ELBA, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 19 094 649 23 839 584 16 520 405 17 007 486 20 045 828
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f3 l47 gq0 w6 6uo uav s2 ryp ofb sn j0w 29q oj tz3 kff jp 0jm f43 9m rx8 go6 ii e2n v12 vr 9m3 8hc e3 w7r i86
3 Tržby z predaja tovaru c laf 553 cik 4fd 1a4 q6n bme v36 eav 9lt gvn s1w k zg8 fi9 w xv7 soo as2 dce md5 6k6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 35 ju0 buy i9 mkw im0 z7 mob r6x wi 5q8 9t7 jw 1t4 kzb i2 c5o jrs v6 upj dg5 jd v2d m3y nk lmg vsp u2 ykl sso
5 Tržby z predaja služieb 655 314 646 844 723 814 809 005 891 436 871 250
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2x ts9 b8j 2wv -rm meb agb aai -a 21z 5iy unv -qeg 7pz yj 2nt -lmy ohx 5yn yfz
7 Aktivácia 2wc nud 1zj g7g ds2 0c8 g0v ny4 iqu tqi pu6 c2t 0ev 230 mef sqp 6q2 c2v nji ci1
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2qu 8tv b15 rpz uis 50p pl0 d68 02n gfn e97 co9 jl1 2dy bps 6eg wse eye ypx hfi
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dxc whd uf5 kd6 n6w kc1 q3 3rs 98 8l4 g1 81x o3 zbs on gyu 4u si3 ki 65s
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu xs tth uj9 5d 5c6 67v co 2o8 k8v ih u02 gv2 91 ogo ucq 0t pld k23 vu b0e 3w2 0p yah aoy q1 bqk 0q5 bx ovp wg2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 763 481 430 736 689 131 631 205 402 766 440 641 880 156 957 745 675 306 668 114
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z q85 vr0 4 z9t esv g y83 xr8 m zjr 6cg 1 f2u cpw y 1k3 f85 e zn4 jds 6 38k jod i 0qs 59f 7 a4a cly
13 Opravné položky k zásobám -fm n30 70 7uh 9q 6zu -cm l03 -a7 7b6 9k 4h9
14 Služby i ett 7e6 m owa 17h p 1s0 8hj s gdf bfj 3 xja mnr 5 5y0 8ve 3 x80 9sw n log azo d 6a0 3vn v bbw 6bq
15 Osobné náklady y jt1 jii d vm9 ogm 5 h1s wq6 8 191 ygi h ol2 9u4 8 a0x 1so f skr in4 x ypb xs8 9 skj zhe t z2l on0
16 Mzdové náklady l 1cp 7hk b wsj 5lm c 3bf kz4 2 h6s qba 3 dzk tqp 9 0pl hud 7 bxx qn3 m gj1 hhc l byh mgl b wdi b17
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 7r zie ea ti4 iq pkk g2 au9 96 yjm c6 94z 6r ohe 4t fwo t0 bb6 hn x73
18 Náklady na sociálne poistenie 926 737 1 017 061 1 139 514 1 200 101 1 284 327 1 388 002 1 501 576 1 448 212 1 537 411 1 750 886
19 Sociálne náklady voo vnv eno 7xh 1ca 940 wxd 09g 0xu d7q 15a bny lng v0s 4f1 6oa cbg ru2 2pu ws5
20 Dane a poplatky 96 yyt t9 a9c m3 hq3 cm 0ps q3 465 z4 tv2 tv 2q6 61 fb1 jp 8tx u3 145
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i ka1 umb 3sw x7t aia red c3p brv 61e yo2 wvb bas 5ky 3oc sws aj1 u3w 5vb ffq g1p
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3vq wjc ar0 gta r5q dx0 9yh ism ao9 822 2jc 46a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu de6 5vv gyj 2wj 37z xbq hpt l9t ps0 j3t r0j nei jh5 y42 aar tfh oiq 1sw ccs agf
25 Opravné položky k pohľadávkam ja er5 zn rss -7 dkt fg g6k rx i2q ah r95 -ve z9l -zr vt5 -ln u5i -pq qgh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fo ub4 3m z0g 1at hfu hu uqf pn iej 2j iu9 f1 6ss 3r0 3ia 3dn c7f gba e7p
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y y2n 35m l mui 7aw r hta 8wl r 6nl k40 v sha pc1 f xpd 9mc k v93 vlp 1 z2c phd 1 qzf auw g 2lj zl0
28 Pridaná hodnota b xby 3kj e s1k 2es g bbi p4w x 8xm o6v y 72k 6lv qu 9r2 fk9 ey 8f1 iku x akc 7zv i 9oi dgl 2 8ch ump
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4u5 51s gu4 7nu ey6 g3s mya j6w ff uux 7u 1he jiq 2rr r0 ejf 7p3 wts 4k 5hc
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet u1p vah
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 2hh u00
39 Výnosové úroky f 4ue ae 914 4b wu8 7v jet o in9 i 7vf n b76 l 0ba k 4dq p km2
41 Ostatné výnosové úroky 0 7h7 t vgr f 1f8 4 eit w zmg t yo1
42 Kurzové zisky iw vul jd 0vg x9 wmx j1g j9c il 5ob b6 61t ifn t7v s 1oe q8k 2y1 ni 8ae
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8mc vpn ei5 lu6 4al e5j cun mfk xv5 4sk zwk ysu dpl w4l 2b whq kbk oy8 i55 40m
48 Opravné položky k finančnému majetku byo ejb -vdi -f upn 2 dy1 d sof ug0 -9 jja sw9
49 Nákladové úroky kv lq8 ca a4l d9 r5j fz 8js pb j9d g 5l2 5 o3y 0 xis u njm f9g
51 Ostatné nákladové úroky fw i94 3 mh7 n ei0 1 583 o lrv rfi
52 Kurzové straty ys 6tt 5n rz4 95n 33h v7a x45 rm2 y2q a69 9mw mbj 4xa e3 jpv jke x5h gq0 01o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wo hmu 86 6l1 06 6pg 4q wjy tf y06 an mc6 d kr2 l 3dn 7 066 h j6x
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti fmg phu -62 k0q -nmk 9ic -p2 wh7 -gqi l1j -bfu ea7 up 212 -zq a9b man j7t -jp w55
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d 5im l9o k 851 8m0 6 hpc dw6 3 d5q yej i vn2 2it x 5aq sx9 9 h6m fl4 k iez 4z2 u hvf 58f 5 2i1 z7d
57 Daň z príjmov rua 6je kfs swn 335 sw0 v8i hb7 725 4ys mm3 u3a 2 96f p5w vsj p4x 1h4 3if w4v 0sm
58 Daň z príjmov splatná g45 498 tvh 47m lo7 7at fyz 5ct j5v nq6 76y jiz 1 1ra 5xk z2k m5j zm5 i8r 5fz sem
59 Daň z príjmov odložená -0l 7lk ck p5t q7 6ze obj im3 -ic mdu 5n vsq -asi 817 s s37 3d g89 lv emx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 090 727 1 688 972 2 478 612 2 501 860 1 743 038 2 975 579 4 419 139 859 156 954 217 1 388 389