KNOMI Martin, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 74 848 51 335 55 159 46 403 38 068 47 473 43 793 46 746
2 Neobežný majetok rf 758 a tuc o 4dd q now w 3j8
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet i jve d sbi c 9pn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 125 9 625
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4w n3l 8 ltu
33 Obežný majetok al pqx 8o s1r l3 18l x5 qhe k1 5gl s9 06h z2 ack z4 x5l
34 Zásoby súčet vb m4p j4 qsp 38 bzp qe 1oc wk 37w si bcf z2 6do 6w alx
39 Tovar la udm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ev cn0 r vmj p tzl 8 934 u t3j y 4x0 g c04 h 3bs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 43 num 5 ju7 p 10f d spz z 9v7 n pwl i g4n 3 sjp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xd szf
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 195
65 Iné pohľadávky vj9 42l
71 Finančné účty 8j vtg i x9t x 5xv 8 9yz ge 3tp 7a lke 84 6q2 n8 42z
72 Peniaze 3a1 s wmw v yup 4 qj4 ig zk3 vb 42n bt goo ff wok
73 Účty v bankách 03 9aj
74 Časové rozlíšenie súčet iea
76 Náklady budúcich období krátkodobé ijs
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j8 zm5 ug isk k8 gmb sj py9 6q so3 y0 3dt e2 kmu md or1
80 Vlastné imanie f1 t5s ar op7 cx wyv lk 2px 1x 7up do vrt 06 wz7 6j zud
81 Základné imanie súčet q 0ne d yit w v1f c wk8 g 06z b 4vw c xz8 2 uee
82 Základné imanie 5 iue 5 d96 f wv5 n 54e t brl e 7gd 8 viq k 3u9
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -n vt1 -k 2s8 -3 x4m -i jvk
87 Zákonné rezervné fondy e 8i6 2 hcs m efk 0 fzj s jbs 8 6ok j 8de m fif
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o l1w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4p 2y2 cq iqe og bql aq g8k 5 zic q 5g1 y7 cy7 r6 i3y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y5 jvh w0 lxd 9t yab lj 3ya k 0u1 6 ctp a0 9fr no qc0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yr 81s -3k dte -t qh0 -j mbj 9 dex hf ruq u yhb k qsf
101 Záväzky 0w f1p ml qsb 6m nsu fo lc8 wx rfh zh bzz 5 yyg w 8j6
102 Dlhodobé záväzky súčet f8 di 0u5 rmp tvj y42 xbt 89s
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1l
122 Krátkodobé záväzky súčet jv 03e xl yeq zr 685 n1 3zr oa 1e1 ih i52 o eht w wsw
123 Záväzky z obchodného styku súčet qr 513 2o x3f at o3y j1 fm9 z 39a d4 80p 4 2kx 1 tpy
131 Záväzky voči zamestnancom d exv x d32 e3 xch 9 tac u rjt 8 fzi e 5xh 4 fbp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 c86
133 Daňové záväzky a dotácie i shb 9 p34 j r3l k r87 s ssy f 646 9 hwy kb4
135 Iné záväzky hy 9j 5 mmd 3xo
136 Krátkodobé rezervy y d14 i1q 5tx rsq 3ei 6 b4f lww xhb
137 Zákonné rezervy 4 8z2
141 Časové rozlíšenie súčet w57
143 Výdavky budúcich období kratkodobé bo1