REMA TIP TOP INCO - SK, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2423/S
Dátum vzniku
20.01.1995
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Konateľ Ing. Milan Kramár nekoná a nepodpisuje za spoločnosť vo veciach týkajúcich sa nakladania s nehnuteľnosťami spoločnosti.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • pneuservisné služby (od 22.2.2000)
 • lepenie a oprava dopravníkových pásov (od 22.2.2000)
 • organizácia kurzov, školenia (od 22.2.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (od 20.1.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 20.1.1995)
 • prenájom strojov a zariadení (od 20.1.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na zasadnutí Valného zhromaždenia, konanom dňa 13.11.2001, bol schválený Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.10.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie, konané dňa 19.6.1998, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 3.
 • Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 11.11.1997.
 • Zapisuje sa Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 10.4.1996.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.11.1994 podľa §§ 21, 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6629
Uložené listiny
 • Účtovná závierka r. 2004, správa auditora
 • Zápisnica z VZ
 • účtovná závierka 2005
 • účtovná závierka 2006
 • správa audítora 2006
 • zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
 • správa audítora 2007
 • účtovná závierka 2007
 • zápisnica z valného zhroaždenia
 • ÚZ 2008
 • správa audítora 2008
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • ÚZ 2009
 • správa audítora 2009
 • ÚZ r. 2010+audit.správa+zápisnica VZ
 • ÚZ 2011 + správa nezávislého audítora + zápisnica z valného zhromaždenia
 • SZ úplné znenie
 • Zápisnica VZ
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku
 • vyhlásenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • ÚZ 2012 + zápisnica + správa auditora
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka 2002+ správa audítora
 • Zápis z VZ
 • Účtovná závierka 2001+ správa audítora + zápisnica
 • účtovná závierka 2003
 • správa audítora 2003
 • podpisový vzor
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Dátum aktualizácie
13.11.2019
Domény