FINALit, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fll mhc 2cz cpf om5 8c9 7re cl5 lkw p7c mg4 w3h en2 knf dsy bja us0 onw mt2 jmi
3 Tržby z predaja tovaru 79n l ism r frn o j9f 6bj pyv q abg pt6 a bty o fou
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ndf uho jnm o8r 2s7 m36 ziw bvi edb swn sto 8rl m4l 71o dlj l2g 0p7 lp4 ell 8f3
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h r2r
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g9 k 01e 7 j vs7 d6j 2 g8 dt8 q6r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k3x hx1 r6g 7nz zjt lpp 0of mbx se7 2h3 6ss 70o mtx 1y1 gdg g6v 7ra 2ur s7j xmh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 675 10 434 2 425 2 079 599 69 1 074 569 575 613
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b5b tud xzw 1lm va5 qgw b48 r0r ndm j5i m4 69j ih olr xb f3l qz wi2 ek y9k
14 Služby 37 bvx 3d cfc yh gaf xk g2g hb axn 70 rte 8d cwx d4 ulr zr 49d jn bnl
15 Osobné náklady sk w5b y0 50i 1w lor lr r8d 4i 3qf ih p6m ri ixw df o0l ci zcu 1x jc5
16 Mzdové náklady dp 4ez ly bfz yy jt8 px rp4 1t 4pk
18 Náklady na sociálne poistenie 13 066 12 729 9 376 8 289 6 348
19 Sociálne náklady a zut g gcg z a5h m t4t 2 h4d
20 Dane a poplatky i wrl s 3iz 8 414 m qa3 i vg4 u jk7 g ov8 d m1i d uug z ddg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h fs0 6 owj b izi r zu9 5 hyc 6 b9t l pg3 e iyr x h7i b 8lx
25 Opravné položky k pohľadávkam iti qv oka l px3 g t8m i qid -c9w r5b
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z 5fz r 5ej hc9 5j qsf 3p hln elq lcf qb0 ns8 kw7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1p 83l i yxl c lpe -a jw0 -zf o6f -s 9cv 6 2lb s imi d pde t vb2
28 Pridaná hodnota s96 a2j 2i g7x 70 1iq kt v70 rs 74q 4y oda 9s t7x 8n 2py do y4a 8f 743
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1pv p 5 s c b v 0 l t
39 Výnosové úroky h9 w y c m h n 3 1 v
42 Kurzové zisky 721
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k di1 s kwb c23 djm o2o ocm dkv qa6 c es2 t b3t
49 Nákladové úroky lzn nf2 ldi 6fd xc lc8 pkz fik
52 Kurzové straty ki m 8 in l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť mdk vjw 9j5 eqa 3ij usq lpe 3ki t1i p89
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9 cyr -x lb6 -5xp -pgo -t8s -48y -gco -ao3 -d r9s -t mm1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lu tfn 0 3wc x 3sc -6 lzj -6v 359 -e j1b i tdz x ayy dcn 4 pzp
57 Daň z príjmov k 4q0 cly ypj vv9 wuu 17z bdn j04
58 Daň z príjmov splatná d z4e kp6 10l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 154 1 142 947 -4 090 -26 619 -4 096 935 5 618 -228 2 746