Ľupčianka, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3894/L
Dátum vzniku
19.09.1994
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne.
Základné imanie
6 706,00 €
Predmety činnosti
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 22.6.2017)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 22.6.2017)
 • výroba výrobkov z papiera (od 6.5.2008)
 • výsadba a ošetrovanie okrasných a ovocných drevín (od 24.6.2006)
 • výsadba okrasných skaliek (od 24.6.2006)
 • kosenie trávy na zákazku (od 24.6.2006)
 • poradenská činnosť v rozsahu voľných živností (od 24.6.2006)
 • komplexné záhradnícko- agrotechnické služby v rozsahu voľných živností (od 24.6.2006)
 • vnútroštátna cestná nákladná doprava (od 24.6.2006)
 • zber, spracovanie a úprava druhotných surovín (papier, plasty) (od 18.3.2003)
 • úprava stromovej kôry pre záhradnícke účely (od 18.3.2003)
 • poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva /vypracovanie projektov organického hnojenia a melioračného vápnenia/ (od 19.5.2000)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - biodegradácia nebezpečného odpadu - zemina znečistená ropnými látkami (od 19.5.2000)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre stavby (od 16.6.1997)
 • sprostredkovanie zneškodňovania odpadov (od 16.6.1997)
 • nakladanie s odpadom, zneškodňovanie odpadu, skládkovanie a prevádzkovanie skládok odpadov (od 16.6.1997)
 • osobná cestná motorová taxislužba (od 25.3.1996)
 • poradenstvo v odbore výroby priemyselných kompostov (od 18.5.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách v rozsahu voľných živností (od 18.5.1995)
 • zemné práce (od 18.5.1995)
 • zalesňovacie práce na zákazku (od 18.5.1995)
 • obchod s tovarom všetkého druhu, v rozsahu voľných živností (od 19.9.1994)
 • zber, výkup a úprava odpadov /kovový šrot, neželezné kovy, textilný odpad/ (od 19.9.1994)
 • úprava odpadov na výrobu priemyselného kompostu (od 19.9.1994)
 • preprava odpadov (od 19.9.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Ján Bubniak
  Vklad: 6 706,00 €
  Splatené: 6 706,00 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ján Bubniak
  172
  03214 Ľubeľa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.03.2000
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 22.11.2002 bol schválený dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 26. 6. 2002 bol schválený a prijatý dodatok č. 9.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.8. 1999 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.3. 2000 bol schválený dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.1998 bol schválený dodatok č. 6 k Spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení dňa 14. 12. 1996 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 20. 3. 1997 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.3.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
 • Na zasadnutí valého zhromaždenia konanom dňa 30.9.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.12.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6027
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 23.8.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6027
Uložené listiny
 • Účtovná závierka 2007 + poznámky
 • Výročná správa 2007
 • Účtovná závierka 2008+VS
 • účtovna závierka 2008 + správa nezávislého audítora + poznámky
 • konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.1999 + poznámky
 • konsolidovaná UZ k 31.12.2000 + poznámky
 • spoločenská zmluva - úplné znenie 10.12.2010
 • rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti VZ 10.12.2010
 • dodatok č. 17 k spoločenskej zmluve 10.12.2010
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + SNA
 • Účtovná závierka 2010 + poznámky + SNA
 • Konsolidovaná účtovná závierka 1996 + príloha
 • Účtovná závierka 2010+pozn.+VS+SNA
 • účtovná závierka za rok 2011+poznámky+správa nezávislého audítora+dodatok správy audítora+výročná správa
 • Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 1998
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Rozhodnutie jedineho spoločnika.zep
 • Živnostenský list.zep
 • Dodatok 18.zep
 • UZ SZ.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie o premene na EUR, Úplné znenie ZL+Dodatok
 • živnostenský list
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • dodatok č. 15 zo dňa 20.02.2008
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka 2006 + poznámky
 • Úz. spoločenskej zmluvy, dodatok č. 14, zápis val. zhromaždenia, živn. list, koncesná listina,
 • Úplné znenie SZ z 5/12/05
 • Zápisnica z VZ z 5/12/05
 • Účtovná závierka 2003 + poznámky + zápis z VZ
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy,
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy, zápisnica z VZ,
 • Zápis val. zhromaždenia,
 • Účt. závierka 2002, zápis val. zhromaždenia,
 • Spol. zmluva, dodatok č. 10, zápis val. zhromaždenia,
 • Spol. zmluva, pod. vzor, účt. audit. správa,
 • úplní znenie SZ + dodatok č. 9, zápis z VZ
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Dátum aktualizácie
03.06.2020