DomSTAV, spol.s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 091 412 3 079 889 3 114 054 3 133 988 3 556 933
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i ag2 var x dl8 lzf d 1ws bjk h kk8 ce8 f 29y jc5 3 kit 6c3 f 5mv 6pr j cm3 5l1 i yiz 7qr v gol tqv o djz 93o
3 Tržby z predaja tovaru b bjs l4l 0 vrf yas g 2et r2t p z7i eap o uhj 2j2 k r11 gj0 g tz5 h02 h 4jj e7r d djt u7r b 7oh j6i w kkh s3o
5 Tržby z predaja služieb 26 588 59 194 12 779 31 048 24 188 27 005 8 985 38 844 8 161 15 018 57 454
7 Aktivácia zi fd4 40 ysv hv q4y p kpg
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 mgo p 5lc 3k 70u et 7 fqt tml 7 9q prt e c3w
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0w vll 7 xlo s fzo p ouq g oic 9 wag m fre nl 2bw c ubp ao 2tf u dqq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d l29 lj9 s s5p s8g e yi9 x8b j nuj fck l lem iaz 8 y8x 9gy a ex4 byz i 8if myu v nsa 3ww 4 28l sdc y xrw awn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 132 178 2 921 956 2 674 661 2 593 150 2 149 493 2 326 678 2 500 143 2 462 664 2 516 688 2 534 252 2 866 460
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 19 tyl 2n 2wj 6z 9dr dp nw2 zz jzk p9 l0q to ttr zp icm xg 0me h8 pic 0u tv3
14 Služby nek rgx 7to izj b3i r6b htn r5n 7w jza 32g kfu rvq gjo 744 3qt 24f weq 90 zil utz n77
15 Osobné náklady qpg tb7 72i ymb tb5 a4z i8m v9k 7eh 92q 3rk dez th8 m29 xfj coc csm 3s6 jf0 n1k k4j 3nu
16 Mzdové náklady t3w yc9 hpl dap 6p6 hv0 nrm k4d h9g 128 rpo dpv yqu dgf 8k7 li7 ekf guk afl lev q7j 3kb
18 Náklady na sociálne poistenie 84 843 84 257 88 574 79 082 77 237 72 788 78 559 82 418 83 075 93 294 95 738
19 Sociálne náklady l2 2nb tl g70 ka 1h5 7a cbw tl m9g t7 3p8 gz zlh m4 bcz fu rf4 k2 f47 xi w2j
20 Dane a poplatky cl 264 sz mb6 uv oz8 qf ajh 5r vt3 68 874 kl y7l i0 z20 tx 852 dv eo0 6l pef
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zc 04h tu pa8 y6 zvt nz mnl 57 ae9 j5 slg pj vnw k8 nmo r4 hmx a9 reo 3i rs1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku dg zz6 fu pp5 or xtr il 71i yj dso 5n wxw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a5z gq h7u hau y1 jq0 a ruz
25 Opravné položky k pohľadávkam tci -o 5ci -g10 -x e2u hp cwp n nr3 5 zvp 2 1c9 o 2ii 2 ur0 ag m02
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8d 6jm z g40 h9 zza n ajv r 8n0 zi 168 86 dhx 8 jpr g crp g pif j fdp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ceq mb8 zk 7p3 gg e82 m6 mam -au 5lq eh gq8 a3 4bn 5e 3r1 7m 9r9 2m dl8 52 6vm
28 Pridaná hodnota vm3 126 dc5 ufh 1ux wi7 eik rka 7w2 nmr 6qq yjo jbk 77d z4z j8k 7bj tbs no8 bie x01 ujy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s6 6 i
39 Výnosové úroky o
42 Kurzové zisky 75 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu so 6i4 4f 7cz f0 gjq 60 adx 06 76b u6 dg8 46 dgz gi 7t3 bp bpd zd xvb 9m pkg
49 Nákladové úroky 9h wzu gh 5ql 58 noi o8 pzm gv k0q l2 9mx e8 lbw x8 xvw cz 3s7 2o 9x7 7k t1v
51 Ostatné nákladové úroky cy s1u 2e vv5 gy 7ni ij 77g cr ebs 2z dp7
52 Kurzové straty t kp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť js zw1 6q heo bx 7f1 t oux r hsj s 8na 3 r3i 6 8p9 0d as6 n1 i5e x y2m
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -03 cbz -xg wys -jv o2m -ay gw4 -o1 4rw -dj 78u -9f ho9 -d8 9w7 -hp 49p -6j d3m -po 878
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lin 5o3 wq ovl 4l l6h r 79m -6b uoe y3 hzb wp g8a n3 p9j 34 0rw 6 0e7 v v0r
57 Daň z príjmov 5f ooi p xul 8 rac n asl -xdu -h0w e zjg v enx 2 pl5 c pnx n nqo
58 Daň z príjmov splatná 3e 4i4 k1 9sl z wrj 5 shw m muj y sim x 7hp m u31 8 h65
59 Daň z príjmov odložená -6e0 -e xp1 -j yxf -3ba -fek -cu9 127 brp n ijt 58q -aiq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 204 508 38 716 16 264 4 286 -59 381 33 983 17 197 17 120 17 383 4 316 1 737