DomSTAV, spol.s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 091 412 3 079 889 3 114 054 3 133 988 3 556 933
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l g4i jly h 5bu wu6 j mpw 1u2 o 1r7 4zl u uqo h04 8 5va 0io t nxb h8v 4 0qw s2c p fkr rir i m4v ldp e xs0 24u
3 Tržby z predaja tovaru 0 nkl 2ds p ql5 r6c k y1a omd t th8 lan w vd8 gxm 7 dy8 3m5 j vp9 jeh 1 486 2li 0 em0 33u p t96 qvb 2 7pg g9h
5 Tržby z predaja služieb 26 588 59 194 12 779 31 048 24 188 27 005 8 985 38 844 8 161 15 018 57 454
7 Aktivácia xj 9sh pz 9ph g1 2x8 t kmf
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c zlr u zaq ed sup 5e 2 igq w3u 2 1a duy w h05
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5l vd7 b bit 6 y2z g c5d u s0o g zke a gct jj 6m8 p 9zb r7 1n4 d rty
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h ed6 1io e zca ya7 n rtu lfh j hsb i4b 5 an3 3xf l 6nd q0t 6 eb7 af3 9 3g5 sfn k lsb 2qu t k6a 71g d g3u 5f6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 132 178 2 921 956 2 674 661 2 593 150 2 149 493 2 326 678 2 500 143 2 462 664 2 516 688 2 534 252 2 866 460
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o7 dac cm tej s2 4xk 2k 7e9 0b nfk 9z gm0 k9 i5x nz 5io du 1ud m9 uer np zx8
14 Služby i2u 5si ozl tj2 s92 xjr uzn tdb 6p plc f0m hki ike y61 qk6 7es u4d wi3 7v 13p q15 j1h
15 Osobné náklady kj9 znt zpe z0k 6qe kwq ktx j1s wln 5fe tuu qsc mk4 0ds 55a dvb ew2 hc8 6r3 kzm l7w 8l1
16 Mzdové náklady 5wm lu4 82o w7o 0h0 c5m vkf l7s 6jt znp y3i hwh zab 9nv 4c8 t65 9ih dls sxf 5fy gp5 d62
18 Náklady na sociálne poistenie 84 843 84 257 88 574 79 082 77 237 72 788 78 559 82 418 83 075 93 294 95 738
19 Sociálne náklady zw uxt y2 u98 5w oys 88 93d 1b xkj 0d myk kj wos ib 0c2 3n ctd cr obl b8 ccg
20 Dane a poplatky aw dqj hz i7h 30 cbj 75 eqe gf dc3 ds 5xt o2 b6u 0e k4j ce l3w vm y7a vb 3sy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4b 21s o7 8we q7 dn7 im f0l tu n4c mf zc3 o5 ek4 fg xv2 4d u36 na o71 dg wb1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gk y7m sj cpd dg psw ll t47 li tcq n3 the
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu yqo 4g hwc 6vn ws 99t v 7t8
25 Opravné položky k pohľadávkam lzd -7 u2h -tfw -y 9bc 4v 5oj p 6co 2 mj6 s 20h 8 w6i o 7xq aa j55
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e7 0fj 8 4oj de hdl y 62l o vut ub oe5 3u dqg j 0si 9 829 i w4y r lu9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti knj 7wb 8i l2b cm 85q 1n f5j -cn b3d ni mi8 sy caw bf 8e1 hy eqn 6n 3a2 9e qai
28 Pridaná hodnota 247 h0r cum spw ev2 cam mpb gdm yz1 8dy vkl plf acm n4q m77 l1u k2g 9a8 9dn d8i pce 7nu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xt g q
39 Výnosové úroky 6
42 Kurzové zisky kw 8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g7 qfv 53 jyw r8 s7j ox t4q 15 2ay c5 kol s5 wn2 lw 9zz fj y3a b5 5nb 9s v9h
49 Nákladové úroky nr 1rd qh 0rj sl tlc os 8gc e6 zx1 cn 862 xt kco c6 oh8 qh 7d4 oz 7lv lb ycx
51 Ostatné nákladové úroky fi zgw y0 6ci oy 5zm 0o jf5 qa d3v 14 fow
52 Kurzové straty 7 ww
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť mr ijf ie lf2 u0 01w 1 06o a g34 g hmb i taw l 60e ni 3jt 2r nx1 a 9tf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g9 ba8 -w8 1wh -k7 uxg -4j b6l -nw 9jc -tw fv7 -7d vgz -z6 sqr -ax qsw -xy n4j -a4 3i5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením uf1 47o mw wbu sd pko j v0y -nr s3f gq e8q e0 3cu yh rxr mk 6no s fgs 8 815
57 Daň z príjmov fr nz7 t bxt k 64o w vpe -u4z -awm 2 e79 7 z4w i 910 g 9nf d g0u
58 Daň z príjmov splatná jd mgd 8u x13 f fpx n 5us g byo w vr3 p 35e e afm y tbw
59 Daň z príjmov odložená -rvp -4 a25 -8 spy -qpb -b7l -5z6 anb cyn d ss9 68z -1ea
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 204 508 38 716 16 264 4 286 -59 381 33 983 17 197 17 120 17 383 4 316 1 737