KNOMI Martin, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 74 848 51 335 55 159 46 403 38 068 47 473 43 793
2 Neobežný majetok g0 fg6 i uph k 7pz 8 ks9
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet s v27 t f5g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 125 9 625
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6u m43 n s7g
33 Obežný majetok qh jwn 00 4vp hj 62u 8z yds 0i 480 ys 235 gi 1bp
34 Zásoby súčet rm 8ta 2k stz 93 blg 17 9si zy zy9 8u fea 4b bu9
39 Tovar gy b06
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9g 79k l tzm y 8rm g hep h quj 9 2nu 9 ke0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4l fqv l 84j l jp8 0 fni i x5u x h23 s bfx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yx hsx
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 195
65 Iné pohľadávky 247 in6
71 Finančné účty b5 l53 0 j6i a 94x 0 7zt lq i7l 98 ihw 91 p77
72 Peniaze 96f 6 ro0 4 u7t 0 m9c r0 lrv 57 ceg wm g26
73 Účty v bankách 8s mo8
74 Časové rozlíšenie súčet xhe
76 Náklady budúcich období krátkodobé ht8
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7q sx6 rp xwn a3 q0d nr qaq ct ffm h3 oz8 4k 5ej
80 Vlastné imanie gq 9c2 so 567 nj 3yq 1q kwf b4 gky xf cz6 h9 52r
81 Základné imanie súčet w xsp 3 g3b j yk6 8 o8r 6 1rx 3 7hy n a2q
82 Základné imanie f eut b utu v n75 p krn k f88 1 vqh 8 hcl
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -y 2l3 -r ra8 -w 6o7 -q 022
87 Zákonné rezervné fondy e jh6 q 99j z chc 0 ala 3 hj3 s 7qt 2 l0t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1 ita
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n7 4sb gp 9wa 83 nrv wk uuz k k4u k 5wp 8l gzg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 32 iic je nus fs 265 p6 er8 j mwg b b65 vb 8bw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -bw b70 -4z ss2 -k a4h -q o7o i 0e6 rn s5m f poq
101 Záväzky ni uxn gj qb8 i8 9ta po cza vh jy5 dz 58t c tym
102 Dlhodobé záväzky súčet 08 ml 3jf i6o wii hca r0g
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1i
122 Krátkodobé záväzky súčet ad lj0 45 z81 5h la7 q9 g4c 87 7qm nu lmq a x7m
123 Záväzky z obchodného styku súčet c1 rlv 2c cj4 7w t6i a2 59p 8 u1g dz zpt 5 lau
131 Záväzky voči zamestnancom 4 2a8 t s2v 0a vn3 j 3sw e nal w jlp i rwv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c jca
133 Daňové záväzky a dotácie 3 z51 r 3i3 g u7l v zlk n x59 m jfj z 4fv
135 Iné záväzky 61 h5 z uae
136 Krátkodobé rezervy e ii1 94l 5gp xor gky b rie uwq
137 Zákonné rezervy x rdk
141 Časové rozlíšenie súčet 0t8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé d0h