DomSTAV, spol.s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2466/L
Dátum vzniku
02.02.1995
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.1995)
 • maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 2.2.1995)
 • stavebníctvo-vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídlištných celkov/ (od 2.2.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 21.11.1996 bol schválený dodatok č. 2 k zakladateľskej listine. Na valnom zhromaždení dňa 30.12.2003 bola schválená ročná účtovná závierka za rok 2002.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5. 1998 bol schválený Dodatok č. 3 k Zakladateľskej listine.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.2.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 6785
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 2/95, zo dňa 4.1.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Výročná správa 2007+ÚZ
 • Účtovná závierka 2008 + poznámky + VS 2008 + SNA
 • účtovná závierka 2010 + poznámky + VS + SNA + rozzhodnutie 30.05.2011
 • Konsolidovaná účt. závierka 1996 + príloha + SNA
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
 • audítorská správa o konsolidovanej účtovnej závierke 1997
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 4.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • NZ 2/95, zápis. VZ, úplné znenie ZL, dodatky 1-3, pod. vzor,
 • Rozhodnutie o premene na EUR, Úplné znenie ZL
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účt. závierka 2002,
 • Účtov. závierka 2003,
 • Rozhodnutie spoločníka, účt. závierka 2004,
 • Účt. závierka 2005, výročná správa 2005, audit. správa 2005,
 • účtovná závierka 2006, výročná správa 2006, správa nezávislého audítora
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Rozhodnutie
 • Konsolidovaná súvaha k 31/12/1996
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
Dátum aktualizácie
21.09.2020
Domény