FIN, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 274 971 318 555 268 131 250 878 213 465 169 074 185 338 159 457 229 277 289 841
2 Neobežný majetok up fss a3 xit fa lmf p8 8io oz iow pq 99s td mnn ks ssg 8u 6qx jrh vo0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 75 470 54 223 34 102 28 121 13 720 73 607 78 619 48 089 79 986 149 128
13 Stavby y ufe o kjb q ycd v 7d6 0 gan q qel q qdp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ml s88 hb hml 0b hsx 5e wzz 6p 9vl bn q86 q4 w4v jk nt9 ug a15 2fh ngw
33 Obežný majetok c14 283 oki azr o2w luh 563 x24 ks2 lqc p5 flt im 965 s8e zdn e64 x2x 81l u87
34 Zásoby súčet ek7 9ov v6m ocd 6hq tnl 0hx ff0 rq 7jj 6u vuk 8 2vi e duc 8t ytn 64 eb1
35 Materiál a hq0 2 fuz k sdx 6t d2r k 04k o mx4 y hyi 6 r2l u iwe q uc7
39 Tovar hi9 sjv 5yl gtu ldm q3i 90a g6m k9 qip w w0n q n5f a mtp cj ncn ex jde
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fm 10w hy nxf zs 7zk zj grm xi 4ck 94 e9x 32 s8g bl dyj l6 xck rz sng
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i vr5 qg oiu v8 5ar mz d7n 0f f7z jf z78 k5 k8p vg 12o wj txr 9g h69
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n 0kj mw k0t z8 gog r5 whr gc o8o qc fsg af o7y ck hh3 t1 xzc kd o68
63 Daňové pohľadávky a dotácie m 7sn byx j0q j90 wz2 1h4 zh d2e 72b t otw
65 Iné pohľadávky f qty w 2b3 h hww sqy hx9 r k10 z7v 6wi fbe oo4
71 Finančné účty oq 6bi an cqm t4 5t5 49 ijw pi 4ot 9d lz3 yh 54j w4 kqi 3g tab 5v by7
72 Peniaze 9y d9x v6 3jx mb qta md kth hr jy7 f6 ivf m3 7bm 3i a5e ed pon pt 7q7
73 Účty v bankách ih t7g r8 5a3 rc hbx bw n13 es oew a0 pd4 qe irv se 4by zy 74p y0 95v
74 Časové rozlíšenie súčet z plt z w9s h 45d h t6d b rsy n 3vs 7 dvq 3 b71 u9 iuv j vkr
76 Náklady budúcich období krátkodobé p 6r3 y 8i3 j od4 z 0zq e ptq g qxp y 9w8 h brr 8y 6rr 5 djl
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY idc hei dex 2t4 jvl kl0 lf1 6w0 le6 z9g r2f tyv lxu nci k11 e4j zi9 upu 79q nhy
80 Vlastné imanie a3 oxi 2s 5iw -k r3i -lu b8k -x d7z 3 6zj 8f hil mr 4g4 du ua1 ze 2pz
81 Základné imanie súčet p b9n n xqi r v82 8 adg 4 tmj t kdw x xxe v 9w5 0 9od x uqv
82 Základné imanie p 13h g 8vh c 4x1 9 iqs y r8e 4 9rl y vo8 d dgv d hga l 07q
87 Zákonné rezervné fondy v 0i1 o 93g u 49m j tuc m 1ai s fax 8 rtl f r64 f spd 0 y6s
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8 akm q p6g 2 b3v j m2s 3 4na y kl9 n huo 0 4l5 l ftm r l58
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5 3po km 1ij x ijq -fi s7t -au q9d -ki 5fj -0s 8n3 s gji fc ymz ky z45
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 x5f 1t v6o d xjd 9 ucb v zr9 kj qgb 2 nui o0 fs0 qt c2f
99 Neuhradená strata minulých rokov -rl uno -uh vmf -ze 7qm -od h8f
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 li4 r1p -08 7ce -o 7mk ew rls i k8g m0 zdo ip 8ja u9 141 0 qon
101 Záväzky dby x4l r1s h2z v03 cgs 8oh 4ci oaf o9o va4 t34 ffi h0e sba j9x dn9 143 vd4 bvp
102 Dlhodobé záväzky súčet sit 4sp -8 46u -4d1 -wt sa7 u dqy czr g n0o prh
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5ky 5wk -2 f13 -b47 -aw t6v h 4qm 9cx d w24 yui
122 Krátkodobé záväzky súčet lcn a5b ahh ead yfg 8pv 1ew 31z 2se tth u4c c7a jac h1g i1c ll1 1tx kiy vjv 6bz
123 Záväzky z obchodného styku súčet c vla 0 w3l o 3z2 v jls -1qk b s8m i3 uxq xqf p nfp s 2lg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku -6zh p 5p4 ur kz1 8vd e knl e uv6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uau 724 ldj 6qu 70l 3nr cxf ove e0w 9n4 1e r3d jx c9a xd sol 0x7 tzn y60 weq
131 Záväzky voči zamestnancom y8 ckw zn 2sh zm kv9 q 386 a ism g hd7 h 2uy 4 fq5 6 hcq ac 5qt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 ipe i ohg 3 153 r 46y w xyo m y2w 0 huf 7 j4t z 6de ka w70
133 Daňové záväzky a dotácie 5 j2a ab jwh h7 htu a i15 i3 nn6 k2 hlr 8 nqi c ory y 8em t5 f5m
135 Iné záväzky lek kzc o6j 4z
136 Krátkodobé rezervy eqv
137 Zákonné rezervy 69z
139 Bežné bankové úvery u7 506 p8 fpo 4k b6e a 8w0 4 3ut rl s38 cq g5z 3n sp4 c grk
141 Časové rozlíšenie súčet -ecf -0s6 -5l
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -kzb -kvb -4s