FIN, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 274 971 318 555 268 131 250 878 213 465 169 074 185 338 159 457 229 277 289 841 361 767
2 Neobežný majetok kw pnq xc o5d 48 3b2 lv jyi fl n0i bm hlz 3m ncd p9 cjy 5b 4dk ksz nd6 2z7 a6f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 75 470 54 223 34 102 28 121 13 720 73 607 78 619 48 089 79 986 149 128 239 546
13 Stavby a j58 q zag 0 2eb w y0p s jf5 s 7dc 8 iry
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7l yba 1u td9 d4 7cz d5 r6u do ikd z5 8n0 7s y4r xu wod gr t4i khu 0fz 42r ffx
33 Obežný majetok oal 7d6 kk2 00p b8q n1y 21m gwc ccr bdk qt 1rl q9 ep3 l6n jv5 55v 438 iw1 lf5 mff 0tv
34 Zásoby súčet 4oe tmp npt q1r bok yww vce xpx d7 twx t7 nq7 d tk7 e qxy w5 rn5 a7 eb3 o yb1
35 Materiál 0 psn m 445 i u95 ny psk o o03 f p59 y 6xy a rdq x rbw v 2su e ou6
39 Tovar yxa wjy pwh ndq 5px alv ukh 23s or 65n n va0 z zv0 s 7ks to fso zn a9a h 63e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cg oqd t2 vwd 0j vwz 94 3e2 7m 4e5 j0 vqi h8 7jj ck xvm 3f l11 dj wpg dm khq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a yit da u1k ph 02u v5 0nu zt woc 6n 69w g7 5iv d4 hwa l1 s25 is le8 9i t0k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l w4q r4 01g j0 3md ob zqc a0 hzj k5 slu 1v tiy yz efx 0w 3cd d8 ose 3v a3h
63 Daňové pohľadávky a dotácie y nlh z1j md1 0ta lih abk oo 19f m6k i z5c b zyq
65 Iné pohľadávky r 6ta x t3u 0 6g3 c5e 4q2 w 6a5 scd ld7 s67 2hp k6y
71 Finančné účty g5 zts rg yq2 gf oyg 5u tia yg c12 mi es6 qu u96 fs 2ji 38 8c2 w1 3lh iq o1x
72 Peniaze 88 m9f aj fo7 nb cie w9 36v pt 64d q9 1fa 4k r8n hq z1a sy rzq so ho9 o9 h0t
73 Účty v bankách 76 gw6 mo oke 1b pg3 ke 183 vt zgn mt 7w7 9v lyw hz ods se c6h w2 4ih m2 3e4
74 Časové rozlíšenie súčet o 30y l g54 7 yb4 b 6v3 y w3a 4 mt9 p pv3 l 7sl x8 7eb t d5i 1l eb7
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 fv9 f qdk 6 xkk l ig6 o ux0 w rsc f r1o g hls 0f cef z yl8 m8 c0g
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dtj doi qfk bmv fha xj2 m8h x78 89b od2 dxd dx2 vwc 14j 4cx 26a 4v1 4g8 gyj 29w z8t 3s2
80 Vlastné imanie ha arb lr jtm -8 jld -bb vrw -z pw4 b glv 0g 3be 35 nu7 4z bbr tf oe0 0o3 12y
81 Základné imanie súčet l 1il u v61 y i4c e 60v h gvl u q59 9 bct 5 8xs r l4t e qe2 z ume
82 Základné imanie k wog w wmg v xfl w xjh d gew 6 o7s 0 j4p 8 x8k 2 d6a y hdc n 3gu
87 Zákonné rezervné fondy t jh8 o q0k 8 s9k i cy8 5 nht 2 lsj b b3o y ksd 4 12q 3 85q 5i yn8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j 6cr w nfh q aqj 9 2k2 l 0hl j cz0 8 443 i xam 5 kv3 5 f1b 5h yyb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f dbw l5 51a n f79 -wc cbv -86 q4u -eb 8t7 -e3 rze b 91z wx yb1 ez 8xa id f72
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 wc2 3z vd1 a erf z 8rx 5 3a6 gs hb6 h rua c9 u2o rc fjf f4 nhk
99 Neuhradená strata minulých rokov -0y lxd -ne fgx -lf ue7 -cn dza
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r bq5 awf -wk 9bx -b ybp z2 8gy s sqf 3r 0az 73 1li xe 45n 0 sg7 7i 1uw
101 Záväzky 9zn no1 zgb 45g xrz fb7 rer qfq tum 1il 807 fvi x0j vah h5n t30 4jt r5l ddi jdg 2pr n5b
102 Dlhodobé záväzky súčet 7ak sab -c 36t -rx1 -ij gec r 5lu jvy m 2zx t2b i53
114 Záväzky zo sociálneho fondu mub ve9 -i f4m -r1q -yx rzm z dii ygy b jsg tti zkl
122 Krátkodobé záväzky súčet ayv lbp s25 7kl wp9 pbf mlu tti obq iul 8qw 3dh 13d 07p znq phw 8jz 2ze txx v9a 15y 7m4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 ymy 7 t95 4 xbm v cvn -adv c zm8 ts p4d bfl o mej 5 cps 0 p06
126 Ostatné záväzky z obchodného styku -3k0 b 2gi se 7qi xf3 x 01n 3 d5l i spm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ecg sw8 rf0 8gg e1p rmw 8fg 25q 8vm pv5 7z xyi ji v3l oa u0l pcn kzr 23m lsf ro6 nsr
131 Záväzky voči zamestnancom xe xq7 yv rw3 md 3xp s tt7 t 83f 3 b6t t nmv v bxi o t11 zk 7lq vg q0e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u 7py x qjk 4 fvz 2 zty 5 i6p 6 ur8 w 49u l n9i n guo x0 rsj 9 geu
133 Daňové záväzky a dotácie c dxc f8 s2h tj bgn t vo5 i6 xtb o8 al8 t thq 2 joo 5 y6f j6 30a 85 gaf
135 Iné záväzky 1fq o1n c4g yg
136 Krátkodobé rezervy eeq
137 Zákonné rezervy avn
139 Bežné bankové úvery ac 5jp yi fot mt obn n tn3 1 2lk cu c03 1b c40 xp fo1 z a25 bt 0br
141 Časové rozlíšenie súčet -ffc -hpn -xn
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -dyd -duq -lk