DomSTAV, spol.s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 091 412 3 079 889 3 114 054 3 133 988 3 556 933
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y gcp ic1 r 9e3 sxe 9 81a mxp 5 k30 a58 y kzk 3b6 4 bjl 20s l ehs lyh b jqh 47o n npl 19j b 90t y7r v 2w1 mo6
3 Tržby z predaja tovaru r u4r kv8 a pty k9m 9 ysm 9n6 s vos nke t os6 ojb c qf8 6hm 4 wsu uov r san ok7 5 lzo mg8 q 2ri awo v 67f mrc
5 Tržby z predaja služieb 26 588 59 194 12 779 31 048 24 188 27 005 8 985 38 844 8 161 15 018 57 454
7 Aktivácia je r3r 03 88u hq 2e6 m y50
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 mym 6 v13 t5 qii n4 p bd0 g2x 8 es 972 s id2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 21 mhe i kvd c dn8 a evv r y36 9 a7g v ef8 sn 44c 1 p4c ho 080 s bx8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n irx h0a j mcy g8z e pml o2o c qs5 6ah a 04t ko6 8 omz o5i u cxt za2 1 zvj obi n jhb vjv t tzj th5 y 47z lj0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 132 178 2 921 956 2 674 661 2 593 150 2 149 493 2 326 678 2 500 143 2 462 664 2 516 688 2 534 252 2 866 460
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d3 suw nk o4n 5n 1vw dt sxj kr onj mr m4t uz 9dh tq 3et 8y q8k w2 h1b ff o3u
14 Služby 7rw jfg rme xol u2c d54 aa5 fiy 1m 1jk 10i 8ru imr j0i umo t0a iib 60j 61 1px bg1 t7b
15 Osobné náklady p5w yg1 8zp 5q1 3o6 qnz 7b8 i0t z70 wjp 7ao 7mn jzi wit z4g kzu ofs lw7 m3z 57j uu3 5tl
16 Mzdové náklady mz9 079 srl u00 mkt rgs olt 13t gp7 xl1 lq7 qrn 9ek fsw y59 g26 oj5 khp gep 4wl 95j f45
18 Náklady na sociálne poistenie 84 843 84 257 88 574 79 082 77 237 72 788 78 559 82 418 83 075 93 294 95 738
19 Sociálne náklady ag 329 r4 u9t 9g zrz y7 1sw 72 4ct o5 erf 9m 2gg u5 laa xw ge7 vl chv r6 vow
20 Dane a poplatky cg 7sk 7r du2 yb 7v3 4p 0wj in kec 9r goy o7 3b0 pa d6r 7w 2ui wg czl 4m s8p
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku us agx u2 fvh v5 fli s3 ynu ob z1e 20 bvs nf dw2 gf 9pb w3 lgq fv dd6 sf 9op
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v8 end iy 3eq 7s gns ok rz3 xd 1yv ae pm3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e5n 9c 6ac z7m ku wwu r p8n
25 Opravné položky k pohľadávkam ioi -a a16 -u39 -7 h9a 69 s8m f jlc n iex c ewi p gqu g y3r z3 7ab
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h6 9y9 x ama x8 bqi n ltt q 605 xt jb0 s3 78j o lk0 p z68 i 7k2 z vec
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qjt aq3 gp 6lx xt q5u vi 2rh -7t g3u 6k qny 7z e8h rl l9m 42 2y8 d0 v13 x7 xu4
28 Pridaná hodnota hl4 y7p kol pmk 418 lxq x1y psn pqr ld8 v0v chu 54m vdd puo n28 qn2 coq hkw 7bs b6h h9u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9o g p
39 Výnosové úroky e
42 Kurzové zisky rz g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sf ayn kv tc7 78 cer qv 9qk 8i hs7 xf d43 e9 7rb 0y ei6 4m jrw xg ucx yk 1qe
49 Nákladové úroky os dxu sz 30k 5v 7yu d9 8cu pv 5mi n1 7c9 5k e1v n1 7rw z8 rqi 99 cj1 r3 pwk
51 Ostatné nákladové úroky ut l80 x0 vrk 7m jdn zf 0fn x6 00s l2 yzj
52 Kurzové straty y 5y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ja xfu kt u3s u2 73l 4 v6y 1 pws l agq z g42 7 ceb t7 4sd xc 5ar 2 lhy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7e 64n -n2 ksi -e3 fzn -vk yzd -vh gjc -mm 980 -u1 lmg -ss 6qw -bo n9f -er bdv -ro 7fy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením uiv rcf xb 7db 5c 6wu x es0 -sr 9gc xt nmy 2w lsk wo vcb vd a2a g whu 9 6f1
57 Daň z príjmov pn 3yy k swg 1 h3m f ips -4m3 -c0k 1 0w4 1 s7f g kbi f y12 k 8dk
58 Daň z príjmov splatná la qiy a3 0p8 8 t0n e ohs e goe 8 lk5 5 ctt c yr2 f uji
59 Daň z príjmov odložená -hkf -g 9f7 -k tng -0hm -2b5 -8sn zn0 uxa s op2 08l -waw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 204 508 38 716 16 264 4 286 -59 381 33 983 17 197 17 120 17 383 4 316 1 737