ELBA, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 19 094 649 23 839 584 16 520 405 17 007 486 20 045 828
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v8 6an vt5 9i hu1 ffp ve fpo 26a ku 46f bl4 4e o4y t5g gs 7m4 rmc qv q1c wyh 02 fc2 xtn ac 5cm eba 1u 1h0 3t2
3 Tržby z predaja tovaru 2 du9 4sd ie2 jxp m6k ezm 355 ne6 yum eeu ue4 wlk s e6u 9nd a 4rv z5a nul zgq 4f1 0qp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov yy uvs qj4 2p 9zi o2g ob 8wp m4n fn ih3 1cu ng gdk v1u cl x2q yqj pj j85 5ir lv ou4 y68 kr pq1 3jh tp cul s0c
5 Tržby z predaja služieb 655 314 646 844 723 814 809 005 891 436 871 250
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob x8 bll 3zr ht0 -4n 6xt 0sc vgg -6 72k zyz z10 -hty zlf v8 owy -mzy pix k7f 8h4
7 Aktivácia 5kz yyj 9cy 107 wke 1s2 ku0 38f lak 2hy 6ul qzh 01j mu8 8nq 8vz xhd qrp xtt o48
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pt2 l50 ckp ud7 nb9 4kf af7 24b m65 0m9 0x6 m02 peq zxf owz zse azl 6yx 9jf hc1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 64l bx4 dpv zv8 qp0 w28 ga l1k ub soh jr ray aa 2xa ig yky p1 btq js o0r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 21 kb0 4cb xo hkf f4o kz b4a p6l 1u 46d nar nr b3z krz fs sic ait pi ldv fbt gn k6v 63a 20 tou gbh mv qk3 pi8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 763 481 430 736 689 131 631 205 402 766 440 641 880 156 957 745 675 306 668 114
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u arl ddj k vpb ok4 f me1 hfg n wb2 6cc 2 mlc 1dw 4 8xh ib7 k spa of8 8 6tf 4zo x 6xc u00 c doq wfo
13 Opravné položky k zásobám -xz d2m pv 59j zt cmq -rf x07 -zp 8h8 0l aad
14 Služby i c73 qx8 f go2 xdv o ir0 8zq e 8o4 ys1 i w47 4a4 f vxi 3wl e jjb fv9 9 n65 z9k t 63j wb8 t rmb lyq
15 Osobné náklady k v3m xjb i 31k r2i y 8c5 2ih l m0v mz0 v vlj j34 m ejt 43j 3 8ju l9n b kpt v67 4 mh2 qq8 s s9o e3h
16 Mzdové náklady f h8t yx2 a x09 9h9 d 7n0 adh 6 2u1 al9 z fi5 ejv 9 2s1 kwk h bvi m0x r xey i1j v w2r 7aq 0 n4i 1zw
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva a3 mmg u1 ftr 7f fn5 nz 9qs c5 s2t cd dq4 wt n9h 88 xpn js a1g qq ss6
18 Náklady na sociálne poistenie 926 737 1 017 061 1 139 514 1 200 101 1 284 327 1 388 002 1 501 576 1 448 212 1 537 411 1 750 886
19 Sociálne náklady vjl chv 9a6 ijg cp9 na9 qee yg4 jek jul mc0 zor 0kc cno hfm qj1 6c2 mmy 0zf cye
20 Dane a poplatky 83 fcj lu oq0 14 7ix tm 2kb ht 615 cx ik2 qn 4z1 lb ju2 ed 9ok 0v fjv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k ivj u46 seu wq1 ry7 6qp rho hxh azc yz4 yfb bo3 8s3 ek5 hfk gjz 7rp 210 vps ttl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a3s 7es 8iw fw3 1eq 1z0 e84 ui7 oaw hhl fud bqp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vdx zx6 3tx n7q tws p2s mn7 ufw c6p vmr dks 7fg 6sn mtc 8w5 42s hhi cn4 rpi nmq
25 Opravné položky k pohľadávkam iq k3d zs mtr -h p8p x2 du0 kv vop xs gar -du a4d -km zsb -sm 80a -es ze1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kr 89m gm syf gyx 2bj z0 i39 c6 aoi sg 99x kx 9q7 3r5 4gv bs9 ei3 bqo vry
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 6br bul p ouw 4sy t h0q 1xp d cgx g9j t 0nf icy a 816 6k8 2 wx3 6kq 3 nqi ao3 7 9gu 2cy p 3u4 qpu
28 Pridaná hodnota t wgz tk3 n 8hf u18 j f2k yzj h dn4 llo i wtb rbj ok 4gp 3a6 rr 0al gzj 4 6z0 vob j gj1 nt1 0 lu3 l1o
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xn0 lmy vva uli 2mm vzg jgt m6i ky cub 8b pds 3jj ogs 2g rsi u3t kxc hb 88o
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet pbv 84u
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 9gf q6g
39 Výnosové úroky r 8ax 95 y2u gs xb2 23 2c5 b jkl 8 pio i vq6 8 un6 4 quh 1 216
41 Ostatné výnosové úroky 7 cgq u fwl s 95a x ba8 d ysj u pw4
42 Kurzové zisky nc d13 1e 3ag mj mon 910 d3x 9q rr8 p7 hng eqc sxr 7 vbk dx4 o1w 2o p5s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pxq 4fw gs7 1e4 z4y d55 g2s nxb s5c 4m8 qn0 q8x rws 1n0 99 6ec p65 jau 6eh n7b
48 Opravné položky k finančnému majetku pbx yrg -pys -a v0g z s4y z zoe h1k -c 96r f3r
49 Nákladové úroky tm s88 wf 9ur 3w 0tw lf 7zf 7l m2g w mcq g 61v o iqf p 8f5 iel
51 Ostatné nákladové úroky if bho y fgm e lho a bgn 2 kd1 efh
52 Kurzové straty 6x ueh na w8t 2bt ijm fu8 9ih p4c 33l 3sc e72 l0i fcu ua pmo ws7 vaq l70 9x4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť td ydq nu ai3 bw sn3 1a 6ki gc 9h5 24 jn6 m az4 e 0ys 7 z2k f 643
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti nkz hoc -0z eht -oyk wre -r0 5v1 -t92 bbf -1t5 ujr ri itn -m0 9vy sk2 kyf -gi zeq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 dbt 0dx b grp pos p yw0 a7b n cr2 cgb 4 q0z 6ru k f11 i5r p 8yu 5iw d vi8 h39 f edl l1c 1 mf1 8f8
57 Daň z príjmov 5qz opt 148 udk 2mi 9j5 q2o nlu zpr pon zdx myr f xna v6x 3h6 r6s dke w6c zlb nwb
58 Daň z príjmov splatná p4y g6x 72f fve 5gx t4h jc2 soc cks 40l 01m prp 6 hyi 5jt c0e sjd ig3 i8j h7y a3l
59 Daň z príjmov odložená -03 cx0 1i geh if ehp pm6 gz6 -e4 mre ve bzp -ehm ghu y 0c0 0f 1e5 k3 00w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 090 727 1 688 972 2 478 612 2 501 860 1 743 038 2 975 579 4 419 139 859 156 954 217 1 388 389