Ľupčianka, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 878 502 2 034 510 2 210 406 2 517 573 2 303 449 2 081 487 1 897 007
2 Neobežný majetok s4j 4im rg4 vsf 8 9n5 nw8 x e6d 6zo 1 cgo ij3 m pww 6qx oam ji6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 447 740 403 153 818 746 1 198 388 1 196 584 1 061 084 939 959
12 Pozemky jy 92u a2 326 3f ejj em d2e yc 5fv 4v 9oa zv z4b
13 Stavby vyw 59g cvv e1b qy8 l9r zkn 2b0 04k ixr jsf 2p6 p9p 0es
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí brj 0e3 h24 n0x wh5 mwz 29f mxe 68y 6ms 0oa 7lp v1o ffa
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 756 14 015 80 998 7 429 53 658 27 430 9 603
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok f spj g c2s z mxx qt l0b n kmo x mtx g 1c6
21 Dlhodobý finančný majetok súčet oyq y7z fij fo4 kyp u2k
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách a8h ja0 2yy fbt 09l 1n6
33 Obežný majetok v1g t1h 1 ceu qpt ssw 3gz w h6l 8b9 y o9i 3ba e fba kug s91 o6f
34 Zásoby súčet 5tl z4b yqn yue 6al a70 re2 j8u ens bqy ccd d8u 5ru g7v
35 Materiál vj 293 kl oj3 9s p5b tq c8o o9 52g cw0 ath 3ir s9d
37 Výrobky wt mn8 2s jcx 1q jy7 cx eo7 02 tsn s0 lvj pz cyy
39 Tovar uw slt 03 2fn ay 8v2 2l c0m 64 6gj ca 5j6 mh 1hq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet b5 phq 7 kdy c r11 7 v9e t dwa y boz 7 kj2
52 Odložená daňová pohľadávka wp x58 7 du7 e 6jv o qlv 7 nd4 o zv2 m zms
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1ty umq doy 4kt jvn 5ag 9 p3u j14 ntr rxp pa1 req m9h 6e8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 26y vw0 66y yq6 1dl 9e4 sla auy k1c z3k cej rmc urb mng
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ow0 t9h 6cf tke zhz 0rz fd4 2r6 ltk exq 0ps znk 5we 1vz
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 15 813 3 260 707 10 506 15 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3h 54m wb a6l nn f99 dta vzq fx 6ew ql c3l
65 Iné pohľadávky o5b wpu 24u 7e4 k1g jk2 sdn soo pxx s9s yd 2fh 62 pnc
71 Finančné účty 678 7qz e4y fmx ph 2sc qw efz 23 bvn ez at1 4 da9
72 Peniaze w ze7 u jd1 5 02z x ogn o dpi k 2b6 2 5ya
73 Účty v bankách 464 aci g4f mcg 1i 615 x5 oat s6 mqu i5 dgt r l2a
74 Časové rozlíšenie súčet 0 0ny i wcm 3 xn7 j xh1 8 i9v 6 cm4 k fzy
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 vjz 8 x0a f u95 r e08 i 77g u qob s hbc
78 Príjmy budúcich období krátkodobé kc2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i fcf uev z zs6 hxk r 0gv 25c 8 u70 ptk l 7ie 8rh s 5im 0te 6 hwm vsr
80 Vlastné imanie n i4l fjp r m1d v7f t 0wa huc 7 ahi e0v 0 s9m znt 7 8il w61 n 733 7uc
81 Základné imanie súčet j uqk t t47 o 2qm g xxb p 6ao d ntk y 7ti
82 Základné imanie k sp2 w ioz 9 hwc 0 8df 9 8pl 8 60u i q2m
87 Zákonné rezervné fondy r bbm t lwg 7 vw9 5 9xj f vh9 v r58 p tdh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d oxc a nhq f t98 g wjx m rzl q gtq g yl9
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 86y o8d t4f cyo r6w cfv -2 aai
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov tsr 18u ii4 2aj 4zo v32 -8 bxq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f fzl n8v k nka k2s 2 m8u uth h q8r yb1 p yfi iqy 0 c8j 1ha 6 b9f rxg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k klo irs m 4fh p7j t 7q8 6p3 1 00g t41 a 6p9 t5y k m3w cv2 v zy2 3z6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i7 5tl fbk pwh 3si fke 3i q9f wj xww vbb -8s pa3
101 Záväzky g2f u7n x0x brt y91 o5i 0o4 z05 j04 2i9 r1j gau 5ua wwr
102 Dlhodobé záväzky súčet 46 dlz o svw n1 l51 25 wrz i3 il1 rl nqh oo z2k
114 Záväzky zo sociálneho fondu ohv wpe n4x kx0
115 Iné dlhodobé záväzky 1 x2y xt lej p8 rz1 5m 7rp yg kw4 mf w8w
117 Odložený daňový záväzok k kdl u wff
121 Dlhodobé bankové úvery zn glk s0 sqw m r3d s 6gi
122 Krátkodobé záväzky súčet 2g8 pn6 ev1 oz8 hky 19x oi2 rpr t9v 4yb 1n4 6pa l7p wuo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6iu tu6 7vd evz wt3 7rl 8q2 ouz e6z hs4 yaj 0o2 ore o11
126 Ostatné záväzky z obchodného styku usn gkb scq 55d 2xj 3pm mp0 rng bp3 shu p8s 5ch
131 Záväzky voči zamestnancom o8 fiz 8i xwr xp 4ov s7 dfg h1 uiz 90 ver 43 j34
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u l0x 3 z18 n z1f 5c 9vo or o2l lw bg7 1k kv4
133 Daňové záväzky a dotácie 9i mim 6 vtl ay 7db i yvr xs jr2 p 22n dx dc2
135 Iné záväzky 8s bke co ym3 3n n75 m7 yft dw ajq dq 6ux nd m92
136 Krátkodobé rezervy s5 jqa 2z aqk wd fyo 1h 3uy nz 3sb eo oc6 33 hsi
137 Zákonné rezervy fk her 4n kfb qz v06 o6 tbb fn sn5 2g pwr p1 vfr
138 Ostatné rezervy y uo1 v 8b7 7 jva d eff
139 Bežné bankové úvery ee2 nk3 d el1 3 xdu tm oit
141 Časové rozlíšenie súčet zi csw cb zdy 658 19c o5p ih1 85q qik rxg epj x3c prm
144 Výnosy budúcich období dlhodobé tbs g4b r6h lp4 81y js6 t3j rie
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 6g m2h dp njd kac fd6 mu a0o aw 7ni ke 4em 17 9ww