AGROFLORA, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2807/S
Dátum vzniku
21.06.1995
Konanie menom spoločnosti
Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne bez obmedzenia a podpisujú sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 21.10.2011)
 • predaj jedov a žieravín (od 20.8.2001)
 • sadové a parkové úpravy (od 20.8.2001)
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu živností voľných (od 21.6.1995)
 • maloobchodná činnosť v rozsahu živností voľných (od 21.6.1995)
 • sprostredkovanie obchodu (od 21.6.1995)
 • sprostredkovanie dopravy (od 21.6.1995)
 • leasing spojený s financovaním (od 21.6.1995)
 • realitná agentúra (od 21.6.1995)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 21.6.1995)
 • podnikateľské poradenstvo (od 21.6.1995)
 • inžinierska činnosť v strojárstve a v stavebníctve (od 21.6.1995)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 21.6.1995)
 • sekretárske služby a voľné preklady z jazyka nemeckého, anglického, ruského a francúzskeho (od 21.6.1995)
 • vydavateľské činnosti (od 21.6.1995)
 • výroba tovaru z plastov (od 21.6.1995)
 • prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom (od 21.6.1995)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 21.6.1995)
 • kovoobrábanie (od 21.6.1995)
 • výroba strojov a zariadení s mechanickým pohonom (od 21.6.1995)
 • automatizované spracovanie dát (od 21.6.1995)
 • výroba a oprava motorových vozidiel (od 21.6.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Pavel Žilík
  Dukelských hrdinov 957/36
  97901 Rimavská Sobota
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.06.2005
 • Ľubica Žilíková
  Dukelských hrdinov 975/36
  97901 Rimavská Sobota
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.06.2005
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle rozhodnutia jediného spoločníka v NZ 209/2001, napísanej v NÚ JUDr. Marty Jurinovej, Lučenec, ul. Št. Moyzesa 53.
 • Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1998 bol schválený Dodatok č. 2 vo forme notár- skej zápisnice č. NZ 215/98 k zakladateľskej listine. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.7.1998 spoločník schválil Dodatok č. 3 k zakladateľ- skej listine vo forme notárskej zápisnice č. NZ 287/98, ktorým sa upravuje zakladateľská listina v zmysle ust. zák.č. 11/1998 Z.z.
 • Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 179/95, zo dňa 14.6.1995 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 7484
Uložené listiny
 • NZ 7189/03
 • účtovná závierka 2001
 • záznam z rokovania valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2002
 • účtovná závierka 2003
 • účtovná závierka 2004
 • Spoločenská zmluva
 • zápisnica z VZ
 • prezenčná lístina
 • Zápisnica z VZ
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • účtovná závierka 2005
 • zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2006
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2007
 • ÚZ 2008
 • zápisnica z val.zhromaždenia
 • ÚZ 2009
 • ÚZ 2010+zápisnica z valného zhromaždenia
 • Živnostenský list
 • Zápis. z VZ
 • ÚZ r. 2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • ÚZ 2012 + Zápisnica
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • zápisnica k UZ 2015
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica k ÚZ 2016
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
09.11.2019