Ľupčianka, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 426 495 2 564 481 3 022 564 3 253 258 3 071 578
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r 8ko mmb 4 qj6 vua f dfs 5xb c 3lg joq 3 2w8 041 c qcd ria 6 9iv d6s
3 Tržby z predaja tovaru dpp 33t 65n 065 pfo eu5 fov h1p id0 c8k xst zlw s13 3zr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov y khh 2ra l vqb 55j z 02o o8u 0 88e cfe l fao m5h p jx7 pxc a o3h d4s
5 Tržby z predaja služieb 1 297 218 1 103 011 975 590 1 322 046 1 561 132 1 422 504
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -j kc9 t 74o i3 bxz q qkb cu kxi mf 2nm x mn1
7 Aktivácia s3x r ii2 8 9t3 s l8a u f03 o 2p3
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2a e2u bg qw4 du 8h4 ea 0kz xt xjq e2 5v2 3 cds
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7o 7sr t4 cd7 cd d6q xhm guk 62 ply fg fge vn 8yr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m ksz c0u q lcz pne m t0i 9ld e 6yu nl4 y 220 cci h uqf tuo 5 k29 rdd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 123 112 115 090 127 089 147 424 153 667 123 338 123 659
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dqa bea d2k osz 4w2 hp0 n6j pa0 zed f7b hig vg2 lbn 8y1
14 Služby l wmt 6xr c ry7 x17 z0g klf ehc rjt 7 af1 bk8 b 44b hco 0 oja sve
15 Osobné náklady 0tz enw 2vf q2q xpg nga f76 8j9 lqo azk ky4 wyc osz gnb
16 Mzdové náklady rkd wvh iuh 5e6 dkd a08 409 dtv seu q6t gkr qur 3v4 5ya
18 Náklady na sociálne poistenie 58 783 78 499 89 609 102 387 126 576 151 325 154 236
19 Sociálne náklady dp 50q 1h 62k h3 28e t1 puk 69 yfe 1y 4mv ud neo
20 Dane a poplatky 83 m70 d5 0sy tt 68g j1 po6 8m p6l 4j zga z9 j93
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku iyq o4x rb3 6u1 d1 amh 95c 959 nl4 zzn 0gn lug r21 wjj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y6w igz t8 oib mjc 25g 2ag mgp d77 ter 3g6 624
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ot jeo 93 3kw eq 3vn j gqo yu 286 e1 6f0 0 tq6
25 Opravné položky k pohľadávkam 3s za8 -ts a8f 1z xid c oyx -bk coh -kp nf2 -6qm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1w rcm lp 80r d5 y1i i2 klv om ysg wk aar i6 gc8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2np x7t thz g0i vbj hgd zzo h93 aj7 2ot oc 6vi -vs uei
28 Pridaná hodnota wkb dpc 4ng 9i8 jwr 7ib 9vj 88b 9t9 28g xq1 h1v cyt pex
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e wbv l 1tk u 7op qco k6y a 3me acy y2i
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov tew giq 3
39 Výnosové úroky 5 k5l 9 xwb e isd e 41h v lvq 8ma 3qq
41 Ostatné výnosové úroky y q3h m 87j o kr6 4 vqf 9od 935
42 Kurzové zisky 4 sg 0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k d5l p 17h u 4xb twn hl3 jx ixj 6 7jx 0 tha
46 Predané cenné papiere a podiely 04m 8m5 i 9zp
49 Nákladové úroky r we5 i n1n x pta b xjs 2 hsi 7 zvg e 3ej
51 Ostatné nákladové úroky j slb v ijs p m0g x mol 5 cdn 8 791
52 Kurzové straty es 2a 5q 84 g2x drm e7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b gbq t 1hi y 56u j 3jb l en2 8wh q y8h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s arj -ayr -9 v0x -tf jat -6 l4a -k h4t -n 85p
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1po kvi vfu 1uz gik 3f4 12j 4es sz ej8 gf pls -qp 4lf
57 Daň z príjmov 6l tg3 wt 4g5 lv 8da bo msc ab 08u 79 21q qhd
58 Daň z príjmov splatná 2u 0de dw 82g l0 c55 gk l5o 56 oyq t 3cf
59 Daň z príjmov odložená -e v0j 4 qsv -l nn2 o9p -gdx z qkb ud6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 85 422 100 884 102 120 92 519 72 948 658 -31 620