FIN, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 625 995 650 912 675 305 626 207 675 120
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9fs zoo n0o vjg 6z9 71g vue f0l vi0 qi3 t32 n1k h5a 295 2w4 e6w 0xz mqp mt5 aey
3 Tržby z predaja tovaru hei 57u wrc 9cl g70 jp1 xfl gci kqx rcn 3fe e00 akt sb3 f3h h1v 3xl e2m 0xw aaj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1nw b6g fp6 0j3 joo mbq 3l6 ym2 3bu hdb dyg 4tm sf4 kn9 r7c zk2 t6n xg6 l06 udc
5 Tržby z predaja služieb 76 926 65 937 34 643 49 385 33 912 32 248
7 Aktivácia 08 0ub 8i 79v x5 bbr 9r roj kj orq jp 177 gz w2l d7g g40 6nk 1fe x2a 3by
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5hh 8 5g4 q z4p q uhs hbl t bkz dp 36b 49 sbd 1m s8d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y mav 6qi jq ev4 0 8hg 1 mb8 fk fh0 h z50 sn xpd w9 qcg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ipg wki p9c xx0 2jc ob3 2kg 84q 2a0 7bn ey4 37k k2j 3z4 cbj c7q r1t e8l e0r p4i
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 274 809 288 148 239 612 216 238 272 742 286 330 224 013 308 072 303 810 340 993
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vpg k6k k9g uyi 8vh 2ui 11f w2c jyu luf kih 0yh wg4 cxy 1az tth czw cav mno dz3
14 Služby nh yi4 ws x66 81 vzf zz 2tz v4 5fl ys 7er yi pxv k2 s4r f9 dmr 2q uj3
15 Osobné náklady dxc ohw u2n 0oo n6d q8a n8d ha3 anl f2b b7o rew t74 cu9 tdd fkv lar ohx d8g xbe
16 Mzdové náklady l0k 396 nf2 mj7 pxw f9v ug1 jld 7bu 1mx nx6 smq ccw x9s 66o cgx iyf 4xd 9ax 6md
18 Náklady na sociálne poistenie 51 732 50 888 51 491 47 393 45 329 42 297 45 150 45 869 50 543 63 200
19 Sociálne náklady 45 icn 0x est cy 7gv nx l3v 7k jbw a0 ust 03 7qd kg jp0 8d hcc kj aga
20 Dane a poplatky m 2zq h w8v l e7q l 5sv 2 ic8 2 1pg 1 cxf 2 3xa t p9j 0 5wd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 89 9db hj 6e6 ef rf1 2t ub0 to bwe z9 ymx m6 538 se rln wg h4l oz hlx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y9 8k0 qe umj yk afc jb bf0 h6 p4a f7 mr4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k 3k0 d xtn
25 Opravné položky k pohľadávkam k v75 t np8 4 20u w1w ox w3u
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hyt 5yu m sib 5 8u3 o8 q goz m ltm kxl k45 ih0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti zx blt hs d7r -i0 0gk -y 854 72 snd n d5c vi g2a ho z1t og 1zg hb 4sd
28 Pridaná hodnota 733 jx4 07v 9xi dwj aaw m1g z7f fd6 e60 7e0 ops hpm 85s wks eqq 10p rdd nxw 2qe
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu by 7 t rpj s 1 g k j
39 Výnosové úroky 49 p v 9 l w b 3 z
41 Ostatné výnosové úroky h l w k z
42 Kurzové zisky n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti al 6 8 40t p j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3 la6 l we0 t uoo k dxz z lsw 2 2ka w zmq 1 ijx l r0y t j5v
49 Nákladové úroky v a8o x 3bj 1 2qc d91 1ru uy5 o 5cj u 833 uv0 tg
51 Ostatné nákladové úroky hpc 4iq h dn7 j gma wcp iu
52 Kurzové straty os2 a4 8l fu o ar
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j 0mx k az7 i 5z5 k 6o2 z 6sh s d68 p 2jn x dcp d 13d 3 26i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 a7h -h r4q -o qmg -d f04 -k bcf -o w1s -v if7 -8 1sr -f 4fr -r h91
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 5oc 50v -fg hpx -1 j2f 6f pr9 d ipo uf 36k hb 0k0 ni b4t n 4d2
57 Daň z príjmov 7l w olr r pxa o lve 5 ua6 p 2qo
58 Daň z príjmov splatná 4y i asx w 3jt y ai4 8 5ys y 5ee
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 033 745 -23 722 -2 669 10 237 2 613 22 704 18 423 16 841 6 588