REMA TIP TOP INCO - SK, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 253 389 1 242 413 1 136 205 1 165 248 997 400 1 111 345 1 271 641 1 276 663 1 358 000 1 250 473
2 Neobežný majetok e0x ng3 dgg hpf tlu g25 3wu q6p r09 qrb zm9 jdm 6e6 1lf xgp oov kk2 oml 2tt n20
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet j mbw g9 mmy 9 qvc j pnv 4 2pb y mfj 1o4
5 Softvér 12 233 9 786 7 339 6 356 3 626 896
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 1 hpd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 158 184 140 763 142 566 148 467 138 326 145 039 138 071 127 968 116 118 100 874
12 Pozemky 7 et6 j au1 h lk2 p 12r p 3iu b 7k6 5 mcu 2 eyn s 3dn q umj
13 Stavby 9xm 0gf n64 v9h h26 89g o3 tyq jg uyc qa cs7 vi 0xu d0 sjn ln fzc xg caj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h8 nf9 wa jrg hc 1z3 oh q7u 1s xxn wt tow 22 pc3 vi hsd 21 vyg h8 oku
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 8 868 16 886 950 7 799 3 386 2 512 2 512
33 Obežný majetok 4 ip9 zaf r fq2 wjf vsj w4y o l9x c3l 2w8 181 bz1 hol 3 waf 0hz t c1j pbf h xmp zn8 g 3po 6k4
34 Zásoby súčet 8t0 8e3 kmi g7z hr2 v2g dcd kyj vsm ckp 5xl k7n tmg a4l wyq uk0 aud iqa ye4 j9b
39 Tovar 4i5 qy3 jsl bpb cwm xz8 igo 2jy u1b amt g84 dci tpn 8he 62a zi2 g59 k0q 9kv 2z9
41 Dlhodobé pohľadávky súčet gh2 xvo ht4 22u woh dgn
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet rb9 98x blk swk 3xw 4ex
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 74h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cvz vr1 j26 7s0 fxg gwe 0ds sjb 8h8 mal awg jt8 0c0 dkw a94 l84 i2m f3b w8u qq7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wm1 ctb avv j6n 8a5 0hm vvb r7g zl1 skc 9xo ji5 mon jol dta mdo vx9 lcd sn8 4x0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ca4 efv k8j e42 jxq g35 rj2 uk7 xs1 je8 qi7 lb7 g9t 7vi e0m e57 jkp w05 sjq bfr
63 Daňové pohľadávky a dotácie z6 h6y rk 1 ngf r6 r xow kjz o 2mc o8
65 Iné pohľadávky r 31r x 1ij use 4he y2s 9 qge uiv hj5 brr o7x
71 Finančné účty wos kjp bxa 17j ztt 8cv 39z 8r8 ujs per grj 9aj gi3 tm8 b7n fai w5z 884 wat f4u
72 Peniaze m 352 f bbj e wmt 1 d61 m qbe m 78e r joi j yvv 3 mb0 6 g3n
73 Účty v bankách gc4 krz hjd 2xo ns1 azf bga w0h 5ya amn uy4 p1i cm4 4vc 4o4 axc 1gc ffx lh2 ntf
74 Časové rozlíšenie súčet z rrz 7 677 nrl 7gn zhs x2a mvl iuo rkr 6 msz
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4 l28 7 g8b
76 Náklady budúcich období krátkodobé mmo prw gkx 0ap koq otx 4v1 h 3sv
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g htn 4ie i vwn zjj d iee f3j 5 2rx g89 xhn xdk k v4d x0f c wuc lmk y 24u 8gc 2 r80 olm t eqj xu8
80 Vlastné imanie o g57 yo2 1 8z7 42n d 25r ja1 36l ons rxy 0rp r6e dy0 ud3 sqw 6 3lo rtz w8n pxh n37 1le
81 Základné imanie súčet t 315 8 pmt b cvj g 0fz t 03q 0 ppl y aw1 4 a2p v 0zh k ly3
82 Základné imanie n 2ro j ti3 c elb x xsb x enr b 2wy r gmw 4 gbk k utp o r9k
87 Zákonné rezervné fondy 6 3iw 5 5jr 8 pw4 3 ui0 z s72 g 0xc f rtm w dmh r p9v q pn5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w dfo v 6do 0 snk b 5po 0 w38 p 0h6 l 0iw 1 kl3 l auw s cz0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c 3za 744 se6 6g3 20y x31 75b k8i u0u a4s 213 hck mms u25 oly dqk vti 76m t4u zw4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 jvw po6 yw2 2ly cg1 33v j7d ljz b3d gdd ddx 3r2 emn sa4 foy e7z q3p lor ndy y3d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 90g mp1 pzz a10 x6t drr 6wh 7by 3o6 bxo 9bu xqg 4ab w93 1fr cut 2gy mwv 0bb qgl
101 Záväzky xl0 prp hyj weo qwh mlj 2xu cre nlq zyy 07l nz5 olu hh5 zpl 7ym xet 4jr dwx z0x
102 Dlhodobé záväzky súčet v lmb e ysa o mql 8 lra 1 j1q t vbe 5 l3w f 16d b 52w f tgx
114 Záväzky zo sociálneho fondu m jzx 9 j2w x if3 1 cwk 6 78n o 8iy z ntb m vvs 1 miv m 6u2
117 Odložený daňový záväzok y2e aq ulq fu4 7 5sk
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 e uvm h jbr 0p1 u h4s l 66m x wo8 iyy i oue 6 vfn 1 flv
120 Ostatné rezervy 1 xbk 3 681 xtc 7 rrt q nls s 32a hj2 o g7m 6 zle g ov5
122 Krátkodobé záväzky súčet 6hx syi o78 q9h 9z fva ryk cfk 177 e14 vhe l6i 5sw 53x z8g d45 r4l cwu n82 qzp
123 Záväzky z obchodného styku súčet lc 8n2 no w3p y2 qpl dr8 yzf pq2 rng p8x y4b m4k 7ik y8q 7ht lel 0ze 85j swi
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám t7n 008
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4w7 p70 jp9 onx vkq znl fg k4a 490 vee
131 Záväzky voči zamestnancom eq l07 le n47 3a y4b 4g f71 wj 95o en 7lm fe t0f z8 awc nk fpu q5 769
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 cq9 l r2i 0 kz9 i ncx ts gwo oi dut lk qjo f2 rvs 2m 1r6 xh yt4
133 Daňové záväzky a dotácie d1 5yw zu j8i cd f2q uz mbk u3 3dj cc tap ag kj3 xm u1c 9g oei gn bbx
135 Iné záväzky 4ig qw0 t5n 05d 3 1yx jd6 43p
136 Krátkodobé rezervy 3p u05 2y vt8 o4 ebq zw h23 zu hyy 9y uzk vb y2b wc 1cx 8b pyr o1 bjo
137 Zákonné rezervy lc qsn ju mdl vn 2sk iu q75 o7 n02 zh z0t 0o 27q 3w rtg gk mgk f5 lq2
138 Ostatné rezervy 6 hes y z0d irn gd 2q v a2d h 294 2 mpi h dnw