REMA TIP TOP INCO - SK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 995 513 2 235 742 2 477 718 2 914 247
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b sxt e2v u uzq aaj t 2k6 w99 d tjb olv 0 p3w 3sh 0 rbc 4uk p htx 60z 1 ftt 41k q rt2 539 9 olz ni7
3 Tržby z predaja tovaru a 92p vsa s v0t pbe 4 l5b pfa z u34 y00 d tn9 uaq h f24 58h 6 j6r g86 9 e6t ri1 x vn0 1ua 2 pcl yvo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c3u 6cz
5 Tržby z predaja služieb 57 461 89 463 59 605 84 966 143 383 160 926 306 689 215 367 82 972
7 Aktivácia 9 k9c 1 eik 6 bqr c 19h 1 pqt f jbs x yae r v4x y kdz h 8ba
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1 5 z1x t mza n 5ll 0 r7r 7 kok d t7f o dq6 y k09 2 2r8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b 63x v yg1 u 586 n u29 2 aw4 3 arh 0 hjn 1 jv6 8 l3s 6z ym8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p bhd 24z z j31 g0u q h95 5l8 g p0r hj3 9 7nw 4bj 0 8hv x0s e dyc xyb l osc 4xy e fs1 vwx 0 8iz dfs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 692 832 782 514 880 924 870 457 1 133 738 1 131 861 1 262 426 1 419 240 1 656 238 2 005 371
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2s tfu dj gj0 xy 8v2 e0 yki mm vtb 74 3e7 gj gqe ei 24g wf q41 9c vcs
14 Služby 5m x84 14 a6b xi wem l2 0x5 e89 t33 n0k nsh 47t xod f48 xbb 0m7 s5o 6iw rdz
15 Osobné náklady u07 8gg d2n pk3 ii1 p2k xci 3nk kc7 l76 38a r37 1to swl fdl 0el 8tb 4fn c0n 9ym
16 Mzdové náklady vmj nlj 3lz mjx s9i 1sg w88 fq3 gp1 4my oo6 922 ce5 gbq wzk dg9 34k ju9 qcn nxc
18 Náklady na sociálne poistenie 53 366 58 384 62 684 62 126 69 347 75 886 74 945 79 257 91 795 91 301
19 Sociálne náklady 9 4ts r m23 k 6mr b 0v1 8 w0n j 6xj r 84w 2 uts 2 kl5 u qsg
20 Dane a poplatky 5 8yr 3 n5i g gub c 812 7 rrh a j4b d 0pk y 5im n 648 n jmp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l3 kjh mt wdx t4 oiv ta wgs 89 u2q ug ism l6 jxd 7n o1c u2 wd7 zf yxg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mm rqu jd k80 ir rua 4m 75r qn 408
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h7 e epj s 995 i ov5 d x6y n qp7 z p45 e 9et
25 Opravné položky k pohľadávkam 5 sy9 v hoy pa3 0 j9s v hwg -m 0ym jk0 2fb w jxr -r w1t
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o r7k -ueo p b4p o bgo kw 1ae yo 7tc 66 a2l uw q23 f6 qpi xh x34
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tic l0q yo1 7lz 8td 640 0cr pjt 2sy x6f rye kwx 60d jqi oim 1x0 w8k 87g tor y1z
28 Pridaná hodnota g18 ggv igr 3s9 utl mt9 q0e 69p 64e 8dt pdu mpe 5xk bfc 608 mtk fsl 358 xw4 fyk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu wid u 7k1 0 5qs v avl g idy v2m 11d j50 air lw
39 Výnosové úroky oc3 l qxv z nsc 5 pvo w bfd r7q 1eo b9q es5 25
41 Ostatné výnosové úroky wsf 07h 7as xgl 5h
42 Kurzové zisky q z t9 v n6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6w 149 x wtw f wse y4v x zfp i qn7 fk8 uo6 aaj uls
52 Kurzové straty 2du a2 r2 9u 6h gc re y0 bv 7z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 mr3 b 4z4 s ny9 10p a 76m d xof 37d q4v vvz kg1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pl xrz -0 mfr -m lr5 e eqs 61 -hyx -iyg -l42 -1rx -ux7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením u22 cwf 37f 9uw uv2 1ct r99 yuz ob2 xbr 0qr mq4 f0o a0a jr1 p9i ul8 pw8 p3j gl2
57 Daň z príjmov oo oec b4 xip q8 u4m jg nhu ff lpr kw w91 ya 9vb r2 kq3 hs 0ax ow 0re
58 Daň z príjmov splatná f4 pnb bd 83r 4t 0m8 3q m10 cz vzx sn ish ie rhm lc 3zi qr j5j oj skz
59 Daň z príjmov odložená -gs -1n4 qd9 isf 4d4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 110 408 167 557 189 752 161 605 169 506 137 771 195 547 234 226 214 558 277 510