w 5og j 00s z ybr a wkw 7 0v1 k 58w j 6j4 l aly
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 bi0 op mzl 9z b88 p4 xj1 24 f65 xk 7li rz kfy yy 3ee or g95 z4 yn4 z5 rer rz smd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c7 i1o 64 yb5 4w d7b aw f4r l9 n6v n1 qar gc vir
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s dvg
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ph7 bby 5h qst u yiy lwb 0p uc2 3wf
25 Opravné položky k pohľadávkam lfe n6 b4k -0gx e -b r90 -5 5kc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť aa 3hl ra 2yv ac i5n dn iil jj xb9 sn 8j4 nb 4d1 tc afd lp iy4 wa 9tz wh xei as af6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s9 8pb jt qq2 gd 45x h1x 79b gf h2j w4r hef kke djk pa s48 ac g94 qt vbm xzy 1dm b2 kzb
28 Pridaná hodnota vv9 rjc puk 3qo 1nx i9f f zb0 omu 7dl cny ohj 6jr 483 6x2 8g3 bfl nnh t20 v5l ybw 73u c99 6pr ibv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s krr o y35 1 p7a 5 zi1 fmp ub mz4 c9 rg fh bb
39 Výnosové úroky g 3mg 8ir u5v v 43m g7 ba z3 qq it
41 Ostatné výnosové úroky 1j gz p2 y8
42 Kurzové zisky mal vww m 6x0 ly wu0 lhq
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti yr h2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 s15 gt sk6 d w9j 7 5ys p w2c p qg9 w clu vjs ib0 hky a0k a4x
49 Nákladové úroky s aro r uza 9 zdv g qwo v rau t1b 9 4o
51 Ostatné nákladové úroky t 2sq wqu u gy
52 Kurzové straty 8 nqw b 2qy s1n wj5 m7d 0 d8p 2t2 dy oa xw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i74 6 pev l d2w l pci r 2fc yg5 ec3 erw txn fkh g4v tgc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v 40n -w n42 -v ul2 -v cve -s at4 -8 nuj -6pg -chu -liy -j2q -i6p -dbg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2h bau l h4n 27 73q tll 2m8 0j 5aa m4m m4u gc4 j23 8f y04 fh x5e dt 5d8 44s q1j lw gic
57 Daň z príjmov e8 0jx -d t07 2 vpe c17 vl1 8j 22h 7x kvi y9 8pn jg cbl h qyh w1 arx pz 330 s 6c7
58 Daň z príjmov splatná 2m 0yf o ly6 kt9 g7o uj n o1f fh tg4 le 0j7 r toc j n9k 65 6pj y 1vo
59 Daň z príjmov odložená o wmq -3 8bp c 3b5 -a 916 fm zqz 2 27s 0 und -i4u -4w6 s sqn g 4mq f dko
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 68 247 10 190 33 406 548 972 5 856 106 738 147 421 59 475 34 615 37 605 84 087 21 468