Ľupčianka, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 426 495 2 564 481 3 022 564 3 253 258 3 071 578
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 5id u4b y vem n44 9 7oc pd9 e h92 uci c qd2 w0t 5 zz2 4yt l 1cq 5gp
3 Tržby z predaja tovaru ldp qgf 1fu hil c1u cnu 8xi hhm rll us6 dhz c9x j50 858
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov m x5l 6x7 c mbi 7m0 j 9yh xau o nyw imi a oec 9ce w q4i nm6 x wby 7m1
5 Tržby z predaja služieb 1 297 218 1 103 011 975 590 1 322 046 1 561 132 1 422 504
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -e scp 8 fg0 zv pu1 h bq3 a4 7i5 gj hhm n mej
7 Aktivácia 52b z 2hj l m0f i 24y e 0es n hr5
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ix 471 7c 0pl 2x zl4 jz pdx dg yuc cb 9n9 a tk4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sg xkl 05 j14 sv 5up oem pd3 ge al7 mc 80y 8l 3v8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w kbm ua3 h iok u8i m nqf kty 7 195 ikx j efh irc g cux y89 z ihg g18
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 123 112 115 090 127 089 147 424 153 667 123 338 123 659
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok btx 15p wt7 9fq klp ci4 uim 8hr q64 jgz vy1 l34 82a u77
14 Služby y ypw v5b s r9a otg ljo 7hu q41 gzf x 6pe uir g qvu jn5 f 7gu 2ww
15 Osobné náklady xio lky w5c li3 1di 8x5 p0c yyr hms 1x3 smw 9vo ipv hw3
16 Mzdové náklady 8ok f43 arc hgp jly ygy v9z l8e 0kh b7o k0r 7cs bk0 glz
18 Náklady na sociálne poistenie 58 783 78 499 89 609 102 387 126 576 151 325 154 236
19 Sociálne náklady lw e7d kw si2 p6 s4o zu va2 f7 x1j am ay5 rs pex
20 Dane a poplatky pt 70i ek 6m3 3u 4mk db 0yk 72 v3t 3p wcj 12 k0i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku c1r 1lm kww 39c 30 k17 9pl snl lmb 394 xau epw vm3 673
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku dw8 u0r 4f 14t awg jpe 0f7 0wx 528 msc dwu m0a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g1 3z5 ti 333 5a hhm q a8w gs 56u 6k zm8 y kdo
25 Opravné položky k pohľadávkam b2 5b8 -so a77 r4 qm9 2 gqe -ov w1i -je xdt -854
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ik 1u4 bc s83 4r cxj pw oaa 54 f8a ru kgp ik sza
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ayv z22 9bj 753 9to m0n i9t 9c0 uxt y6j dg bnk -ct lwq
28 Pridaná hodnota nmg uwa 0j6 usc q8m k5d 8i5 jq6 bbw nys 3td 98k va2 6aq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j xr2 l vmw f ssd bvz cay o fb0 v81 iba
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov bxn kup t
39 Výnosové úroky 0 e99 k 3fk 8 app i j7m k 9mn vgs 92h
41 Ostatné výnosové úroky d ou0 q s3x u 6x1 w f4p 3we 79n
42 Kurzové zisky d 0l g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d y4n n bh5 4 ler boh asz 5o 09n x boo j 1fd
46 Predané cenné papiere a podiely h3g uxx 9 qdz
49 Nákladové úroky k kx8 u l03 2 txs b 3ap 0 fbn d dt7 k ggb
51 Ostatné nákladové úroky 5 sj9 c tjw 0 ebv t f58 b 7nq d 3ry
52 Kurzové straty 3q 3l 2l 0w xdl i3o ku
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a j74 g psq 1 y9x b exm r oai m00 u jov
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m h19 -jhw -f ezx -uf p6s -4 y2h -a 5gu -d fcf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1pp c7x chv fl4 eaa ffl 6x9 gf6 qw bhm 9h pgq -fc 8ax
57 Daň z príjmov cu 0uf ia zz4 uw ysw ok czv 8g gab px xk9 8ej
58 Daň z príjmov splatná 7j d0b f0 fbu 21 505 l7 hez 2u xlj f udp
59 Daň z príjmov odložená -0 wqk 4 q0s -e xhz vi6 -xtn d qi3 2qd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 85 422 100 884 102 120 92 519 72 948 658 -31 620