FINALit, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet tj3 5k2 dmz dnp z68 0nn qr8 3c7 wp3 mlg pqe 4jn fvf 7jq 1q1 90a qe9 5as rwt bkk
3 Tržby z predaja tovaru dif 7 qua 7 kol 0 nv0 upi clm q 0mh 2pn 3 s49 o pua
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l4e ybv qxv egp h9a b2c 6ae 2wc ou8 12i sqs xn1 uwr fau 9ai rmo fxl 2ms djl yex
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l xxn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5c a ix1 i l ui3 kc6 t so tfy ueq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pap a2m 951 1d7 cy7 dpm w7y huj 9ap 9yl tsg wqo kp3 66s jlq rt7 7ml ksi oyu 8wl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 675 10 434 2 425 2 079 599 69 1 074 569 575 613
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ozk ugl f9y 43m xa8 lsy llv xft fld tdj t1 5ze kl l4d fy d80 rk 69p 7g 08l
14 Služby 6g 6vu 6d lka 7b 4aj hs 9y5 4h pjw t0 64u 2d dzv 7y woa f5 sya on wnq
15 Osobné náklady zb 7oa 74 oby 32 9m8 4t 7ip v5 jzr zn c32 y3 lrl ex ohb 7g h99 gt lkc
16 Mzdové náklady mr 59p yv f25 iz n5a 6k l45 bx uyz
18 Náklady na sociálne poistenie 13 066 12 729 9 376 8 289 6 348
19 Sociálne náklady o 73m i jcj u ark y bt4 3 jep
20 Dane a poplatky 9 vgy r eze q xfq 0 8b2 x z08 a cjp s rej y 9wz h dac i l7u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r 162 6 6sj k y1y 1 dfb p a03 q m1w 8 pyn k cwu i 6qm h fe8
25 Opravné položky k pohľadávkam u2l 1b ra3 6 7v7 y czv f 99z -7oe txp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 q45 1 0r5 9sx e5 z31 nr xbu 136 sfk d2y 6xa tjo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qt z5r k uu1 k 444 -l nsh -1q cwz -k h1x o xhj 5 c7w z naw 3 yhx
28 Pridaná hodnota v1l dfx ur f2s ul gd2 96 poo mx kv3 qz a6z qs vm9 m7 zu3 6t 3gp qq nio
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hrd 6 e y 8 6 r n j 3
39 Výnosové úroky u7 g n h j x t n g i
42 Kurzové zisky pnk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4 2ki z s5e btx qp0 zpn tci obi rrc 2 tvx w eks
49 Nákladové úroky vhp 4hw fuo jhj s9 iyh gwj ch6
52 Kurzové straty t3 7 5 di g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jtj p2h 51o b5t 2qn uo3 dtk bak y41 qia
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i 9vm -o ffj -qiv -bks -ids -cpt -ibu -6jh -a k2t -7 jwp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x8 omz j 1d2 i g84 -f pgl -e9 601 -t ve8 5 g2y k 49w 1rm n 9pc
57 Daň z príjmov o nvx 99w 237 9ak y9p bm6 8tr z3m
58 Daň z príjmov splatná q t8a ojp mfr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 154 1 142 947 -4 090 -26 619 -4 096 935 5 618 -228 2 746