FIN, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2607/L
Dátum vzniku
28.04.1995
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu (od 27.4.2004)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 27.4.2004)
 • faktoring a forfaiting (od 19.11.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 19.11.2001)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 19.11.2001)
 • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 19.11.2001)
 • prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení (od 19.11.2001)
 • poradenstvo v predmete podnikania (od 19.11.2001)
 • vedenie účtovníctva a účtovnícke práce (od 19.11.2001)
 • výroba a predaj cukrárenských a pekárenských výrobkov (od 12.12.1995)
 • poskytovanie stravovacích, reštauračných, občerstvovacích služieb (od 12.12.1995)
 • poskytovanie rýchleho občerstvenia (od 12.12.1995)
 • verejné stravovanie - reštaurácia, kaviareň (od 12.12.1995)
 • výroba a predaj zmrzlinových produktov (od 12.12.1995)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (od 28.4.1995)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (od 28.4.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 28.4.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 4.9.2001 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie konané dňa 24.6. 1998 schválilo Dodatok č. 6 k Spoločenskej zmluve.
 • Na Valnom zhromaždení konanom dňa 31.05.1996 bol schválený Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.3.1996 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.1.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.9.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.7.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 3.4.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7199
Uložené listiny
 • účtovna závierka 2007 + poznámky
 • účtovná závierka 2008 + poznámky
 • účtovna závierka 2009 + poznámky
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka 2006 + poznámky
 • Účtovná závierka 2005 + poznámky
 • Účtovná závierka 2004 + poznámky
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy,
 • Zápisnica z MVZ 2x,čestné vyhlásenie navrhovateľa,vyhlásenie o rozsahu splatenia ZI, živ. list
 • Účtovná závierka 2003 + poznámky
 • Účtov. závierka 2002 + poznámky
Dátum aktualizácie
02.12.2019