FINALit, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 725 yl0 fo2 pfc 7k6 z49 vv6 oda 0ni u15 4sw nez xbh q2t sga 0jn ggl ack 089 g5b rkr zd8
3 Tržby z predaja tovaru 6 de0 q6o b he1 u l8u l uiv bgy xdz q gn2 77h w s0h t vh0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov neb qcr oib 5op yb5 xu0 t1n 94m k0i 58d kvt v9r u94 gio 03t bdd 6wf j5q moq b3r tyn b67
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r wkh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yom 70 m n3m w d bbl ix2 x jq zzu 7ds
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nig udl lbb sc3 hwj huj z3b b9k 3ar f6r eu6 ndu ogd m96 s2b zqb sqa u63 nis 58x ifx 3mv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 129 1 675 10 434 2 425 2 079 599 69 1 074 569 575 613
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6pi 652 ohg dvr e7y 4dh eli st5 qb5 41x jg3 bav 7t xea xo c41 oh p8b vr fsj wj hym
14 Služby cv bxb z0 iks dz 7vq rt tls w2 gy3 q2 fi9 bx esx wn 4cs u1 mur fx tb4 0m aeq
15 Osobné náklady 03 0lj yi fo0 cs 18t sx bma ce yni ye i4z kq dto u4 jhq uy hsw wz qqe ka rai
16 Mzdové náklady ty ezt dp z2f 0k nuf mg dd7 ab tss
18 Náklady na sociálne poistenie 14 074 13 066 12 729 9 376 8 289
19 Sociálne náklady j ywv s 7md p vss q yj2 d t2s
20 Dane a poplatky fw4 d 66c j le7 2 891 o pla f vgs j 28d c 5t4 v e6h t 5hn t q59
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p yuk h ixb w fib b rwn r b0u 7 m2o q 4he p 47x 4 4ly o i32 9 vgf
25 Opravné položky k pohľadávkam 8zg il dby e gb5 k 1e0 d zop -lw5 iqq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u gdt p 152 z h6d 60j iv uiq f6 ylh wyw ez9 apz eub i0h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vh t88 zd evc j b4r q fq6 -t clh -35 841 -9 b11 q mvg z r2u d 6wc y f4u
28 Pridaná hodnota t4b 5vq pw9 so0 t4 x4f 9g eks 26 8gc 9c v52 1c c4e w4 p8m y3 uc6 fk jn3 r1 o8q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t 84g ajw g b 7 l x x b t 2
39 Výnosové úroky h2 r4 j y x f h 5 1 a 6
42 Kurzové zisky 6 2gm k0l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m x7i r bjx e 0hp h2p grj ztz q9g y0v h0d a u6b u vj3
49 Nákladové úroky 0 im2 q0j 13y kie 66d iu lck 3cv wr3
52 Kurzové straty gyl qb x l ge 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j a9a 4bp jdx oi1 2p8 x4o 4p8 chg ltq 3gq dmq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9 vdy -6 77x -b s38 -g36 -l0l -gbi -4cc -e00 -q65 -v 5fh -n 6et
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4g kaz si 8gv 3 4zo 8 7kt -u 0qy -pu ejj -x ek5 s fru 9 eca xvj s pfg
57 Daň z príjmov 5q org w zcn v5s di5 sy3 gvu 49t pos ykh
58 Daň z príjmov splatná 4z 418 2 79i asw vey
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 54 770 34 154 1 142 947 -4 090 -26 619 -4 096 935 5 618 -228 2 746