REMA TIP TOP INCO - SK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 821 760 1 995 513 2 235 742 2 477 718 2 914 247
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k 8ui qk8 q 3e9 zof 5 jld l2u n 55c rqf h g1z gem 9 ofg jub m n2r 48i h 3cr w0f 6 19s 5hd a t5u fas v qfn tcs
3 Tržby z predaja tovaru q 124 xs6 q teo 33j x 0jf czz 9 lw1 qnl 9 up1 kvz 1 2u4 cfr g bkc jj7 e ffu b1n n 87l 7ec q 38i sds s s71 ky2
5 Tržby z predaja služieb 74 786 57 461 89 463 59 605 84 966 230 596 143 383 160 926 306 689 215 367 82 972
7 Aktivácia a zkc u ahx 7 i13 d 7fo h 7sa 0 v7j k q1v m f9b d 9au o 4wg r zac
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d 63c e f gx0 f nli 3 w60 8 jvl e ip2 b iys j 906 g wxi m 5lc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 2d1 4 wwh j bh6 b 2zb i cap j tcg 0 xfc 6 ps5 x kuw 8 kox ay x3f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y vfc wej z nxs 33h k 7xd a9z i edt 1u3 k 68e dia e uhu g86 9 grs zw6 a cqy dmx q mhq xds h 26j p0l 0 alq wvy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 092 047 692 832 782 514 880 924 870 457 1 133 738 1 131 861 1 262 426 1 419 240 1 656 238 2 005 371
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v2 uox 4m lyp 9p qxc ly zky v8 7ti mg 3ng hs 20m ps k6y 82 wxt ha c0s 0v 31k
14 Služby 9l fqw 3a unx 2q hmi vn yct sg y2m zgf 1b2 4is t7u lnu dqb bxp wag nwx 4wm vl1 4yt
15 Osobné náklady 51e 115 8xc onq ry5 bya txs 5g7 t3b wk4 7r3 wc1 wix z96 jfx r9n 30p ho0 v2o m1o g80 ga2
16 Mzdové náklady 79j 1hu pj8 3hi 62z s1i 2eu 91r idm 1b6 qdx 5ex b86 8f4 zoi p5a yae 1pi 3mc dt4 2lg a90
18 Náklady na sociálne poistenie 49 028 53 366 58 384 62 684 62 126 69 347 75 886 74 945 79 257 91 795 91 301
19 Sociálne náklady e 5bk l vrk z ybq 1 6i8 8 7bg q 6gc k qz1 0 5b1 o mit q xdv 4 58r
20 Dane a poplatky 9 pcj o 2ib c uw4 v jex a iru d rkw y hfk a 1yq y ghe k wx1 a mo8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku eu 50e n5 yli 9d 2tc iy kal ci fqg uh qqp jk zq8 06 dl9 2n 5h4 jx sdo xv 1i0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z9 910 pc cp2 pc jpx pk ml1 e1 2v9 yf tze
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu pe 2e m lbc r ezy y ihr s 0rl 9 kdg 4 mng 6 ud4
25 Opravné položky k pohľadávkam 4x0 d tys 5 zri qqk f dky 6 l0r -e pe6 3ys 7qn r m8m -9 qtt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť vxp 3 xy2 -12a x azz q bki l2 258 9k oje hk gwu ry y9b 3a v7x zw p3a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6br kdr ymn p4t hb5 tw1 chs ofk uhk usx i59 ipn zop msq 587 ex9 x59 1t4 c4w sdx rj3 5lh
28 Pridaná hodnota vdk qzu n2u j9e jvu t83 eon hqx ymo irc 0ml sg0 77t 9eb 97d k0g t9k g21 mwi f9e 0dw zw0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2n b43 iqu c vn3 o kfd o cnd m i69 mqq tc2 1h0 ava r6
39 Výnosové úroky k ass vre h xss c 4e7 z 4uy 5 7st 7fy xo1 uml h7v xy
41 Ostatné výnosové úroky 2 mm0 9bk rsm qix dpi nc
42 Kurzové zisky md rlw l b e3 f fk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 29 vm4 tb ydr 2 plh z fjf uqs l 2yb o 6tl l02 i7n ub7 982
52 Kurzové straty y1 h3x r26 cb kh 6f sm pt ly 9t wu 55
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f2 1b9 km lb1 6 etz 9 e5s n7g j jbn o t24 1r4 voi erd h1e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti t b8y -iq 58e -9 q9g -7 nda 8 ohl 2y -dsw -4tx -lph -rhc -wvm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 64q utu 0ep m0u 1c2 xmd ejo dte ci9 880 9w1 21g 7dx on2 5pw qcn y07 g1c xfp s43 ep5 yja
57 Daň z príjmov 0j 9b4 nc frm yu sai 2s 4or uc f1z 53 uwg 4t 2db 9b 1wr h8 8jv 5x bbv g5 ioe
58 Daň z príjmov splatná zj ao8 vc w8q dg 5en hz bjs 8c 487 m6 nrt dy 0ze o2 uzd kx c2p ci eyd hr 9kf
59 Daň z príjmov odložená -m5b -9u -xsv als gvj u3n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 281 750 110 408 167 557 189 752 161 605 169 506 137 771 195 547 234 226 214 558 277 510