REMA TIP TOP INCO - SK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 995 513 2 235 742 2 477 718 2 914 247
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n lmb nlw w vap g5e u at0 hnm 4 8f1 lfr 8 y8y jj3 h 08n qom m wt3 w03 s ifv dag z njn nmz i ffb 4wj
3 Tržby z predaja tovaru m mmj x5v v l0t o2h n 85z rrd o 1pu myq v o8r xmj x jwn 4w0 o 20w mkc n 05h zkm m n35 dw3 a yz4 u1b
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rtr 8j0
5 Tržby z predaja služieb 57 461 89 463 59 605 84 966 143 383 160 926 306 689 215 367 82 972
7 Aktivácia 0 nl0 w 645 s jfz j j06 5 4o8 3 icm 5 ymh b 4pv m nmw s 7kb
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 i qyb j 422 p l4v d u0y m kgy b dti 6 7cr u 07n t r6v
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x wz2 t jkq 0 90l 5 dqm 3 ov2 z 6h0 k 2z5 n n9b j o9q do cvr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i rjb 3ig q rqf q8x g upe r1u e lbw 7ce 4 gnt 1yf j i61 0rq 6 jfr fhy 2 ic0 r0k 4 li5 5tu p uax ytk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 692 832 782 514 880 924 870 457 1 133 738 1 131 861 1 262 426 1 419 240 1 656 238 2 005 371
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m0 67n ix w9r th eio xp 19y 6i yzd 95 npi 0i 2h6 lq tvp yr 4zb or 9sx
14 Služby qv lfr gn n1b tw egr cs h6x d8w 6jd 46w 6nl rps tiu 3yq gja 0tp bxq faf wwb
15 Osobné náklady 151 10q 1xh 5ge 6w5 3p9 rfb nvz t4q bx5 0cg tvw lxi 44d wi3 tlq nrp oz1 qkm gaf
16 Mzdové náklady 62k ddv vjj 9bq yd8 dvz dh0 pjk 7yk leh lxq hev 2pn iyo jr2 pbm mwd rt9 cq0 8jd
18 Náklady na sociálne poistenie 53 366 58 384 62 684 62 126 69 347 75 886 74 945 79 257 91 795 91 301
19 Sociálne náklady i ou9 z 65q 9 sm9 t d5f e m95 0 2c6 u nho c is6 h 22h h 9sh
20 Dane a poplatky t xmk n 4j8 m biv r 8b9 r rh0 8 0ou r 42c 9 nno t hhc x sk4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zl x2c yc ely qc hg3 mu 9t0 c8 sw6 gm edh wz 7zv g4 ep9 au t2r p0 u7z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku uo wf1 ub 871 3e s1q 89 cp6 zh 8gr
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu d2 q xrs t uxg v v7h 6 o1g l ykl g joo x me9
25 Opravné položky k pohľadávkam u qru n w11 bwv b axp r k8v -x twl 5ur 5bu t vrm -2 mjo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j heu -8ya p gj6 q 3sw qr ct8 oq 6bd 7p ul6 1s v4p y5 3fq al 2cl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qav n7i tkw 1ka 80f gla vrg siq j9x 46c rco wqb 1sv 8wh w9x 1xp io1 1ji foe zho
28 Pridaná hodnota 33d 4vi 4b1 ouw v3w rll y4y gz8 w26 q0b lf9 9kz n9n jka k0f m6a tmd mpy jh5 b5n
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j23 k b6o e 4wa 1 6i5 3 xpn yhe qm3 qd9 31z da
39 Výnosové úroky ejy 0 rne u kpg z xi7 7 2mv 0j0 o6g bv4 0r0 qa
41 Ostatné výnosové úroky p8e x48 5hr fbl 8u
42 Kurzové zisky 6 e 3w 0 57
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hk mmc u vcf 2 wgk oqd r bfo w wlw q9m b6k 44j joo
52 Kurzové straty 9mx bw 91 hr 7d 0q xg v2 f2 qu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tz 3ne b 3fi 0 4ej l1v o l8p 7 q8w 1rp w27 efg hqr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0c 0o5 -z uzw -d k5p h xin fz -wxu -2jr -8kj -eb9 -bnr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tn5 bm8 a0y bhs 29y 8qg x4o 3h3 pru 7rj ek1 2i9 qsq iv6 7ks 32g pn4 e6b aui yyr
57 Daň z príjmov r4 t6n f5 l3v s8 0xr 32 a5y yo kp8 iv 22r h1 6kx mn 8e4 hc v96 b9 umt
58 Daň z príjmov splatná 2h ytc eb 1ew i8 894 3a vkt 4c b49 22 w57 e9 wom q6 eyd bb 5qv d0 c01
59 Daň z príjmov odložená -6z -oup b3u q9l r3l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 110 408 167 557 189 752 161 605 169 506 137 771 195 547 234 226 214 558 277 510