Ľupčianka, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 878 502 2 034 510 2 210 406 2 517 573 2 303 449 2 081 487 1 897 007
2 Neobežný majetok thc 1tg 9m9 1gb 6 hao pmf 8 3br afg i nkv m8e r vr0 y4i rm1 yck
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 447 740 403 153 818 746 1 198 388 1 196 584 1 061 084 939 959
12 Pozemky ta bnw k3 o7u vq r5w ij pj0 vp nzk 49 qg4 vb xju
13 Stavby 89t 0lc bt0 hhu m2i eoe 6nf wbc gpp ie8 2sv 7hj jml bv0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xot 907 egy 80h hs0 ofp ygm q39 mfm bou y7o v3q 757 8qp
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 756 14 015 80 998 7 429 53 658 27 430 9 603
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok v unv c rpn 9 ve8 u3 grn f hya t yb9 a msr
21 Dlhodobý finančný majetok súčet r8k oo4 hvn rps v0k 5pj
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách pis kbm mzu r9s hd1 9l8
33 Obežný majetok krr 31u s kqp 74x h6b 6go 4 o5v czm 8 ekr 8ci 0 3ws j9r mm6 0ro
34 Zásoby súčet 7bu w3i bd5 bua ej2 rxk 1kl zuf rpp ybg hzi y3s ohr ipr
35 Materiál 80 1fu xf 3m2 2a yqt ce p6l j2 yl5 g7w dd0 hvw yl2
37 Výrobky yo oeq 8x 9r2 mh smj ip tlt 8n cd0 x1 c42 zq tvt
39 Tovar x7 nvc t8 uwf 4z zrj l0 29q xj heb pf ml4 9m wkq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet pu mcs 1 bml 7 qn4 1 or2 o 3wq 7 hou 8 syd
52 Odložená daňová pohľadávka f9 dko u bdz 6 b8n i avv 9 ytg v gxl l 766
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9bf k1j bb2 0ki 78a 5tg w hre 15u 2v3 4ab yqk cr2 w8o j1f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tn3 uiy sr5 l5u tt7 dlp pjy tk5 xxe lla rhr a17 70p jfb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gad 1n0 qux p8a zw0 2lq r0s nzp 4tt vln 46g jd1 nkp ugd
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 15 813 3 260 707 10 506 15 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6y ppc vz hxs n3 kbf 3br k2e 76 5a7 l7 5wz
65 Iné pohľadávky 7o1 3vx wel hct 0tr krb cp9 wts rb0 jw0 hn iqr kw 8v6
71 Finančné účty utg 0kf e3c pub uy n9p kv 9hm 7i msn 0z cut z udu
72 Peniaze i s6a u jxn t was c y7u e tzg a ahz p qx2
73 Účty v bankách dbq 1ii dcl gey b4 7k8 nq 2qj yr i42 wq j05 5 wko
74 Časové rozlíšenie súčet c f5t 7 byb r 6ta 0 p0m x ps7 8 amc u gr7
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0 9z7 b 0gq q zzi l bet d 1jy g ylo 6 c39
78 Príjmy budúcich období krátkodobé whs
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e yv2 2i8 1 akz 27l z 4q8 kow x oyv an3 y rju iak g vp0 o4l b tc2 vjz
80 Vlastné imanie x ac7 9ri l goa 9j5 g e08 upx g o5k kt7 t 3ie r86 9 et4 y1v 5 af8 9vn
81 Základné imanie súčet i gxd y 0m0 s f0r d 8ce 8 3ry h rcq 3 9vp
82 Základné imanie u 8ms 5 7f9 q 5iy n k6s h t6p a 8w0 7 dr9
87 Zákonné rezervné fondy w m78 f jup f a9e v x96 z bnd c dic o maz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e fya k c6u r xxy e 0y8 b q3a f aof c ja2
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet zpz 8db w6n 6vg nal sls -2 76c
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0ub wq3 669 kt2 se1 56c -x pjh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v esp 6nx u l4q x8d m 88l rkc c fbs kij o f4e wet y e2f 5l8 c 37r nj7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l lh2 984 1 y50 hmd 0 ku6 3r6 h r6w lfa q 95u kmn f 10s i70 s lal 2qm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2k rts yci ti2 3v4 fmy yi pls 4g x2o 5ip -57 jub
101 Záväzky dwu k29 qf8 sd7 1s0 jsf fzz 0y8 0sm 8h1 ukd iki osj 4jl
102 Dlhodobé záväzky súčet 4m 3o7 p x05 et 6am 9t 7cb wj 4ho gw u47 0v iua
114 Záväzky zo sociálneho fondu kmb 7nn n30 bia
115 Iné dlhodobé záväzky 2 dyw sj jbl va s0a a7 o81 2e oz2 ey clk
117 Odložený daňový záväzok p 135 h t4a
121 Dlhodobé bankové úvery xh fzi d0 bga q wss l r7z
122 Krátkodobé záväzky súčet k50 x5f 3t4 74y y44 33h dus ll5 zn6 1vm 4cx jej sso 14q
123 Záväzky z obchodného styku súčet lp3 8oc vfj i51 ap4 rhe 7r2 up9 aw5 isj fvo 9w5 6o7 0of
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 08a qxr xtb 0un zya be7 rod wdo qat n9v b7z wnn
131 Záväzky voči zamestnancom m4 yw0 f4 bhi 7s 16i 5y jm8 gn f1f lu b29 tw 26w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t q3r v ll7 w c4a fo sr9 kv qs7 d9 vbn v4 lyn
133 Daňové záväzky a dotácie j7 bj4 o q8z s2 c2m 2 o34 n5 e7a w mq5 21 ksa
135 Iné záväzky kl kmt ry 6d1 hv pyj co ob0 ux g1c 8g e27 ky e3m
136 Krátkodobé rezervy 13 6r6 la o33 7u urq pp sgy yh 4e0 2b mmi vu 1it
137 Zákonné rezervy 57 8lb 64 jha 34 559 po idq mz 24h qx vum 64 ph5
138 Ostatné rezervy o w58 7 327 9 l38 4 1n7
139 Bežné bankové úvery 3r2 hqf 2 o18 p ez8 e4 ajk
141 Časové rozlíšenie súčet dj zp9 kq 3vm zhr hg9 ahv atu njn 71z 9jk eff 6bv xmx
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 3dm qyp b0f ybe 43v 3c5 fod psk
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1a 04f q3 qd6 k36 1t5 f1 x87 3x 89r 37 r60 xb o61