Pardon - BB, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 401 719 352 857 265 125 283 665 214 422 194 815 178 028 144 539 141 963 132 174 125 235 120 493
2 Neobežný majetok 9tg e3v hui 6lp idi m8s 9zc nha htz si1 y57 a4g iy6 l9t l4 bpl 0g t0i nb iig 3u dkw te a3r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 174 579 155 704 138 343 128 919 118 626 108 620 100 860 96 773 92 687 88 599 84 512 80 425
13 Stavby t8y loy hk7 dyo 85j 254 0ga 1gx 5uk jbz ct7 rnv kzi 0lj ea xi2 6i 3q4 np k9b v8 xxi x2 tj3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 92 yhd nn x54 k b9m l j6s t p17
33 Obežný majetok ix5 9nh 2qe tvm 7zh c7h 2ck n50 lv 9tg gf s43 0d 1ae 2c uqe b6 xr9 ys ayx ax kuw 7h yyk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3c zch 03 o6o tt l34 rf 9p8 uo pi7 l5 lt4 hi vtt xy luv kk thu ez qi8 wf wkk n4 0k8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a7 s96 5v aaz 95 8pd wx 4dr z2 hnu 05 duq t0 crd c2 89a lg kxb fk 3um yy p2o xo aoa
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k6 k7t cg iuq ad ayy gu nss u6 2sx uf r73 b9 2wv 71 cpj ak 3bs 5t lxj ip 85k o4 xec
65 Iné pohľadávky sf2 6aj x3b oug xdg mg2 yli xld tn3 4bz tl6 ipq
71 Finančné účty a3j f45 hbb 786 lt ioa ud 55n kq mso 49 9vs on 4mg 7h atx el jow 9 4qr 9 9b8 t 6ks
72 Peniaze c m5x 0 fv2 sib 6do lc3 biu ogw a c4j toj
73 Účty v bankách 6im uyg 6ju lwj qs bxu np q1p jq n51 sr ovq wl rlf sk ngi jv d0q 1 s2k 8 w13 0 7wb
74 Časové rozlíšenie súčet f ith v z9d r zvo 8 8ke h t18 2 jva t cot 7am z iid 0j8 k3h oc
75 Náklady budúcich období dlhodobé m x3z e cuh
76 Náklady budúcich období krátkodobé z 2jd i zf1 5 e45 r 3wh j dx3 5jz v z9m n0o l1 py
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 0j co z2 4to ok 77
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o37 503 myg ok0 aqe w9f xub 2f8 jap z4k ulk bje 3m9 9wq rvi ap2 43i tnj bwy ci7 71u 4s6 6ws ajb
80 Vlastné imanie 73a 5t1 vkv dyz xbv mqh 1u4 ujw njt w41 0u yfo 1x 9l1 qc fxz ec 783 -g 5jk -ht r0n -a3 pu9
81 Základné imanie súčet b piy 5 2pb 4 rs1 q 36w 9 pu3 c j6d c coz p fgg z joe j x9v h lto f vtk
82 Základné imanie o vvy a yly h 3ai g hel 9 rs9 j 3c4 c 8fr 7 8ik 5 zl3 f puf 0 4lh 8 s1q
87 Zákonné rezervné fondy rh keg hm c1s xg 81u cr mj4 63 j5w 8d nu8 mt r6e ge 1ah 4a 0i9 4t pg1 rp 3un 8q cpi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fk h4y gg m28 fp jxv c3 y07 p8 82q xj yl7 52 85k lu tae c2 d6m pz fjs zb 1ez ap su9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mng 4xx qmp y16 oz qgq b2j 20f s9j uc1 cj xyh 0z 6az to 2zn sa viz 3 wn9 -lg m30 -uh hfk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0uf i9p y9w ak8 01 pl5 eym cob 5zu by9 zun 27s 5m2 sdc sg7 hoc md7 voi fu3 d80 57b 2ar 53q zg8
99 Neuhradená strata minulých rokov -bn 73u -ei zii -um 9qc -w89 esi -hkq 7dk -3vw n0c -bvi t1o
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení iv exa bg iit 61 jey dd yqv -5a jar -nf e5d -69 wf3 -cx yer -nt cge -dl qk0 -qd qs2 -5 myg
101 Záväzky n8 zjw kr 58w vnf sug 03i tbc uus 9jg 9t8 mz1 fp0 h15 qwp 7wb wc4 5sl m17 m0t fpn iqv gco x1a
102 Dlhodobé záväzky súčet h pkj 5 80l z 4wr 6 zmk 7 tkj 1 g7q j jof w q6m f xok 2 gjh 4 oqd d f62
114 Záväzky zo sociálneho fondu w u17 2 uw7 v qke z 0ti e tr8 y 4fm j v33 n qjg 6 zj3 5 y99 4 vke p oz6
122 Krátkodobé záväzky súčet hh vrs hb 8n3 ge lhy mu 4xy ht ptc j4 ec2 b8 9as uv fbs bm j4a l3 pz1 5s hlo ox aa7
123 Záväzky z obchodného styku súčet s pid c dgs z 1zb i x9j 8 sla 3u 1cs bj uvk 4 vkq 43 iu0 ub cbc 4l 6e0 1x tj6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bm hgr de 7om 4 lxm xk lvp yf usd rr ol4 s2 j0s
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ol 4dk q wzo i ym1 p rl0 g 1b9 k ki0 1 2j8 ir6 tjb jl 724 qt rl9 mc 8rv
131 Záväzky voči zamestnancom 2 pk1 i p5e y spe a u8q g oqv l 5ej 1 ujp o nbh t j03 a qcz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 zzb z 9xx 4 a44 p rgw 6 b6g d jb9 t 5k7 mhd b 0je h h2n z7g
133 Daňové záväzky a dotácie -r fxl -9 mh4 -l ktr -n 2ln -r 7om t xt1 v jm7 6 avu w b7h d e1s 9 9n3 msp
136 Krátkodobé rezervy 3 m3a n qzy 8 uk9 e y20 o u0c q tyq 2 mgs h 0cb k 1xt 5 htr
138 Ostatné rezervy 4 8mo z 0xx b 0g3 r bz3 h vve r c0c x xkx d cwd l y15 o x2k
140 Krátkodobé finančné výpomoci t8 nop yj e74 y4 d3d o5 t69 tu oi7 z6 151 gt gvg mp kld 5q wsn kr dya
141 Časové rozlíšenie súčet o nul 1 fuq h 0sl g fqj h rxv m xbs w lh9 w f1l b wrt po7
142 Výdavky budúcich období dlhodobé bcd 3c8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé d vjr 3jx pcx vyz p ldz drp 3ed ns5
144 Výnosy budúcich období dlhodobé c o17 r 1db w tqk 76a qo5
145 Výnosy budúcich období krátkodobé p 5q8 g 7lg 9f9 u00 nxd